klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
grensmaas

Kraan in ruststand op zondag in Koeweide

 

Nieuwsbrief augustus 2023

Congresleden en waterspecialisten uit VS op bezoek bij Grensmaas

Consortium Grensmaas heeft dinsdag 29 augustus enkele leden van het Amerikaanse congres en hoogwaterspecialisten van de American Flood Coalition uit dat land alle ins en outs van de rivierbeveiliging in Zuid-Limburg verduidelijkt.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken had het Consortium gevraagd de topdelegatie uit de VS te ontvangen. De Amerikanen zijn in Nederland om te bekijken of ze de hoogwatermaatregelen in ons land ook kunnen toepassen als onderdeel van het watermanagement in de VS. De Flood Coalition is een overkoepelende organisatie die in samenwerking met 370 Amerikaanse steden, overheden, het leger en bedrijfsleven bekijkt hoe de waterveiligheid kan worden verbeterd. De delegatie bezocht eerder op de dag ook Valkenburg, epicentrum van het hoogwater in de zomer van 2021.
Congreslid John Rutherford over het project Grensmaas: “Amazing and impressive.”

grensmaas

De Amerikaanse delegatie in Trierveld

Slotatelier inrichting Trierveld/Koeweide

Consortium Grensmaas en Natuurmonumenten organiseren dinsdag 26 september het slotatelier over de inrichting van de natuurgebieden Trierveld en Koeweide in de gemeente Sittard-Geleen.

Over die inrichting is de afgelopen maanden uitgebreid gepraat met bewoners en belangenorganisaties, die hun wensen en suggesties tijdens twee bijeenkomsten hebben kunnen inbrengen. Mede op basis daarvan is een inrichtingsvoorstel gemaakt, dat tijdens het slotatelier wordt gepresenteerd. Dat atelier vindt plaats bij Galerie Marie in Schipperskerk. Aanvang: 19.30 uur.
De klankbordgroep Trierveld/Koeweide wordt een weekje eerder bijgepraat over het voorstel.

grensmaas

Zoals het er nu naar uitziet is de grindwinning over drie jaar afgerond en begint de inrichting van Trierveld als gecombineerd natuur/landbouwgebied. De huidige haven verdwijnt.

Slaperdijk blijft intact (I)

Natuurmonumenten heeft besloten om de plannen voor de verlaging van de Slaperdijk ten noorden van Grevenbicht in te trekken. Voornaamste reden voor dat besluit is het gebrek aan draagvlak bij bewoners.

De vereniging zag extra kansen voor de natuurontwikkeling bij de Slaperdijk, door de dijk met enkele meters te verlagen. Door het verwijderen van de dekgrond komt de onderliggende grindlaag aan de oppervlakte. Zo ontstaat een hoge grindrug, waar bijzondere soorten planten en dieren de kans krijgen zich te vestigen. Zo’n hoge grindbank is zeldzaam in de Maasvallei en biedt ook meer kansen voor beleving aan wandelaars.

grensmaas

De Slaperdijk

Slaperdijk blijft intact (II))

Begin juni organiseerde Natuurmonumenten een informatiewandeling op de Slaperdijk om de gewenste verlaging toe te lichten en het draagvlak bij de omgeving te polsen.

Ook tijdens een van de ontwerpateliers over de toekomstige inrichting van het deelgebied Koeweide-Trierveld door Consortium Grensmaas werd dat plan aangekaart. Tijdens beide momenten liet de meerderheid van de deelnemers weten niets te voelen voor een gedeeltelijke verlaging van de Slaperdijk.
Bewoners vroegen de natuurvereniging uitdrukkelijk om te kijken naar een alternatieve locatie voor een hoge grindbank. Dat onderzoek wordt opgestart. De Slaperdijk vormt straks onderdeel van het toekomstige natuurgebied Koeweide en is inmiddels weer toegankelijk.

grensmaas

Excursie op de Slaperdijk

Hofleverancier (I)

Jos Ruijters uit Obbicht heeft zich de afgelopen jaren ontpopt tot hofleverancier van beelden van de voortgang van het project Grensmaas.

