klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
grensmaas

grensmaas

Nieuwsbrief juni 2022

Zaterdag Grensmaasdag

Na maandenlange voorbereiding wordt zaterdag 18 juni in Trierveld, tussen Schipperskerk en Illikhoven, ruim baan gegeven voor de open Grensmaasdag: een coproductie van Rijkswaterstaat en Consortium Grensmaas.

Zo’n 70 vrijwilligers en ruim honderd deelnemers van overheden, bedrijfsleven, verenigingen en artiesten staan vanaf 10 uur klaar om er een enerverende dag van te maken. De open dag duurt tot 17 uur.
De hoogtepunten in kort bestek? Rondvaarten, bezichtiging binnenvaartschip, hoogwaterbescherming, grindwinning, natuurontwikkeling, straattheater, veel muziek, infomarkt, films, dijken bouwen, archeologische vondsten, treinritjes, hoogwaterbescherming en het digitale paardengraf van Borgharen.

grensmaas

De locatie Trierveld

Muziek

Kapel Eigewies uit Schipperskerk, de sambaband van harmonie Aurora, zangeres en een dj zorgen een groot deel van de dag voor een swingende sfeer op een van de grootste locaties van het project Grensmaas aan de Parallelweg ten zuiden van Illikhoven.

Ook harmonie Concordia is present met een muziekwedstrijd voor de bezoekers. Allerlei instrumenten staan Coronaproof klaar voor mensen die de moed hebben om een gok te doen naar de langste roffel, of de hoogste toon. Voor de beste drie deelnemers liggen er mooie prijzen klaar.

grensmaas

Ook bij de open dag van 2017 was er veel muziek

Dijkwachten

Een groep dijkwachten van Waterschap Limburg neemt bezoekers mee voor excursies rond het terrein om tekst en uitleg te geven over de inspectie van de waterkeringen in Limburg.

Het Waterschap toont ook waar een veilige dijk aan moet voldoen, door samen met kinderen zelf dijken te bouwen. Waterleiding Maatschappij Limburg staat klaar met een heus laboratorium waar waterproefjes gedaan kunnen worden. Gezond en lekker water is ook een Limburg een van de eerste basisbehoefte. En Rijkswaterstaat biedt kinderen de mogelijkheid om teksten te maken in combinatie met de bouw van muurtjes.

Infomarkt

De infomarkt heeft een regionale uitstraling. Met streekproducten, boeken uit de omgeving, lokale sieraden, beeldhouwwerk en voorbeelden van de zogenaamde tiny objects die in Grevenbicht op termijn langs de Maasoever verrijzen, zoals een uitkijksteiger en een museum.

Ook laten gemeenten zoals Sittard-Geleen en Echt-Susteren zich van hun beste kant zien. Natuurorganisaties vertellen over hun werk, RivierPark Maasvallei toont hoe mooi steden en dorpen langs de Grensmaas zijn en de internationale aannemers van Consortium Grensmaas tonen hun werk in binnen- en buitenland.

Materieel

Het grondverzet van het project Grensmaas wordt uitgevoerd met reuze vrachtauto’s, die speciaal zijn ontworpen om een zo groot mogelijke hoeveelheid zand en grind te kunnen vervoeren.

grensmaas

Het materieel dat ingezet wordt bij het project Grensmaas

Die vrachtauto’s worden inmiddels ook toegepast in de mijnbouw op allerlei plaatsen in de wereld. Ook de graafmachines hebben buitenproportionele afmetingen. Een groot deel van het materieel van Consortium Grensmaas staat opgesteld langs de looproute van de Grensmaasdag en kan voor een keertje van nabij worden bekeken. Kinderen kunnen, onder toezicht, zelf een ritje maken. Daarvoor staan vijf vrachtauto’s klaar, op een speciaal uitgezet parcours.

Treintje en vliegshow

Bezoekers kunnen gebruik maken van een treintje dat een rondrit maakt langs de locatie Trierveld.

