klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
grensmaas

Grindwinning in Maasband

Nieuwsbrief mei 2023

Grensmaas weer de wereld over

Het project Grensmaas gaat opnieuw de wereld over. Eind juni komt het rivierproject uitgebreid aan bod tijdens de algemene vergadering van Cittaslow in het Italiaanse Parma. Vertegenwoordigers van 220 gemeenten uit 30 landen van alle continenten zijn dan present. Het motto van die bijeenkomst is Rivers and lakes en de toegevoegde waarde die rivieren en meren opleveren voor de aantrekkingskracht van regio’s en gemeenten.

Eind februari bezocht een delegatie van het bestuur van Citaslow het Grensmaasproject. In het verlengde daarvan is burgemeester Jos Hessels van Echt-Susteren, ook Citaslowgemeente, gevraagd om in Parma een presentatie over het belang van het project Grensmaas te geven. De focus daarbij ligt onder meer op waterveiligheid, leefbaarheid, recreatie en burgerparticipatie.

Citaslow is een wereldwijd netwerk van gemeenten die zich onderscheiden op terreinen als landschap, infrastructuur, gastvrijheid, cultuurhistorie en leefomgeving.

Tevredenheid over recreatievijver (I)

De inwoners van Itteren en Borgharen en de Visstand Verbetering Maas zijn in hun nopjes met de recreatievijver Itteren aan de zuidrand van het Maasdorp.

De plas, omringd door groen, heeft een oppervlakte van 15 hectare en is in 2016 aangelegd door Consortium Grensmaas. De vijver vervangt de oude visplas in de Itterense weerd, die het veld moest ruimen voor de rivierverruiming en grindwinning in Itteren.

In zeven jaar tijd is de nieuwe vijver uitgegroeid tot een geliefde wandelplek. Niet alleen voor inwoners van Itteren en Borgharen, maar ook voor recreanten uit de verre omtrek. Voor vissers is het een van de favoriete stekken in Zuid-Limburg om een hengel uit te gooien.  Inwoners van Itteren en Borgharen en de vissers werken inmiddels goed samen om het gebied schoon, groen en veilig te houden. De visstand in de vijver is van een hoog niveau.

Beelden van de vijver in Itteren

Tevredenheid over recreatievijver (II)

Loslopende honden en crossen met brommers zijn kleine irritaties in het gebied, die echter niet opwegen tegen het plezier dat de vijver met het groen oplevert voor zowel bewoners als vissers. Beide doelgroepen hebben het gebied omarmd en houden ook een oogje in het zeil als het gaat om de ontwikkeling van het groen.

Consortium Grensmaas is nog steeds eigenaar van het gebied en heeft toegezegd het beheer van de vijver tot het einde van het project voor zijn rekening te nemen. Volgens de huidige planning is dat 31 december 2027. Inmiddels bekijkt de visorganisatie in samenwerking met de bewoners naar de mogelijkheid een overeenkomst op te stellen om samen het beheer van de recreatievijver over te nemen, zodat alle belangen gewaarborgd zijn.

Lintje voor Grensmaasambassadeur Wim Janssen

Wim Janssen (76) uit Stein is woensdag 26 april koninklijk onderscheiden. Hij werd Lid in de Orde van Oranje Nassau. De oud-wethouder is al jaren actief binnen de Stichting Erfgoed Stein, stond aan de wieg van het huidige museum voor Grafcultuur, is een prominent IVN-er en actief in de ouderenorganisatie Vivantes.

Janssen is ook een van de Grensmaasambassadeuren van het eerste uur. Hij maakt deel uit van de Klankbordgroep Meers van Consortium Grensmaas en zorgt er met regelmaat voor dat ouderen op de hoogte blijven van de voortgang van het project Grensmaas door de organisatie van bustochten, film- en fotoavonden. Ook is Janssen betrokken bij het Maasbandproject, dat het verleden van dat dorp zo goed mogelijk in kaart probeert te brengen. Het Consortium is momenteel in Maasband aan de slag met het aanleggen van een nevengeul van de Maas.

grensmaas

De gedecoreerde Wim Janssen en echtgenote

Veel kennis over Grensmaas bij jeugd Grevenbicht

De schooljeugd van Grevenbicht is verbluffend goed op de hoogte van de ingrediënten van het project Grensmaas.

