Home /

archeologische opgravingen

Archeologische opgravingen project Grensmaas afgerond. Tevredenheid over samenwerking.

massapaardengraf
Het blijft een van de meest fascinerende elementen van de uitvoering van het project Grensmaas: de archeologie. Wat heeft het grootschalig grondverzet voor de hoogwaterbeveiliging en de grindwinning aan bodemvondsten opgeleverd in het Maasdal tussen Maastricht en Roosteren? Consortium Grensmaas, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en archeologen hebben onlangs teruggeblikt op dat ho...
Lees meer
Top