Met haltes bij het uitkijkpunt bij Schipperskerk en de driehoek in Illikhoven. Daar verwijzen Natuurmonumenten en RivierPark Maasvallei naar deskundigen op de hoogwaterbrug en in het natuurgebied die vertellen over de aanpak van de hoogwaterbescherming en de natuurontwikkeling langs de Grensmaas.
Het treintje maakt ook een stop bij het terrein van de modelvliegclub Swentibold. Zo’n twintig leden van de vereniging geven daar een show met hun modelvliegtuigen.

Archeologie

De uitvoering van het project Grensmaas heeft vele belangwekkende, archeologische vondsten opgeleverd. Een deel daarvan is ook te zien tijdens de open dag.

Archeoloog Jan Roymans geeft tekst en uitleg over de uitgestalde vondsten vanaf de vroege middeleeuwen. Daarbij gaat het om wapentuig, zoals kanonskogels en zwaarden, maar ook viswerktuigen en recente nautische vondsten. Het paardengraf van Borgharen is digitaal te bewonderen.
De uitvoering van het project Grensmaas is ook te bekijken op film. Net als het werk van de grindproducenten en aannemers, die uiteraard hun producten tonen aan de bezoekers.

grensmaas

Dit soort vondsten krijgen bezoekers ook te zien

Rondvaarten

Twee rondvaartboten vertrekken elk uur voor een tocht naar en door de sluis in Born.

Een tocht van ongeveer anderhalf uur. In totaal zijn er zaterdag acht tripjes met de twee boten die een gezamenlijke capaciteit van zo’n 500 passagiers hebben.
Voor de kinderen is er ook een scala aan activiteiten. Van grindstenen beschilderen, tot grimeren en teken. Ook staan er enkele springkussens klaar. Op het terrein zijn twee rusthoeken ingericht met zo’n 600 zitplaatsen.

Een van de rondvaartboten die zaterdag present is

Verkeer

Voor automobilisten is de route naar de parkeerruimte op het terrein aangegeven via verkeersborden. Fietsers kunnen gebruik maken van de entree via de Parallelweg.

In de onmiddellijke nabijheid van de entree is een fietsenstalling. Bezoekers uit de regio wordt in verband met de verwachte drukte nadrukkelijk verzocht met de fiets naar de Open Grensmaasdag te komen.

Voortgang

Het werk aan het project Grensmaas gaat ondertussen gewoon door. Met de voorbereiding voor de start van de werkzaamheden in Maasband en de grindwinning en het grondverzet in Trierveld en Koeweide. Het werk in Grevenbicht is op wat details na klaar.

Afgelopen zaterdag was er een bijeenkomst met de feestelijke opening van het natuurleerpad bij Schipperskerk, de natuurleerplek bij Elba en de eerste wandelpaden in het gebied. Gedeputeerde Geert Gabriëls van Natuur, Milieu en Erfgoed sprak lovende woorden over de burgerparticipatie bij het project Grensmaas. Scheidend wethouder Pieter Meekels van Sittard-Geleen en projectleider Francois Verhoeven van Consortium Grensmaas onthulden gezamenlijk een infobord bij de natuurleerplek. Verhoeven refereerde in zijn toespraak aan de ommezwaai in de relatie met de inwoners. “Bij de start van het werk stonden we onwennig, stug en wantrouwend tegenover elkaar. Nu staan we als partner zij aan zij om de Grensmaas in de regio Grevenbicht zo mooi mogelijk te maken. Daar doe je het voor.”

grensmaas

Het werk in uitvoering in Trierveld


grensmaas

Wethouder Meekels en projectleider Francois Verhoeven onthullen een infopaneel bij Elba

De foto’s in deze nieuwsbrief zijn van Consortium Grensmaas, Jac Beekers en rederij Cascade

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter

U ontvangt deze e-mail omdat u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief van Consortium Grensmaas.

Uitschrijven | Privacy Policy