Home / Nieuws / Paardengraf Borgharen toch uit 1632?

Paardengraf Borgharen toch uit 1632?

De geschiedenis van het vermaarde paardengraf van Borgharen, de beroemdste archeologische vondst van het project Grensmaas, moet herschreven worden.

Het graf met de 67, deels met kogels doorboorde skeletten, dateert niet uit 1794. Het massagraf is terug te voeren op een ruiterveldslag tijdens de belegering van Maastricht door Frederik Hendrik in de zomer van 1632, die de stad wilde heroveren op de Spanjaarden.
Met die onthulling kwam archeoloog en conservator van Centre Céramique, Wim Dijkman, in zijn toespraak tijdens de opening van het archeologisch bezoekerscentrum.
Dijkman haalde in zijn argumentatie diverse bronnen aan, die gewag maken van een kampement in Borgharen en ruitergevechten rond een brug bij Borgharen in 1632. Op een kaart van het beleg van Maastricht in 1632 staat op de vindplaats van het graf zelfs een paardenschans getekend.

paardengraf
1632, 1794, of toch nog een andere datering?

Na de opgraving van het graf, inmiddels tien jaar geleden, voerde archeoloog Willem-Simon van de Graaf de vondst van een pijpenkop en een gesp uit de 18e eeuw in het paardengraf op als bewijzen dat het massagraf uit 1794 dateert. Dijkman wijst erop dat die voorwerpen waarschijnlijk door het verteren van de paardenlichamen en gangenstelsels van mollen in het graf zijn beland.

De discussie over de datering is trouwens niet nieuw. Al vanaf de vondst van het massagraf in 2010 stechelen archeologen over de oorsprong van het graf. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.
Overigens blijft het paardengraf tot de verbeelding spreken. Ook het Maas Binnenvaartmuseum in Maasbracht en het Centre Céramique gaan een van de skeletten exposeren. Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden heeft al een van de skeletten in de collectie over de vaderlandse geschiedenis.

Top