Home / Nieuws / Veel spectaculaire momenten tijdens open dag

Veel spectaculaire momenten tijdens open dag

De open Grensmaasdag leverde veel spectaculaire momenten op.

De aanblik van de Maas op de hoogwaterbrug bij Visserweert, waarvoor bezoekers continue gebruik konden maken van een dubbeldeks bus. Bij Illikhoven heeft de Maas al veel extra ruimte gekregen. Bij Visserweert wordt een nevengeul van de Maas afgegraven.
Dan waren er ook nog de ondergrondse wandelingen door de tunnels van het grinddepot en natuurlijk de skyboard shows in de werkhaven: wateracrobatiek van hoog niveau.

Adembenemende taferelen van wateracrobaten in de werkhaven
Top