Home / Nieuws / Persbericht hoogwaterbrug

Persbericht hoogwaterbrug

Holtum, 24 oktober 2016.

Consortium halverwege met project Grensmaas
Eerste hoogwaterbrug Limburg klaar

De eerste hoogwaterbrug in Limburg, tussen Visserweert en Illikhoven, is klaar. De brug wordt vrijdag 28 oktober officieel geopend en dan ook opengesteld voor het verkeer. De aanleg van de brug is slechts een van de grootschalige ingrepen die momenteel plaatsvinden langs de Maas in Sittard-Geleen en Echt-Susteren als onderdeel van het project Grensmaas.

De betonnen brug is zo’n 150 meter lang en vormt straks de ontsluiting van Visserweert dat op een eiland komt te liggen. Onder de brug wordt de komende maanden een nevengeul van de Maas gegraven. Die geul zorgt ervoor dat de rivier meer afvoercapaciteit krijgt bij hoogwaters. De nevengeul heeft een lengte van ongeveer anderhalve kilometer. De breedte varieert van 50 tot 180 meter. Visserweert ligt zo dicht langs de Maas dat de ruimte ontbreekt om het stroombed te verbreden. Daarom is voor een nevengeul gekozen om de rivier meer ruimte te geven.

Het project Grensmaas is het grootste rivierproject in uitvoering in Nederland, dat voorziet in de gelijktijdige uitvoering van hoogwaterbeveiliging, natuurontwikkeling en grindwinning tussen Maastricht en Roosteren.

Uitvoerder Consortium Grensmaas is vanaf 2007 in de weer met de uitvoering. Het project is ongeveer op de helft en duurt nog tot 2025. De locaties Borghare en Geulle aan de Maas zijn klaar. Itteren is in de afrondende fase. De ingrepen op die locaties hebben al voor een verlaging van het waterpeil van 80 centimeter tot ruim een meter gezorgd bij hoogwaters.

Mijlpaal
De hoogwaterbrug bij Visserweert is de eerste mijlpaal in de voorbereiding van de uitvoering van de noordelijke werklocaties van het project Grensmaas. Epicentrum is het Trierveld ten noorden van Schipperskerk waar momenteel de laatst hand wordt gelegd aan de bouw van een nieuwe haven en een depot voor de opslag van 200.000 ton zand en grind. Die delfstoffen worden via transportbanden naar twee verwerkingsinstallaties gevoerd die vanaf volgend jaar operationeel worden in de haven. De nieuwe haven krijgt volgende maand een rechtstreekse verbinding met het Julianakanaal.

Consortium Grensmaas is ter hoogte van Grevenbicht ook bezig met een omvangrijke rivierverruiming in het gebied Koeweide. Eind 2017 moet de hoogwaterbeveiliging tussen Maastricht en Roosteren zodanig gevorderd zijn dat de inwoners vijf keer minder risico op een overstroming lopen dan in 1993 en 1995.

NOOT VOOR DE REDACTIE:
Voor nadere info kunt u contact opnemen met Peet Adams (06-13278181)

Download het persbericht

Top