klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
grensmaas

grensmaas

Nieuwsbrief februari 2022

Schooljeugd lonkt weer naar Grensmaas

Het coronavirus heeft de afgelopen twee jaar ook tot een drastische vermindering van het aantal veldlessen op de oevers van de Grensmaas geleid. In 2021 konden maar acht groepen van basisscholen in Zuid-Limburg daadwerkelijk worden bijgepraat over het project Grensmaas door natuurorganisatie Ark en het CNME in Maastricht. Normaal zijn dat zo’n 800 tot 1000 kinderen en begeleiders die spelenderwijs tekst en uitleg krijgen over de waterveiligheid, de grindwinning en de natuurontwikkeling: de drie hoofddoelstellingen van het project Grensmaas.

Hettie Meertens van Ark heeft goede hoop dat in 2022 ook voor het educatief programma van het project Grensmaas het oude normaal weer terugkeert. Onder het motto speurtocht langs de Grensmaas kunnen scholen zich weer aanmelden voor de veldlessen. Die lessen vinden in principe langs de Maasoever in Borgharen, Meers en Elba in Grevenbicht. Maar op verzoek is de schooljeugd op elke locatie van het project Grensmaas welkom.

Hettie Meertens: “Het enthousiasme over de veldlessen is onverminderd groot. Dat is belangrijk. Met de schooljeugd ontstaat zo een nieuwe generatie ambassadeurs voor de Grensmaas.”

grensmaas

Een beeld van de incidentele veldlessen in 2021 in Grevenbicht

Weer boottocht bij Open Grensmaasdag

De eerste programmaonderdelen voor de open Grensmaasdag op zaterdag 18 juni zijn bekend. Zo kunnen bezoekers mee op een boottochtje met een rondvaartschip, worden er archeologische vondsten getoond, is er een speelparcours voor de allerkleintjes, kan de jeugd een ritje maken in een grote vrachtauto, is er een grote infomarkt en zijn er excursies naar de Grensmaasnatuur. Uiteraard geven grindproducenten en aannemers tekst en uitleg over het werk en is het imposante (graaf)materieel van dichtbij te bekijken.

De bekendmaking van de open dag heeft al tot veel positieve reacties geleid van het publiek. Om maar meteen een misverstand weg te nemen. Er hoeft niet betaald te worden voor de open dag. De toegang is gratis. De open dag begint om 10 uur en duurt tot 17 uur.

grensmaas

Grote belangstelling voor de boottochten bij de open dag in 2017

Crossing Borders

De zomer van 2023 lijkt nog ver weg. Toch zijn vele tientallen mensen in Grevenbicht en het Vlaamse Rotem al volop in de weer met de organisatie van een groot Maasevenement: Crossing Borders, een open lucht concert met internationale allure op, of langs de oevers van de Maas. Het gaat om een initiatief van de harmonieën Sint Cecilia uit beide dorpen.

De muziekgezelschappen hebben in januari laten weten dat ze het sein op groen hebben gezet voor de organisatie van het evenement in juli 2023. Op korte termijn worden provincie, gemeenten en bedrijfsleven benaderd voor financiële ondersteuning van het concert dat tijdens meerdere uitvoeringen zo’n 5000 bezoekers moet trekken.

Voetveer

In opdracht van Rijkswaterstaat gaat Consortium Grensmaas, afhankelijk van het waterpeil, begin maart van start met het baggeren van een nieuwe vaargeul voor het voetveer in Grevenbicht. Door het hoogwater van juli 2021 is er ter hoogte van het voetveer zoveel zand en grind afgezet dat het veer niet meer kan varen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd met een drijvende cutterzuiger. Die zuigt het materiaal op. Het zand en grind worden op verzoek van Rijkswaterstaat via een leiding ongeveer 400 meter stroomafwaarts weer in de Maas gebracht. De baggerwerkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat voorlopig geen onderhoud meer nodig is om het voetveer zonder belemmeringen in de vaart te houden. Tijdens het werk kan er wel vertroebeling van het water optreden. Met de uitvoering is enkele weken gemoeid.

grensmaas

Het voetveer in Grevenbicht tijdens het hoogwater van juli 2021 en in betere tijden

Te uitbundige begroeiing

Rijkswaterstaat begint ten zuiden van Illikhoven met het verwijderen van de te hoge begroeiing in de uiterwaarden van de Maas. Het onderhoud is nodig om te voorkomen dat de begroeiing in de uiterwaarden de doorstroming bij hoogwater belemmert en voor opstuwende effecten zorgt.

De aannemer die Rijkswaterstaat heeft ingeschakeld doet het onderhoud overigens met oog en respect voor de omliggende natuur. Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met de vogels en de bevers in het gebied. Zo blijven enkele groepjes wilgen staan, zodat de leefomgeving grotendeels behouden blijft. Het gaat hierbij om groepjes wilgen (bosschages) die groot genoeg zijn om als nest- en schuilplaats voor dieren te functioneren. Rijkswaterstaat verwijdert dan ook alleen het hoognodige.

Tijdens de werkzaamheden kan het gebied tijdelijk minder goed begaanbaar zijn, of deels afgesloten worden vanwege de veiligheid tijdens de werkzaamheden. Er wordt met machines gewerkt die enige (geluids)overlast kunnen veroorzaken.

Het startsein voor dit werk is ook afhankelijk van het waterpeil in de Maas.

grensmaas

Te uitbundige natuur in uiterwaarden bij Illikhoven

Slotatelier over inrichting Trierveld

Consortium Grensmaas organiseert dinsdag 5 april het slotatelier over de toekomstige inrichting van het gecombineerd landbouw- en natuurgebied Trierveld ten noorden van Schipperskerk.

Tijdens dat atelier kunnen bewoners en belangenorganisaties nog eens hun zegje doen over de inrichting. Dat inrichtingsbeeld heeft de afgelopen maanden in grote lijnen gestalte gekregen op basis van de inbreng van de omgeving. Het slotatelier begint om 19 uur bij Galerie Marie in Schipperskerk.

Voortgang

Trierveld en Koeweide zijn de locaties waar het grondverzet en de grindwinning zich concentreren. De herstelwerkzaamheden als uitvloeisel van het extreme hoogwater in juli 2021 zijn vrijwel afgerond. Alleen in Urmond is het herstel nog aan de gang.

grensmaas

Herstelwerkzaamheden in Urmond

De foto’s in deze nieuwsbrief zijn van Jos Ruijters, Consortium Grensmaas, Flying Eye en Ark

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter

U ontvangt deze e-mail omdat u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief van Consortium Grensmaas.

Uitschrijven | Privacy Policy