Home / Portfolio / Kees van der Veeken

Kees van der Veeken

Kees van der Veeken – Directeur Consortium Grensmaas

‘De Grensmaas is vooral een project, dat we samen zullen moeten doen’


van-der-Vreeken-1

,,Samen met de bevolking. Samen met de overheid en samen met de partners in het Consortium; Natuurmonumenten, de aannemerscombinatie en de grindproducenten. Richting bevolking zijn we ons er terdege van bewust dat we in het gebied tussen Maastricht en Roosteren te gast zijn. En als gast heb je rekening te houden met je gastheer en gastvrouw; de bevolking van de Maasdorpen waar we soms meerdere jaren aan het werk zijn.

Ik hecht dan ook groot belang aan een goede verstandhouding met de inwoners. In die zin, dat we zoveel mogelijk rekening met hen willen houden. Die goede verstandhouding wil ik vooral bereiken door eerlijk en open te communiceren. Dat betekent niet alleen mooie verhaaltjes verkondigen, maar ook gewoon fouten toegeven op momenten dat het mis gaat. En durven vertellen dat er soms gewoon overlast ontstaat, ook al proberen we die op alle mogelijke manieren zo gering mogelijk te houden. Zeggen wat we gaan doen en doen wat we zeggen. Daar draait het om. Dan ontstaat er ook vertrouwen.

Voor dat goede contact met de bevolking willen we tijdens de uitvoering gemakkelijk bereikbaar zijn voor de mensen in de omgeving. Op alle elf locaties zullen mensen van ons straks aanspreekbaar zijn. Bovendien zorgen we voor informatiecentra waar de bevolking op de hoogte gehouden wordt van de ontwikkelingen. Het Consortium is trouwens niet het type organisatie dat het van de uitstraling van dure kantoren moet hebben. We zitten gewoon in houten barakken op het industrieterrein Holtum-Noord.

Bij de uitvoering van de Grensmaas gaan we nadrukkelijk Limburgse bedrijven inschakelen. Daarbij moet je tijdens de hele looptijd van het project toch al snel denken aan honderden arbeidsplaatsen. Het gaat om een project in Limburg en dan moet je vooral ook oog hebben voor de Limburgse werkgelegenheid.
De Grensmaas zal de bevolking uiteindelijk vijf keer zoveel veiligheid opleveren dan nu in 2007. Grote voordeel is dat die veiligheid en de nieuwe natuur de belastingbetaler niets kost. Dat werk wordt betaald door de grindwinning.

Ik heb trouwens het idee dat veel mensen in Zuid-Limburg na de definitieve uitspraak van de Raad van State zoiets hebben van: ‘laat ze nu de klus dan ook maar snel klaren. Het heeft allemaal lang genoeg geduurd.’ Dat geluid hoor je vaak. Ik realiseer me echter terdege dat je het niet iedereen naar z’n zin kunt maken. Maar uiteindelijk gaat het toch om de veiligheid van alle mensen in de Maasdorpen.”

Top