Home /

Bosscherveld

Afscheid van Klankbordgroepen Borgharen/Itteren en Bosscherveld

Hartelstein
Consortium Grensmaas neemt dit jaar officieel afscheid van de werklocaties Itteren, Borgharen en Bosscherveld. In Borgharen is in 2015 het werk aan de rivier al beëindigd. In Itteren en Bosscherveld is de uitvoering vorig jaar afgerond. Op verzoek van de bewoners van die locaties is het overleg in de klankbordgroepen door het consortium voortgezet. Dat biedt de bewoners immers de gelegenheid om...
Lees meer

Tweeduizend kilo vis in Bosscherveld

Bosscherveld
Blijdschap bij de vissers van Visstand Verbetering Maas (VVM) in Bosscherveld. Met vereende krachten gingen Consortium Grensmaas en de VVM maandag 17 juni aan de slag om de vis in de grindplas op die Maastrichtse Grensmaaslocatie boven water te halen en weer uit te zetten in de Maas. Het resultaat van de actie? Zo'n 2000 kilo vis, waaronder meervallen van meer dan een meter lang, snoek en snoek...
Lees meer

Bijzonder zwaard gevonden in Bosscherveld

zwaard in bosscherveld
Medewerkers van Consortium Grensmaas zijn tijdens baggerwerkzaamheden in Bosscherveld in Maastricht, een van de elf locaties van het project Grensmaas, gestoten op een zeldzaam zwaard, dat dateert uit de 8e, 9e of 10e eeuw. Röntgenonderzoek moet uitwijzen, wat de oorsprong van het zwaard is, zo bevestigt archeoloog Jan Roymans van het bureau RAAP. "Het is in elk geval een bijzondere vondst", al...
Lees meer

Uitvoering Bosscherveld hervat

De uitvoering in Bosscherveld
De eerste fase van de uitvoering van het project Grensmaas in Urmond is afgerond. Consortium Grensmaas heeft in Urmond Noord oeverbestorting aangebracht en een beperkte rivierverruiming uitgevoerd. Die werkzaamheden zijn op verzoek van de Vlaamse overheid vervroegd, om de effecten van de hogere stroomsnelheid in de Maas te beperken. De rivierverruiming en de natuurontwikkeling in Urmond Zuid start...
Lees meer

Consortium Grensmaas terug in Bosscherveld

Baggermolen Friesland
Consortium Grensmaas is na een pauze van zes jaar weer terug in Bosscherveld. Baggermolen Friesland is weer volop aan de gang met de resterende grindwinning die twintig maanden in beslag neemt. Met de afwerking en inrichting van het gebied als waterpark is daarna nog ongeveer een jaar gemoeid. In overleg met de overheid stopte het Consortium de werkzaamheden in Bosscherveld in 2010 in verband m...
Lees meer
Top