klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
grensmaas

grensmaas

Een aangespoelde boomstronk op een nieuw zandstrand in Nattenhoven.
Het hoogwater van 2021 heeft voor nieuwe natuurelementen gezorgd


Nieuwsbrief maart 2022

70.000 scheepsbewegingen

Het is deze maand op de kop af vijf jaar geleden dat in de haven van Trierveld het eerste schip met grind is geladen.

Inmiddels zijn er een kleine 35.000 binnenvaartschepen afgemeerd in de haven, die voor 70.000 scheepsbewegingen in het Julianakanaal hebben gezorgd. Het project Grensmaas is daarmee grootaandeelhouder van het scheepsverkeer in dat kanaal. In totaal wordt er tot 2027 35 miljoen ton zand en grind verladen vanaf de installaties van de haven in Trierveld.

grensmaas

Een van de tienduizenden grindschepen in de haven van Trierveld

Afscheid Huub Joosten (I)

Een van de bekendste gezichten van Natuurmonumenten in Limburg vertrekt. Huub Joosten (63) gaat met pensioen. Huub heeft ruim 40 jaar voor Natuurmonumenten gewerkt en heeft een lange rij van functies vervuld. Van terreinmedewerker bij de start tot coördinator natuurbeheer.

Huub was vanaf de start ook betrokken bij het project Grensmaas. Bij de inrichting van de natuurgebieden had hij veel contact met bewoners. Dat was ook het geval in de klankbordgroepen. Als het om het natuurbeheer ging, manifesteerde Huub zich als een realist. “Natuur is er voor de mensen en niet andersom”, zo luidt zijn credo. Karakteristiek voor Huub Joosten in het werk is zijn nuchtere, zakelijke opstelling. Maar daarachter gaat een warm en bevlogen mens schuil.

grensmaas

Huub Joosten

Afscheid Huub Joosten (II)

Huub is geen man voor grootse pensioenplannen en uitdagingen, zoals wereldreizen. Fietsen door Limburg, tripjes in Nederland, dat maakt het leven al goed en zoet. Na zijn pensioen is er meer tijd voor echtgenote Hannie. En gaat Huub zich nog nadrukkelijker manifesteren in de duivensport.

Hij is tevreden dat de nieuwe natuur van het project Grensmaas door zoveel mensen wordt omarmd en trots op de resultaten van de natuurontwikkeling tot nu toe. “Ik vind nog steeds dat we die natuur zoveel mogelijk z’n eigen gang moeten laten gaan. Als de mens daarbij af en toe een handje moet helpen, is dat prima. Want de natuur moet wel toegankelijk blijven voor de mensen.”

Huub Joosten neemt volgende maand afscheid.

Werk bij veerpontje

Het veerpontje bij Grevenbicht kan in april weer in de vaart. Consortium Grensmaas is volop bezig om het opgestuwde zand op de vaarroute van het veertje weg te zuigen, zodat in het nieuwe recreatief seizoen weer duizenden wandelaars en fietsers gebruik kunnen maken van het veer. De zandophopingen zijn nog een erfenis van het extreem hoogwater van juli 2021.

Het werk vordert goed. De weersvooruitzichten zijn uitermate gunstig en zoals het er nu naar uitziet, is de klus in de eerste week van april geklaard. De afgelopen maanden moest Consortium Grensmaas op tal van plekken in actie komen om hoogwaterschade aan oevers en bodem van de Grensmaas te herstellen.

grensmaas

Het werk op de vaarroute van het veertje bij Grevenbicht

Open dag (I)

Het programma voor de open Grensmaasdag op zaterdag 18 juni is rond en biedt een scala aan activiteiten in en rond de grote werkhaven in Trierveld, aan de noordrand van Schipperskerk. De dag is een coproductie van Consortium Grensmaas en Rijkswaterstaat Maaswerken.

Twee rondvaartboten met een totale capaciteit van zo’n 450 passagiers zijn present voor een vaartochtje, die de passagiers onder meer meeneemt richting de sluis in Born. De passagiers kunnen beleven hoe het is om in de sluis geconfronteerd te worden met een verval van ruim elf meter.

In de haven van Trierveld kunnen bezoekers ook een kijkje nemen op een klassiek en een modern grindschip.

Ook is het mogelijk om met een treintje een trip rond de hele werklocatie te maken, met haltes bij het uitkijkpunt bij Schipperskerk en de hoogwaterbrug bij Visserweert. In Visserweert zijn natuurexcursies.

De hoogwaterbescherming die het project heeft opgeleverd, komt eveneens aan bod.

grensmaas

Materieel van dichtbij te bekijken tijdens open Grensmaasdag

Open dag (II)

Ook archeologie maakt deelt uit van de Open Grensmaasdag. Bezoekers krijgen de primeur van een reconstructietekening van een nieuwe, nautische vondst bij de Grensmaas. Uiteraard zijn er ook wapentuig, landbouwvoorwerpen en visgerei vanaf de vroege middeleeuwen te bekijken. Materiaal dat tijdens de afgravingen boven water is gekomen.

De grindproducenten en aannemers binnen het Consortium presenteren zich in woord en beeld. Ook zijn de eindproducten van de grindwinning te bekijken. Uiteraard is van nabij een blik mogelijk op de tientallen kranen, dumpers en ander imposant materieel dat wordt ingezet bij het project Grensmaas. Een infomarkt met ruim 30 kramen biedt gemeenten, natuurorganisaties, regionale kunstenaars en producenten van streekgerechten de gelegenheid zich te presenteren.

Voor de jeugd is er een uitgebreide speelhoek ingericht met springkussens. Ook kunnen kinderen schilderen en staat er een make up team klaar. Grote trucks staan klaar om de kinderen een rondritje aan te bieden.

Voor een rustmoment zijn er twee terrassen ingericht met in totaal zo’n 600 zitplekken.

De toegang tot de open Grensmaasdag is gratis en elke bezoeker krijgt twee consumptiebonnen.

grensmaas

Dit soort archeologische vondsten zijn ook te bekijken tijdens de open dag

Trierveld atelier

Op dinsdag 5 april is bij Galerie Marie het slotatelier over de inrichting van Trierveld. Consortium Grensmaas en Natuurmonumenten presenteren dan een voorstel voor de inrichting dat mede gebaseerd is op de inbreng van de omgeving in de afgelopen maanden. Het atelier begint om 19:00 uur en is voor iedereen vrij toegankelijk.

Voortgang

De grindwinning en het grondverzet concentreren zich in Trierveld en Koeweide.

grensmaas

De voortgang in beeld

De foto’s in deze nieuwsbrief zijn van Jos Ruijters, Natuurmonumenten en Consortium Grensmaas.

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter

U ontvangt deze e-mail omdat u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief van Consortium Grensmaas.

Uitschrijven | Privacy Policy