Home / Nieuws / Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten waarschuwen: honden aan de lijn

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten waarschuwen: honden aan de lijn

Nu het water is gezakt, wordt goed zichtbaar wat er allemaal is vervoerd. Jammer genoeg weer het nodige plastic. Maar ook zand, grind, takken, zelfs bomen zijn afgezet op de oevers. Die afzettingen zijn interessant voor allerlei planten en dieren. Trouwens: ook zaden en zelfs insecten verspreiden zich via het water. Het bewijst de dynamiek van de rivier.

Inmiddels is de natuur weer toegankelijk. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten roepen recreanten nadrukkelijk op de regels in de natuurgebieden na te leven. Het broedseizoen komt er weer aan en dan is het extra belangrijk om bijvoorbeeld honden aan de lijn te houden. Te vaak komt het nog voor dat recreanten hun honden gewoon los laten lopen, zo constateren de natuurbeheerders.

Zie ook https://www.natuurmonumenten.nl/

hoogwater
Boswachters in de weer met het verplaatsen van de grote grazers met het oog op het hoogwater
Hoogwater
Hoogwater februari 2021
Top