Home / home / Steun voor inrichting natuurgebied Trierveld

Steun voor inrichting natuurgebied Trierveld

Inwoners en belangenorganisaties uit Grevenbicht en Illikhoven hebben dinsdagavond ingestemd met de inrichting van het nieuwe, 70 hectare grote natuurgebied Trierveld, dat deel uitmaakt van het project Grensmaas in Sittard-Geleen.

Persbericht 6 april 2022

In Grevenbicht en Illikhoven
Steun voor inrichting natuurgebied Trierveld

Tijdens een afsluitend atelier in het kerkje van Schipperskerk was er brede steun voor het eindvoorstel van Natuurmonumenten en Consortium Grensmaas om het natuurgebied extra goed toegankelijk te maken voor de omgeving.

Corridor

Hoofdlijnen van de inrichting: aan de randen van het natuurgebied komt een grazervrije corridor met een half verhard pad, waar wandelaars en sporters niet geconfronteerd worden met Gallowayrunderen en Konikpaarden. Trierveld wordt daarmee ook toegankelijk voor rolstoelers en ouderen. Verder komen er verhoogde struinpaden door het natuurgebied. Over het beheer van die corridor is nog nadere afstemming nodig met Natuurmonumenten en de gemeente Sittard-Geleen. In de rest van het natuurgebied Trierveld worden de runderen en paarden, net als in de overige terreinen van het project Grensmaas tussen Maastricht en Roosteren, wel ingezet voor de begrazing.

Bos

In Trierveld komt ook een nieuw bosgebied, waarvan de ontwikkeling in samenspraak met de bewoners eventueel een handje wordt geholpen met de aanplant van bomen. Daarnaast komen er rustplekken in het gebied en een wandelverbinding tussen Illikhoven en Schipperskerk.

De Kingbeek gaat deel uitmaken van de zogenaamde procesnatuur die is afgesproken voor het Grensmaasgebied. In dat gebied moet de natuur zich spontaan ontwikkelen. Door activiteiten van bevers staat de Kingbeek nu op gezette tijden droog. Daar werd tijdens het atelier zorg over uitgesproken. Natuurmonumenten benadrukte dat de toekomstige ontwikkeling van de Kingbeek betekent dat er ook nieuwe natuurelementen in en rond die beek zullen ontstaan.

Haven

Trierveld is nu nog het decor van grindwinning en grindverwerking in een grote haven. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het hele gebied zou worden teruggegeven aan de landbouw. Die is nu geconcentreerd in het aangrenzend Koeweide en het gebied direct grenzend aan Schipperskerk. Om toch aan het afgesproken natuurareaal van zo’n 1100 hectare te komen, naast de waterveiligheid een van de hoofddoelstellingen van het project Grensmaas, krijgt Trierveld grotendeels een natuurbestemming. Een groene haag scheidt de landbouw van het toekomstige natuurgebied. Met de natuurinrichting van Trierveld wordt op z’n vroegst in 2025 begonnen.

De inrichting van het natuurgebied Trierveld is het resultaat van een uitgebreid inspraakproces van Consortium Grensmaas dat ruim twee jaar in beslag heeft genomen.

Download het persbericht: Steun voor inrichting natuurgebied Trierveld

Top