Home /

Borgharen

Natuur Borgharen en Itteren beschreven in boek

Grensmaasnatuur
De Grensmaasnatuur in Itteren en Borgharen vormt het grootste natuurgebied van de stad Maastricht. Niet alleen groot trouwens, maar ook groots en dynamisch. Dat is een van de conclusies in het boek Natuurlijk Maastricht, dat vorige maand werd gepresenteerd onder auspiciën van het Natuurhistorisch Genootschap Limburg. In het boek, met medewerking van zo’n 30 auteurs, wordt alle natuur in en ron...
Lees meer

Afscheid van Klankbordgroepen Borgharen/Itteren en Bosscherveld

Hartelstein
Consortium Grensmaas neemt dit jaar officieel afscheid van de werklocaties Itteren, Borgharen en Bosscherveld. In Borgharen is in 2015 het werk aan de rivier al beëindigd. In Itteren en Bosscherveld is de uitvoering vorig jaar afgerond. Op verzoek van de bewoners van die locaties is het overleg in de klankbordgroepen door het consortium voortgezet. Dat biedt de bewoners immers de gelegenheid om...
Lees meer

Consortium herstelt erosieschade in Geulle aan de Maas en Borgharen

modellering
Consortium Grensmaas is in Geulle aan de Maas begonnen met het herstel van erosieschade over een lengte van zo’n 450 meter aan de Maasoever. Dat werk duurt ongeveer zes weken. In de laatste week van oktober wordt ook in Borgharen op een traject van zo’n 200 meter de oever versterkt om verdere afkalving te voorkomen. Dat werk, op verzoek van Waterschap Limburg, duurt zo’n vijf weken. De erosi...
Lees meer

Paardengraf Borgharen toch uit 1632?

paardengraf
De geschiedenis van het vermaarde paardengraf van Borgharen, de beroemdste archeologische vondst van het project Grensmaas, moet herschreven worden. Het graf met de 67, deels met kogels doorboorde skeletten, dateert niet uit 1794. Het massagraf is terug te voeren op een ruiterveldslag tijdens de belegering van Maastricht door Frederik Hendrik in de zomer van 1632, die de stad wilde heroveren o...
Lees meer

Schoonmaakbeurt Maasoevers

schoonmaakactie in Borgharen
Nu Consortium Grensmaas de hoogwaterdoelstelling heeft gerealiseerd, gaat de komende jaren alle aandacht uit naar de zand- en grindwinning en de natuurontwikkeling. Die natuur moet zich weliswaar zelf bedruipen, maar elk jaar is omstreeks deze tijd een grote poetsbeurt nodig. De Maas drapeert dan tonnen afval op haar oevers als erfenis van de hogere waterstanden in het najaar en de winter. In h...
Lees meer

Inwoners nauwelijks bezig met overstromingsrisico

Itteren vanuit de lucht
Hoe weerbaar zijn de inwoners van Itteren en Borgharen als er in de toekomst toch nog een overstroming plaatsvindt? Hoe is de organisatiegraad van de bevolking? En hoe kan de overheid de inwoners bewust houden dat het ondanks alle maatregelen om de rivier beter te beveiligen, toch nog een keer mis kan gaan? De Vrije Universiteit van Amsterdam heeft in Itteren en Borgharen onderzoek gedaan, dat ...
Lees meer

Borgharen heeft z’n monument dat herinnert aan paardengraf

paardengraf
Borgharen heeft z'n monument dat herinnert aan het vermaarde paardengraf dat in juni 2010 werd blootgelegd. Op exact dezelfde locatie waar het massapaardengraf werd aangetroffen, drapeerde kunstenaar Adri Verhoeven een lint van 65 grindblokken. Die grindblokken staan symbool voor de 65 paardenskeletten in het graf. Als extra landmark zijn er bij het monument vier opvallende gepolijste, zwarte sten...
Lees meer

Persbericht onthulling kunstwerk paardengraf Borgharen

Het paardengraf in Borgharen
Vrijdag 22 april wordt in Borgharen het kunstwerk onthuld dat herinnert aan de vondst van het grootste massapaardengraf ooit in West-Europa. Maastrichts wethouder Gerdo van Grootheest neemt rond 16 uur de onthulling van het kunstwerk, een creatie van steenkunstenaar Adri Verhoeven, voor zijn rekening. Download via onderstaande link het gehele persbericht Persbericht - onthulling kunstwer...
Lees meer

Kunstwerk dat herinnert aan paardengraf Borgharen in december klaar

Kunstwerk grensmaas
Zoals het er nu naar uitziet, krijgt het kunstwerk in Borgharen, dat herinnert aan de vondst van het vermaarde paardengraf in 2010, nog voor het einde van dit jaar gestalte. De vindplaats van het paardengraf is inmiddels tot op de centimeter nauwkeurig uitgemeten. Het terrein wordt op korte termijn geëgaliseerd, voorzien van worteldoek en een laag grind. Daarop wordt het kunstwerk geplaatst. He...
Lees meer

Natuur Borgharen heeft tijd nodig

Het Limburgs parlement heeft vrijdag 2 oktober het project Grensmaas bezocht. De Statenleden werden in Kasteelhoeve Hartelstein in Itteren  niet alleen bijgepraat over de actuele stand van zaken rond het project Grensmaas, maar kregen van provinciaal topambtenaar Theo Reinders ook de bredere context van de rivierbeveiliging nu en in de toekomst voorgehouden. De provinciale politici kregen als a...
Lees meer
Top