Home /

Archeologie

Ruim duizend archeologische vondsten langs Maasoevers

Speerpunten uit de vroege middeleeuwen
Dankzij de ontgrindingen aan de huidige oever en in oude beddingen van de Maas, zijn de afgelopen jaren meer dan duizend archeologische vondsten gedaan die een bijzonder beeld bieden van het belang van die rivier vanaf de Romeinse tijd. De vondsten leveren een, soms zelfs nog ongeschreven, verhaal op over de Zuid-Limburgse Maas als oorlogsfront, als scheepsroute, als handelsverbinding en als vi...
Lees meer

Archeologie: ‘Bodem is als een archiefkast’

speer
,,De bodem is als een archiefkast waarvan de deur tijdens afgravingen maar één keer opengaat." Mooie woorden van Jan Roymans van archeologisch bureau Raap. Raap zorgt voor de archeologische begeleiding tijdens de uitvoering van het project Grensmaas. Jan heeft de afgelopen jaren bakken vol kleinere vondsten verzameld op de diverse werklocaties. Wapentuig, maar ook veel scheepsresten. ,,Alom werd...
Lees meer
Top