Home / Nieuws / Overheid stemt in met verlenging uitvoering project Grensmaas

Overheid stemt in met verlenging uitvoering project Grensmaas

De uitvoering van het project Grensmaas gaat drie jaar langer, tot 31 december 2027, duren.

Provincie en Rijkswaterstaat hebben ingestemd met het verzoek van Consortium Grensmaas om langer te mogen werken aan de afronding van het project.

De werkzaamheden concentreren zich in die periode op de locatie Trierveld/Koeweide in de gemeente Sittard-Geleen. Daar heeft het Consortium extra tijd nodig voor de resterende grindwinning. Door de langdurige crisis van 2009 tot 2017 is er een achterstand in de grindwinning ontstaan van zo’n zeven miljoen ton. Het laatste jaar van de verlenging wordt gebruikt voor de afwerking van de locatie Trierveld/Koeweide. Consortium Grensmaas betaalt met de opbrengst van de winning van zand en grind de hoogwaterbescherming, die in 2017 is gerealiseerd en de ontwikkeling van ruim duizend hectare nieuwe natuur.

Gedeputeerde Hubert Mackus zegt dat het Consortium de afgelopen jaren veel krediet heeft opgebouwd, de hoogwaterbescherming met eigen middelen heeft gerealiseerd en daarvoor complimenten verdient. “Daarom willen we best wat respijt geven.”

Directeur Kees van der Veeken is verheugd over de verlenging: “De resterende looptijd gaan we opnieuw in goede samenwerking met inwoners en alle andere partners het project afronden.”

De locatie Trierveld in Sittard-Geleen
Top