Home / Nieuws / Schoonmaakbeurt Maasoevers

Schoonmaakbeurt Maasoevers

Nu Consortium Grensmaas de hoogwaterdoelstelling heeft gerealiseerd, gaat de komende jaren alle aandacht uit naar de zand- en grindwinning en de natuurontwikkeling.

Die natuur moet zich weliswaar zelf bedruipen, maar elk jaar is omstreeks deze tijd een grote poetsbeurt nodig. De Maas drapeert dan tonnen afval op haar oevers als erfenis van de hogere waterstanden in het najaar en de winter. In het project Schone Maas bundelen provincie, gemeenten, natuurorganisaties, verenigingen en bewonersgroepen steeds nadrukkelijker de krachten om die jaarlijkse schoonmaakbeurt gestalte te geven. Zaterdag 10 maart gingen in Borgharen zo’n 120 leerlingen van het United World College uit Maastricht, samen met de Stichting Ark, aan de slag om de oevers weer schoon te maken en te verlossen van met name bergen plastic afval. Ook Staatsbosbeheer en particuliere bewoners waren dit weekeinde, onder meer ten noorden van Itteren, in de weer om de Maasoevers op te ruimen.

schoonmaakactie in Borgharen
Een beeld van de schoonmaakactie in Borgharen
Top