Home /

archeologische vondsten

Opening archeologisch bezoekerscentrum in maart

archeologische vondsten
De komst van het archeologisch bezoekerscentrum in Kasteelhoeve Hartelstein in Itteren is definitief. De opening is gepland in maart 2020 en wordt vrijwel zeker gecombineerd met een open dag van het RivierPark Maasvallei voor alle inwoners van Limburg. Zoals eerder gemeld, heeft Consortium Grensmaas het initiatief gelanceerd om de belangwekkendste archeologische vondsten in de aanloop naar en t...
Lees meer

Archeologische opgravingen project Grensmaas afgerond. Tevredenheid over samenwerking.

massapaardengraf
Het blijft een van de meest fascinerende elementen van de uitvoering van het project Grensmaas: de archeologie. Wat heeft het grootschalig grondverzet voor de hoogwaterbeveiliging en de grindwinning aan bodemvondsten opgeleverd in het Maasdal tussen Maastricht en Roosteren? Consortium Grensmaas, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en archeologen hebben onlangs teruggeblikt op dat ho...
Lees meer

Ruim duizend archeologische vondsten langs Maasoevers

Speerpunten uit de vroege middeleeuwen
Dankzij de ontgrindingen aan de huidige oever en in oude beddingen van de Maas, zijn de afgelopen jaren meer dan duizend archeologische vondsten gedaan die een bijzonder beeld bieden van het belang van die rivier vanaf de Romeinse tijd. De vondsten leveren een, soms zelfs nog ongeschreven, verhaal op over de Zuid-Limburgse Maas als oorlogsfront, als scheepsroute, als handelsverbinding en als vi...
Lees meer
Top