klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
grensmaas

Beeld vanaf de Maas op oud Urmond

 

Nieuwsbrief juli 2023

Gouverneur op werkbezoek (I)

Gouverneur Emile Roemer en gedeputeerde Michael Theuns (Ruimte, Wonen, Water, Bodem en Leefbaarheid) zijn op werkbezoek geweest bij het project Grensmaas. Dinsdag 18 juli lieten beide provinciebestuurders zich een ochtend lang bijpraten over de resultaten van de uitvoering die inmiddels vijftien jaar aan de gang is.

Onderwerpen die tijdens het uitgebreide bezoek aan Consortium Grensmaas aan de orde kwamen? De aanvullende ingrepen die de komende jaren nodig zijn om de waterveiligheid, ook met het oog op de klimaatverandering, verder te verbeteren, de relatie met de inwoners en de knowhow die het Consortium in huis heeft om ook een bijdrage te leveren aan toekomstige ingrepen in en langs de Maas.

grensmaas

Kees van der Veeken, Michael Theuns en Emile Roemer bij de hoogwaterbrug in Illikhoven

Gouverneur op werkbezoek (II)

Roemer en Theuns, gesecondeerd door een kleine ambtelijke delegatie, bezochten de werklocaties Trierveld en Koeweide en bekeken de hoogwaterbrug, de rivierverruiming en de nevengeul in Illikhoven en Visserweert. Directeur Kees van der Veeken en projectleider Francois Verhoeven zorgden voor tekst en uitleg tijdens het werkbezoek.

Theuns liet na afloop van het werkbezoek weten: “In de praktijk leer je meer dan vanaf papier.” Zijn conclusie over het project Grensmaas? “Waterveiligheid, natuur, economie én wonen komen in het project prachtig bij elkaar.” En de mening van Emile Roemer? “Zo indrukwekkend als Moeder Maas kan zijn, zo indrukwekkend is dit project ook.”

grensmaas

Roemer en Theuns krijgen uitleg over de grindwinning in Trierveld

Mooie taferelen (I)

Twee jaar geleden zat Limburg met de eerste naweeën van het extreme hoogwater van juli 2021. Ontketende beken zorgden voor verwoestingen in Valkenburg en Heerlen, terwijl het in het gebied van de Grensmaas op het nippertje goed ging. Hoe anders is het beeld nu. Niets herinnert langs de oevers van de rivier aan de vloedgolf van toen. In Meers en Grevenbicht kabbelt het water rustig voort en de lage waterstanden zorgen voor feestdagen voor honderden watervogels die op de drooggevallen eilandjes rijkelijk kunnen dineren.

grensmaas

Ook in Grevenbicht nestelen zich steeds meer watervogels


grensmaas

Paarse pracht langs de Grensmaas in Grevenbicht

Mooie taferelen (II)

De kattenstaart kleurt grote delen van de natuur paars. En inmiddels duikt ook al de wilde Marjolein op, die als oregano in menige keuken gerechten extra cachet geeft. In de regio Valkenburg worstelen inwoners overigens ook twee jaar na de overstroming met de effecten van het extreme hoogwater. Schadeprocedures zijn nog altijd niet afgerond en huizen tonen nog steeds de sporen van de nachtmerrie van juli 2021.

grensmaas

De wilde Marjolein in Meers

Waterbom (I)

Burgemeester Johan Tollenaere van Maaseik gaat met de gemeente Echt-Susteren en Consortium Grensmaas het overleg aan om de haalbaarheid van de uitvoering van de zogenaamde Rug van Roosteren te bespreken.

Tollenaere kondigt dat onder meer aan in een interview op de Vlaamse tv-zender TVL. Volgens de burgemeester kan de komst van een rivierverruiming, eventueel in combinatie met de aanleg van een waterbekken, net voor het verschil zorgen om de regio Roosteren/Maaseik in de toekomst te behoeden voor een watersnoodramp met een groot risico op dodelijke slachtoffers en een waterpeil dat reikt tot aan de slaapkamers van woningen.

grensmaas

De Pater Sangersbrug in juli 2021

Waterbom (II)

Tollenaere blikt op TVL terug op het extreme hoogwater van juli 2021. Voor Maaseik was het toen ook kantje boord. Het water klotste in Heppeneert zelfs over de rand van de dijken.

Die waterbom, zoals de Vlamingen dat hoogwater aanduiden, zorgde voor een stroomversnelling van de plannen voor de bouw van een nieuwe brug tussen Roosteren en Maaseik. Een brug die minder wateropstuwende effecten heeft dan de huidige Pater Sangersbrug. Maar Maaseik wil alle mogelijkheden benutten om het waterpeil bij overstromingen verder te verlagen. “We zijn uiterst alert. Een nieuwe catastrofe kan zich morgen alweer aandienen,” aldus Tollenaere.
Consortium Grensmaas heeft op verzoek van de provincie de aanvullende maatregelen in Roosteren in beeld gebracht. Complicerende factor vormt het waterwingebied langs de Maas in Roosteren.

Voortgang

Consortium Grensmaas benut de vakantieperiode, die volgende week begint, voor onderhoudswerkzaamheden. In Trierveld en Koeweide ligt de uitvoering nog steeds voor op schema. De werkzaamheden in Maasband, Meers en Urmond verlopen volgens planning. Na de vakantie ligt de focus op de detailafwerking van de Hoxweerdbrug die in de herfst in gebruik wordt genomen.

grensmaas

Overzicht van de werklocaties Meers, Maasband en Urmond

De foto’s in deze nieuwsbrief zijn van Consortium Grensmaas, Natuurmonumenten, Marc Schols (MCM Productions) en Flying Eye.

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter

U ontvangt deze e-mail omdat u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief van Consortium Grensmaas.

Uitschrijven | Privacy Policy