Home / Nieuws / Schade erosie Meers weer hersteld

Schade erosie Meers weer hersteld

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Consortium Grensmaas in ongeveer een week tijd de bres in het zomerbed van de Maas ter hoogte van Meers gedicht. Over een lengte van zo’n 40 meter is er met stortsteen een nieuwe dam aangelegd en daarmee het oorspronkelijke tracé van de rivier weer hersteld.

Door de sterke stroming van de Maas dreigde de rivier opnieuw haar eigen bedding te vormen. Twee jaar geleden moest er ook al worden ingegrepen omdat de erosie toen meerdere gaten in de grindbanken veroorzaakte.

Voor het dichten van de bres moesten vrachtauto’s met stortsteen door het natuurgebied in Meers rijden. In overleg met Natuurmonumenten werd daarvoor met speciale voorzorgsmaatregelen een route uitgezet om flora en fauna zoveel mogelijk te ontzien.

stortsteen
Met groot materieel werd de stortsteen gestapeld om de Maas weer te beteugelen.
Top