klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
grensmaas

grensmaas

Nieuwsbrief april 2023

Roep om snelle uitvoering waterveiligheid Roosteren (I)

De gemeenten Maaseik en Echt-Susteren doen een oproep aan provincie en rijk om de verbetering van de waterveiligheid in Roosteren versneld uit te voeren.

De extra rivierverruiming plus de eventuele aanleg van een drinkwaterbekken zou in combinatie met de bouw van de nieuwe Maasbrug kunnen worden uitgevoerd. Die bouw gaat uiterlijk in 2025 van start.

Burgemeester Johan Tollenaere van Maaseik en wethouder Peter Pustjens van Echt-Susteren spraken zich zaterdag 15 april tijdens de infodag Echter Maaskernen Event uit voor die gecombineerde en brede gebiedsontwikkeling aan het Maasfront in Roosteren in samenwerking met Consortium Grensmaas. De infodag trok zo’n 150 bezoekers. Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg en Consortium Grensmaas vertelden hun verhaal over de hoogwaterveiligheid langs de Maas.

Hoogwater 2021 in Roosteren

Roep om snelle uitvoering Waterveiligheid Roosteren (II)

Het consortium heeft op verzoek van de provincie al plannen ontwikkeld voor de zogenaamde Rug van Roosteren. Die leveren een waterstanddaling van 80 centimeter op met meer waterveiligheid tot in Nattenhoven. De plannen zijn weer actueel na het hoogwater van 2021 dat duidelijk maakte dat de ingrepen van het project Grensmaas op de lange termijn niet voldoende zijn om nieuwe overstromingen te voorkomen. Het bleef in 2021 op diverse plekken slechts op het nippertje droog.

Knelpunt bij de aanvullende maatregelen is dat de rivierverruiming gestalte moet krijgen in het waterwingebied van de Waterleidingmaatschappij Limburg (WML). Het Consortium heeft met het oog daarop ook een variant uitgewerkt met een nieuw drinkwaterbekken.

Volgens kostenramingen van de overheid is er zo’n 43 miljoen euro nodig om de waterveiligheid bij Roosteren verder te verbeteren. Het Consortium kan dat werk, in combinatie met grindwinning, aanzienlijk goedkoper uitvoeren.

Veel animo voor Maasdag in Roosteren. Inzet: Directeur Kees van der Veeken aan het woord tijdens de Maasdag

Atelier over inrichting Meers, Maasband en Urmond

Zo’n 70 belangstellenden hebben maandag 17 april tijdens een atelier bij dorpsvoorziening Bie Gerda in Meers suggesties aangereikt voor de inrichting van het toekomstige natuurgebied langs de Maas in Meers, Maasband en Urmond.

Ofschoon het nog een kleine twee jaar duurt voordat het werk op die locatie klaar is, wilde het consortium toch al de wensen inventariseren van de inwoners. Voldoende rustpunten, een oversteekmogelijkheid bij de hoogwatergeul, infoborden over de historie van het gebied, een struinpad langs de Maas, voldoende ruimte op fietspaden, terugkeer van het bruggetje over de Ur en aansluiting van het gebied rond de vijver in Meers op de nieuwe Grensmaasnatuur zijn slechts enkele van de tientallen suggesties die tijdens het atelier op tafel kwamen. Consortium Grensmaas koppelt met de uitkomsten van de bijeenkomst terug naar de omgeving en beoordeelt met alle partners welke wensen uitvoerbaar zijn.

grensmaas

Veel belangstelling voor atelier in Meers

Fietsveertjes gratis

De drie fietsveertjes bij Ohé en Laak, Grevenbicht en Geulle zijn voortaan gratis. Daarmee krijgt de recreatie in het RivierPark Maasvallei weer een nieuwe impuls. De kosteloze oversteek maakt bezoekjes aan dorpen, winkels en horeca nog aantrekkelijker voor fietsers en wandelaars uit de regio en toeristen van elders.

In april varen de pontjes alleen in de weekenden en op Koningsdag. Vanaf mei varen ze elke dag tot het laatste weekeinde van oktober.

Overigens worden er nog schippers gezocht voor de pontjes. Mensen met een vaarbewijs, of in voor het behalen van het vaarbewijs, kunnen zich melden bij RivierPark Maasvallei.

grensmaas

Het fietsveertje bij Grevenbicht

1488 gedichten over de Maas

Ook jongeren zijn met hart en ziel verbonden met de Maas. Dat blijkt uit de respons van de grensoverschrijdende poëziewedstrijd van dertien middelbare scholen in de beide Limburgen. Die wedstrijd leverde 1488 gedichten op over de beleving van de rivier door de jeugd.

Zondag 14 mei is in het cultureel centrum in Lanaken het slotevenement van de wedstrijd. De winnende gedichten worden uitgegeven in een bundel. De dichtkunst van de jeugd is de komende maanden ook te bewonderen voor fietsers en wandelaars. Op vensterramen langs recreatieve Maasroutes worden gedichten geschilderd. Bovendien zijn gedichten ook te lezen op een reeks Maasstenen langs de rivier.
Scholen uit onder meer Maastricht, Stein, Gulpen, Horn, Venlo, Maaseik, Dilsen, Maasmechelen en Tongeren deden mee aan de wedstrijd.

grensmaas

Ooievaar langs de Grensmaasoever. Voorbeeld van inspiratiebron voor jonge dichters

MaasBandProject

In Maasband loopt sinds 2019 het MaasBandProject. Een groep vrijwilligers grijpt de afgravingen en de aanleg van de hoogwatergeul bij het dorp aan om door archeologisch, historisch en geologisch onderzoek meer helderheid te krijgen over de geschiedenis van het Maasdallandschap in en rond Maasband.

Het project moet er ook toe leiden dat de inwoners nauwer betrokken raken bij die geschiedenis. Consortium Grensmaas verleent alle medewerking aan het project door ruimte te bieden voor bodemonderzoek, excursies en wandelingen.
Inmiddels zijn er al de nodige vondsten gedaan, zoals scherven aardewerk, botten en stenen en zijn grondlagen in kaart gebracht. Ook staan er publieksacties op touw, zoals mini-exposities, de uitgave van een magazine, kleine opgravingen in tuintjes en perken, workshops over het schoonmaken van aardewerk en metaaldetectie en de productie van een film.

Voortgang

De grindwinning in Trierveld en Koeweide verloopt razendsnel en ligt voor op het schema. In Maasband moet de achterstand in de grindtransporten worden ingehaald die is ontstaan door de stremming van het Julianakanaal tussen Berg en Obbicht. Op dat traject moest een bouwkuip hersteld worden tijdens werkzaamheden voor de verruiming van het Julianakanaal. Door de stremming kon er geen grind worden afgevoerd naar de verwerkingshaven in Trierveld in Sittard-Geleen.

grensmaas

Grondtransport in Maasband

Grindwinning Trierveld

De foto’s in deze nieuwsbrief zijn van Consortium Grensmaas, Flying Eye en Jos Ruijters

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter

U ontvangt deze e-mail omdat u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief van Consortium Grensmaas.

Uitschrijven | Privacy Policy