klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
grensmaas

grensmaas

De locaties Urmond en Maasband in één oogopslag

 

Nieuwsbrief november 2022

De magie van de Maas

De Maas is omgeven door zoveel magie dat Wiel Verlinden uit Asselt volgend jaar een nieuwe film over de rivier gaat produceren. Over de uitzending van de rolprent, eind 2023, zijn al afspraken gemaakt met L1, zo bevestigt Verlinden.

Verlinden is 40 jaar actief geweest als journalist bij de WDR. Zijn laatste productie is het boek 100 jaar watersport in Limburg, over de gedaantewisseling van de grindplassen in de provincie die zijn uitgegroeid tot een internationaal zeil-, surf- en vaargebied.

Terug naar de Maas is de titel van de nieuwe film, waarin alle facetten van de rivier aan de orde komen. “Er is geen rivier in de wereld die zo is aangepakt en veranderd als de Maas. Vooral door het project Grensmaas, dat uiteraard ook aan bod komt in de film,” aldus Verlinden.

De opnamen van de film beginnen in het voorjaar.

Geen rivier zo veranderd als de Grensmaas

Houten Maasbrug bij voetveer Grevenbicht

Op het einde van de tweede Wereldoorlog is door het Duitse leger ter hoogte van het huidige voetveer in Grevenbicht een houten brug over de Maas aangelegd.

De brug werd door de Duitsers, die bezig waren met de terugtocht, al na enkele dagen zelf weer opgeblazen. Van de brug is nooit beeldmateriaal gemaakt.

Dat is de uitkomst van onderzoek van de Stichting 4 Mei Herdenking in Born. Die Stichting klopte onlangs bij het Consortium aan met de vraag of er bij de werkzaamheden nabij het voetveer mogelijk resten van de brug zijn gevonden. De Stichting praatte met een oorlogsgetuige en het regionaal oorlogsmuseum Maaskant ’44. Beide bronnen bevestigden dat Grevenbicht kortstondig een brugverbinding met de Vlaamse Maasoever had.

Consortium Grensmaas is tijdens het werk aan de Maas overigens niet meer gestoten op resten van de brug.

In het gelid

De werkzaamheden in Maasband zijn volop aan de gang. Dat is ook goed te zien aan de inzet van het groot materieel, dat voor de aanvang van elke werkdag keurig in het gelid staat om de komende weken de laatste tonnen dekgrond naar Meers te brengen voor de aanvulling van de locatie daar.

grensmaas

In de rij

Mens en Maas

Museum De Domeinen in Sittard heeft Consortium Grensmaas benaderd om mee te werken aan de tentoonstelling Mens en Maas die van 4 februari tot en met 2 juni te bezoeken is.

De expositie staat in het teken van de vele relaties tussen de Maas en de bewoners. Sociaal en economisch, artistiek, recreatief en ook uit veiligheidsoogpunt, want de overstromingen van de rivier hebben grote impact. En deskundigen verwachten dat die impact als gevolg van de klimaatverandering alsmaar groter wordt.

Met de uitvoering van het project Grensmaas heeft het Consortium voor een veiligere en natuurlijkere Maas gezorgd met veel meer afvoercapaciteit en 1100 hectare natuur als onderdeel van het RivierPark Maasvallei. Maar de klimaatverandering noodzaakt tot aanvullende ingrepen.

Het Consortium heeft conservator erfgoed Rannilt Pol van De Domeinen toegezegd in woord en beeld een bijdrage te leveren aan de tentoonstelling.

grensmaas

Wandelen in het RivierPark Maasvallei

Brug verwijderd

Het bruggetje over de Ur is verwijderd. Dat was nodig in verband met de oeverversteviging en de rivierverruiming op de locatie Urmond.

Het weghalen van de brug heeft tot enige onrust geleid omdat het door veel wandelaars werd gebruikt. In overleg met Waterschap Limburg en de gemeente Stein heeft Consortium Grensmaas besloten dat er een nieuw bruggetje over de Ur wordt aangelegd. Waar precies is afhankelijk van de toekomstige inrichting van de oevers.

Het verwijderen van de brug

Inloopuurtje

Consortium Grensmaas organiseert zaterdag 10 december het volgende inloopuurtje voor de inwoners van Maasband. Dat inloopuurtje wordt gecombineerd met een wandeling rond de werklocatie. Die wandeling is op verzoek van de bewoners. Start ommetje rond 13 uur vanaf de parkeerplaats aan de Maasbanderkerkweg. Van 14.30 tot 15.30 uur is het inloopuurtje in Ut Bakkes.

De werklocatie in Maasband

Archeologisch onderzoek In Illikhoven

Bij oriënterend archeologisch onderzoek in Illikhoven zijn de funderingsresten gevonden van een boerderij. Het gebouw dateert waarschijnlijk uit de 18e eeuw. De boerderij met erf is in de loop van de 19e eeuw verdwenen.

Een van de gevonden munten

Zeer waarschijnlijk zijn toenmalige overstromingen van de Maas de reden voor sloop, zo concluderen de archeologen Jan Roymans en Rik Vaessen van RAAP Archeologie. Tijdens het onderzoek is ook een aantal koperen munten gevonden, die ook dateren uit de 18e eeuw. De archeologen hebben achterhaald dat de bakstenen boerderij in 1830 eigendom was van een zekere Arnold Leuns.

Het archeologisch onderzoek is de voorbode van de aanleg van de nieuwe monding van de Kingbeek ter hoogte van Illikhoven. Overigens is de daadwerkelijke verlegging van de monding pas voorzien eind 2023, begin 2024.

Voortgang

De grindwinning in Trierveld gaat snel. De afgraving is gevorderd tot aan de noordgrens van de locatie bij Illikhoven.

In Urmond en Maasband gaat de grindwinning eind deze maand, begin december van start. De werkzaamheden concentreren zich nu nog op het verwijderen van de dekgrond. Inmiddels is ook een begin gemaakt met de aanleg van de nieuwe dijk aan de kant van Maasband. De dijk ter hoogte van Meers krijgt begin volgend jaar gestalte.
De werkzaamheden in Maasband duren tot eind 2024. De inrichting van het gebied, met de nieuwe hoogwaterbrug en de nevengeul, neemt dan nog een half jaar in beslag.
Overigens kan het verkeer in juli 2023 al van de Hoxweerdbrug gebruik maken.

Het herstel van de oevererosie en de deels weggeslagen drempel ten zuiden van Maasband is medio december klaar.

De grindwinning in Trierveld


Grondtransporten in Maasband

De foto’s in deze nieuwsbrief zijn van Flying Eye, Jos Ruijters, RAAP Archeologie en Consortium Grensmaas

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter

U ontvangt deze e-mail omdat u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief van Consortium Grensmaas.

Uitschrijven | Privacy Policy