Dat bleek woensdag 24 mei tijdens een excursie van de jeugdafdeling van de lokale Heemkundevereniging. De ongeveer 25 kinderen in de leeftijd van tien tot twaalf kwamen in vraaggesprekjes zelf aanzetten met de hoofddoelstellingen van het project: waterveiligheid, natuur en grindwinning. En de natuur valt ook bij de jeugd in de smaak, zo bleek. Archeologische vondsten en het opgraven van de resten van een vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog spraken met name tot de verbeelding.

grensmaas

De jeugd is goed op de hoogte van het project Grensmaas

Excursie naar Slaperdijk:
Extra kansen voor natuur (I)

Natuurmonumenten ziet als partner binnen Consortium Grensmaas extra kansen voor de natuurontwikkeling door de Slaperdijk - aan de noordkant van Grevenbicht – gedeeltelijk met enkele meters te verlagen. De toekomstig natuurbeheerder van het gebied organiseert vrijdagmiddag 2 juni vanaf 14.00 uur een excursie om dat plan toe te lichten.

Tijdens het veldbezoek krijgen leden van de klankbordgroep Koeweide-Trierveld, Stichting Beegse Maasvallei, omwonenden en andere geïnteresseerden uitleg over de plannen. Ook is er volop ruimte om vragen te stellen.  Aanmelden kan door een mail te sturen naar maasvallei@natuurmonumenten.nl. Na aanmelding volgt een bevestiging met de startlocatie.

Excursie naar Slaperdijk:
Extra kansen voor natuur (II)

Binnen het project Grensmaas is er ruimte voor aanpassingen om de natuur extra dimensies te geven. Een van die kansen is het gedeeltelijk afgraven van de Slaperdijk.

Door het verwijderen van de dekgrond komt de onderliggende grindlaag aan de oppervlakte. Zo ontstaat een grindrug, waar bijzondere flora en fauna de mogelijkheid krijgen zich te vestigen. Zo’n hoge grindbank is zeldzaam en biedt ook meer kansen voor beleving aan wandelaars. Hoe dat precies zit, licht Natuurmonumenten graag toe tijdens de excursie. Over het plan is nog afstemming met Rijkswaterstaat nodig.

Atelier inrichting Koeweide en Trierveld

Woensdag 14 juni wordt in Galerie Marie in Schipperskerk het vervolgatelier georganiseerd over de inrichting van Trierveld en Koeweide in de gemeente Sittard-Geleen.

Vorig jaar is er met alle partijen al een compromis bereikt over de inrichting van Trierveld. Op verzoek van de omgeving wordt er die avond vanaf 19 uur een aangepast ontwerp voor Trierveld in discussie gebracht met enkele waterplassen, meer open ruimte en natuurlijke landbouw.

grensmaas

Het atelier werd vorig jaar druk bezocht

Voortgang

Zoals het er nu naar uitziet, duurt het nog enkele maanden voordat de hoogwaterbrug in Maasband in gebruik kan worden genomen. Oorspronkelijk was de planning dat de Hoxweerdbrug in mei of juni opengesteld zou worden voor het verkeer. Dat wordt nu in het najaar. De
De oorzaak van de vertraging is onder meer vertraging in de productie van de laatste onderdelen van de brug en aanvullend overleg over de (tijdelijke) aansluiting van de brug op de bestaande infrastructuur.

In Trierveld en Koeweide ligt het werk nog steeds voor op schema.

grensmaas

Het werk in Koeweide

De Hoxweerdbrug

De foto’s in deze nieuwsbrief zijn van Flying Eye, Consortium Grensmaas en Jos Ruijters

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter

U ontvangt deze e-mail omdat u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief van Consortium Grensmaas.

Uitschrijven | Privacy Policy