Twee, soms drie keer in de week meldt Jos zich met nieuwe foto’s over het werk aan de Maas. Of dat nou de natuur is in Itteren, de aanleg van de nevengeul in Maasband of de rivierverruimingen in Grevenbicht, Nattenhoven en Koeweide; Jos brengt alles in beeld. Daarbij toont hij bevlogenheid en passie voor het project Grensmaas. En ontgaat hem geen enkele ontwikkeling.

grensmaas

Ook de etappe van de ZLM-tour naar Buchten brengt Ruijters in relatie met de Grensmaas:
het peloton met de haven in Trierveld

Hofleverancier (II)

Ofschoon Ruijters razend enthousiast is over de gedaantewisseling die de rivier ondergaat, heeft hij ook oog voor de minder fraaie aspecten. De plastic soep en het zwerfafval bijvoorbeeld die na hoge waterstanden van de Maas achterblijven in de natuur.

Ook die legt hij met zijn camera vast. Jos gaat zelfs zover dat hij grindtransporten vanaf Trierveld op het Julianakanaal volgt tot aan de sluis in Born. Ruijters heeft er overigens een hekel aan om zelf in het middelpunt te staan. Een verzoek van Limburgse media om zijn fotopassie in een interview voor de krant te duiden, heeft hij recent geweigerd.

grensmaas

Het machinepark van Consortium Grensmaas heeft grote aantrekkingskracht op Ruijters

Hofleverancier (III)

De speciaal ontwikkelde vrachtauto’s voor het grondverzet, de grindtransporten en de indrukwekkende kranen hebben altijd weer zijn aandacht. Net als de vele nieuwe planten- en diersoorten die het beeld bepalen in het grensoverschrijdende RivierPark Maasvallei, dat aan Nederlandse zijde van Maastricht tot Maasgouw in ontwikkeling is.

Jos Ruijters is inmiddels met pensioen en heeft van de fotografie van het project Grensmaas een nieuwe dagdeelbesteding gemaakt. Daarnaast maakt hij geregeld tripjes in het buitenland met zijn echtgenote. Maar steevast meldt hij zich een dag of twee na thuiskomst weer met de volgende serie foto’s. Van het project Grensmaas natuurlijk.

grensmaas

Jos Ruijters in actie

Onderzoek bodem Grensmaas

In opdracht van Rijkswaterstaat zijn BK Ingenieurs in de weer om op 150 locaties in de Grensmaas van Borgharen tot Maaseik sedimentmonsters te nemen.

Dat onderzoek moet een totaalplaatje opleveren van het sediment van de rivierbodem. Kennis over de bodemgesteldheid van de Grensmaas is met name van belang met het oog op nieuwe hoogwaters.

Zomers stroompje

grensmaas

De Grensmaas heeft vele gezichten. De zomerse gedaante levert het beeld op van een doorwaadbaar stroompje, zoals hier bij Obbicht.

Voortgang

De grindwinning in Maasband verloopt voorspoedig. Inmiddels is ook gestart met de detailafwerking van de hoogwaterbrug. Zoals het er nu naar uitziet, zal de uitvoering van het project Grensmaas in Maasband geen vertraging opleveren door de voorgenomen stremming van het Julianakanaal. Rijkswaterstaat gaat er vooralsnog vanuit dat die stremming, nodig met het oog op werkzaamheden in het kanaal, pas in de loop van volgend jaar zijn beslag krijgt. Volgens planning zijn de grindtransporten van Maasband naar de haven in Trierveld dan achter de rug.
Het werk in Koeweide en Trierveld vordert snel. Eind dit jaar is de rivierverruiming in Koeweide klaar en wordt dat gebied, ook richting Illikhoven, weer volledig toegankelijk.

grensmaas

Het werk in Trierveld

De foto’s in deze nieuwsbrief zijn van Consortium Grensmaas en Jos Ruijters

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter

U ontvangt deze e-mail omdat u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief van Consortium Grensmaas.

Uitschrijven | Privacy Policy