klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
grensmaas

grensmaas

Nieuwsbrief oktober 2022

Internationale lof (I)

De loftuitingen voor het project Grensmaas gaan maar door. Nu is het de Engelse kwaliteitskrant The Guardian die bijna lyrisch verslag doet van de gedaantewisseling van de Grensmaas.

“Zo behoort een rivier eruit te zien. Waar de rivierverruiming gestalte heeft gekregen en de natuur haar gang is kunnen gaan, doemt een landschap op dat je 500 jaar terug in de tijd brengt. Een tijd van ongerepte riviernatuur, zonder vernielingen door menselijk ingrijpen”, zo luidt de conclusie van The Guardian.
Reporter Phoebe Weston van de Engelse krant is vol bewondering over de groene gebiedsontwikkeling rond de Grensmaas. De verslaggeefster was in Borgharen en rept over de aanwezigheid van bevers, otters en oeverzwaluwen. Volgens haar is het een kwestie van tijd dat ook de wolf opduikt in de Grensmaasnatuur.

grensmaas

De Grensmaas bij Geulle aan de Maas; volgens The Guardian een internationale voorbeeldrivier

Internationale lof (II)

The Guardian was ook in Trierveld en de krant legt haar lezers uit dat Consortium Grensmaas door de winning van zand en grind grotendeels voor de financiering van de waterveiligheid en natuurontwikkeling zorgt. De journaliste is hogelijk verbaasd dat landbouwers na minnelijk overleg veelal hebben ingestemd met compensatie van grond elders en daarmee ruimte hebben gemaakt voor het project Grensmaas.

De resultaten van het project Grensmaas staan in schril contrast met de ontwikkeling van natuurlijke en veilige rivieren in Engeland. “Wij zitten nog in de denkfase. Door de gecompliceerde wetgeving rond grondeigendommen, zal het in Engeland ook veel moeilijker zijn ruimte voor de natuur te vinden, omdat boeren niet snel te bewegen zijn naar elders te vertrekken.”, aldus The Guardian.

Lees het artikel van The Guardian hier.

grensmaas

Fraai beeld van de Grensmaas bij Meers

Bruisende Grensmaas

Het bruist in het RivierPark Maasvallei. Ook cultureel. De komende twee jaar verrijzen er op vijf locaties kunstwerken op de Vlaamse oevers langs de Grensmaas. Het eerste, tijdelijke, kunstwerk is nu al te bekijken in Heppeneert.eneert.

Een groot zandsculptuur met de woorden Save our souls. Met die woorden refereert kunstenaar Maarten Inghels aan het extreme hoogwater van juli 2021 toen het op het traject van de Grensmaas op het nippertje droog bleef. Het kunstwerk is ook een verwijzing naar het bedevaartsoord Heppeneert en staat symbool voor de alles verzengende kracht van het water. De zandsculptuur wordt bij een volgend hoogwater ook een prooi van de Maas.

RivierPark Maasvallei krijgt zondag 9 oktober al het volgende kunstwerk. Dan wordt in Herbricht, pal tegenover Itteren een zogenaamde levensboom onthuld van de Amerikaanse kunstenaar Mark Dion. Het zes meter hoger kunstwerk bevat dieren en materialen die verwijzen naar het Maaslandschap.

grensmaas

De zandsculptuur in Heppeneert

Inloopuurtje

Om de inwoners van Maasband optimaal te informeren over de voortgang van de werkzaamheden start Consortium Grensmaas met een inloopuurtje in Ut Bakkes aan de Leutherhoekweg 20.

Die bijeenkomsten zullen één keer in de zes weken plaatsvinden. Hert eerste inloopuurtje is dinsdag 11 oktober van 19.00 tot maximaal 20.30 uur.

De bijeenkomsten hebben een informele sfeer. Medewerkers van het Consortium staan klaar om vragen van inwoners te beantwoorden en tekst en uitleg te geven over de voortgang.

grensmaas

Ut Bakkes in Maasband, décor van de inloopuurtjes in de komende twee jaar

Brug compleet

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar de hoogwaterbrug tussen Illikhoven en Visserweert is weer compleet.

Het naambord De Brök is weer terug. Door leveringsproblemen duurde het allemaal veel langer dan voorzien. Het was met name Sjaak den Hollander uit Illikhoven die bleef hameren op terugkeer van het bord, dat eerder een prooi werd van vernielingen.

Weer compleet

Feest in Bosscherveld en Obbicht

Consortium Grensmaas was zaterdag 1 oktober present tijdens feestjes in de Maastrichtse wijk Bosscherveld en Obbicht die mede gestalte kregen dankzij de hulp van het Consortium.

In Bosscherveld werd na een proces van vele jaren eindelijk het wijkpark geopend. Een groene oase met volop speelmogelijkheden voor de jeugd. De aanblik van het park wordt mede bepaald door een partij grote grindstenen, waarmee een amfitheater en een klimheuvel is gerealiseerd. Consortium Grensmaas reikte de buurtbewoners, die aan de wieg stonden van het park, de helpende hand met de levering van de stenen.

Ook in Obbicht stonden zaterdag twee grote grindstenen van de Grensmaas in de schijnwerpers tijdens de onthulling van het vernieuwde monument De Sjtein van Sjtokkem, dat herinnert aan de oude kerk van Obbicht die in de 17e eeuw verwoest werd tijdens een vloedgolf van de Maas. Obbicht lag toen in de huidige rivierbedding. De twee grindblokken vormen de basis van het monument, dat een initiatief is van het Ecrevissecomité in Obbicht, dat bij het Consortium aanklopte met de vraag of het twee grindstenen mocht uitzoeken.

De Sjtein van Sjtokkem

Voortgang

Het grondverzet in Maasband is van start gegaan. De detailafwerking van de hoogwaterbrug is klaar. Inmiddels is ook begonnen met het verwijderen van groen dat moet wijken voor het grondverzet. De kap van bomen vindt in nauw overleg met een bewonersdelegatie plaats. Overigens krijgt ook Maasband straks volop nieuwe natuur na afronding van het werk.

In opdracht van Rijkswaterstaat begint Consortium Grensmaas in de loop van deze maand ook met het herstel van de drempel in de Maas ten zuiden van Maasband. Die zogenaamde drempel 7 is geërodeerd.

In Trierveld en Koeweide vordert de uitvoering gestaag. De grindwinning in Trierveld is al gevorderd tot in de nabijheid van de geluidswal die Illikhoven scheidt van het werk.

Grondverzet in Maasband


Overzichtsfoto van het werk in Maasband

De foto’s in deze nieuwsbrief zijn van RivierPark Maasvallei, Flying Eye en Jos Ruijters

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter

U ontvangt deze e-mail omdat u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief van Consortium Grensmaas.

Uitschrijven | Privacy Policy