Home / Nieuws / Oudste bootresten van Limburg opgegraven

Oudste bootresten van Limburg opgegraven

“Een heel bijzondere vondst”. Zo typeert scheepsarcheologe Alice Overmeer de houten scheepsresten die eerder dit jaar werden blootgelegd tijdens de grindwinning in de zogenaamde Banaan bij Koeweide in Grevenbicht.

Volgens Overmeer gaat het om een rivieraak uit de periode van de 11e tot de 13e eeuw. De juiste datering moet nog worden vastgesteld. Het is waarschijnlijk een van de oudste scheepsvondsten in Limburg. Eerder zijn in Deventer en Vleuten resten van zo’n type boot aangetroffen. Het is de eerste keer sinds de start van het project Grensmaas in 2008, dat er delen van een vaartuig zijn blootgelegd. De boot in Koeweide had een lengte van zo’n 15 tot 18 meter. De houten bootresten lagen op zo’n vijftien meter diepte.

In totaal zijn zo’n 35 houten resten van de bodem, het boord en de zijkant van de boot veiliggesteld. In de nabijheid van de boot is ook een hellebaardbijl uit de 11e of 12e eeuw gevonden, die mogelijk deel heeft uitgemaakt van de inventaris.

Bij de bootresten lag ook een partij mergelblokken. Zeer waarschijnlijk is dat de lading geweest van de boot, die ongeveer duizend jaar geleden vergaan is. De mergelblokken zijn afkomstig van de St. Pietersberg. Ook onderdelen van visnetten zijn nabij de boot teruggevonden.

bootresten
Zo moet de rivieraak, waarvan in Koeweide resten zijn gevonden, er hebben uitgezien. Dit is de reconstructie van een rivieraak die in Vleuten is gevonden.
Top