klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
grensmaas

grensmaas

Rivierverruiming in Urmond

Nieuwsbrief december 2022

Grensmaas in Canada (I)

Ook Canada heeft inmiddels kennis gemaakt met het project Grensmaas. De nationale omroep van dat land heeft vorige week een reportage uitgezonden met beelden van de natuur en rivierverruiming in Meers en de grindproductie in Trierveld.

Voor die beelden kwam een filmploeg van Canadian TV vorige week naar Zuid-Limburg. Het project Grensmaas kreeg de aandacht van de Canadese omroep na het extreme hoogwater van 2021. Hoe kan het dat de bewoners langs de Maas in Zuid-Limburg weinig tot geen last hadden van die hoogste waterstanden ooit, terwijl het water in Duitsland en BelgIë enkele honderden dodelijke slachtoffers kostte? Die vraag wilde de Canadese tv graag beantwoord zien.

Camerawerk van de Canadese omroep in Trierveld

Grensmaas in Canada (II)

De antwoorden gingen over de omvangrijke rivierverruiming tussen Maastricht en Roosteren, de struinnatuur langs de oevers en de grindwinning waarmee al die ingrepen in- en langs de Maas betaald worden.

De Canadese filmploeg was met name onder de indruk van de inzet van delfstoffenwinning voor de uitvoering van duurzame maatschappelijke doelstellingen zoals waterveiligheid en natuurontwikkeling. Die combinaties worden in Canada nog niet toegepast. De Canadezen reageerden overigens verrast dat er na de Grensmaas geen soortgelijke projecten meer op stapel staan en grind in de toekomst uit het buitenland moet worden ingevoerd.

Grensmaas in Canada (III)

De reportage over de Grensmaas valt samen met een conferentie van de Verenigde Naties in Montreal over de noodzaak van meer biodiversiteit in de wereld. Het project Grensmaas werd in het kader van die conferentie gepresenteerd als de Europese oplossing voor meer biodiversiteit. De nieuwe natuur in het grensoverschrijdende RivierPark Maasvallei zorgt immers voor een ongekende soortenrijkdom in flora en fauna.

Zie ook youtube.com en radio-canada.ca

Werkwandeling In Maasband

Zo’n twintig inwoners van Maasband en Stein trotseerden zaterdag 10 december de allereerste vrieskou van deze winter om een wandeling te kunnen maken door het werkterrein in Maasband.

De wandelaars konden terecht op de nieuwe hoogwaterbrug en hadden alle ruimte op de werkweg, waar normaal de dumpers vol zand en grind af en aan rijden.

Tijdens de wandeltocht kregen de bewoners ook een helder beeld van het traject van de hoogwatergeul die Maasband straks omringt. Consortium Grensmaas heeft op vezoek van de bewoners toegezegd in het voorjaar een soortgelijke wandeltocht op touw te zetten voor inwoners uit de hele regio.

grensmaas

Tekst en uitleg op de hoogwaterbrug in Maasband

Laatste fase

De grindwinning op de Grensmaaslocatie Meers is de laatste fase ingegaan.

Terwijl in een hoekje van de locatie nog zand en grind boven water wordt gehaald, domineren andere beelden. Om het landschap zijn nieuwe gedaante te geven rijden vrachtauto’s met dekgrond uit Maasband en Urmond onophoudelijk af en aan om de laatste grindplas te dichten.

Drukte bij het dichten van het laatste stukje grindplas in Meers. Ook de vogels pikken een graantje mee.

Nieuwe brochure

Consortium Grensmaas legt momenteel de laatste hand aan de nieuwe brochure over de uitvoering van het project Grensmaas. Het is de derde keer dat er een geactualiseerde versie van de brochure verschijnt. De vorige oplages, zo’n 50.000 exemplaren in totaal, zijn volledig uitverkocht.

Zoals het er nu naar uitziet, is het de laatste keer dat er een nieuwe brochure verschijnt. Het project Grensmaas is immers in de afrondende fase beland. In de nieuwe brochure, die 50 pagina’s telt, worden de zeven grindproducenten en de drie aannemers achter Consortium Grensmaas ook in de schijnwerpers gezet. Bovendien krijgen de inwoners de ruimte om hun oordeel te geven over de uitvoering. Uiteraard komen de resultaten en effecten van de rivierverruiming ruimschoots aan bod.

De brochure verschijnt in januari in een oplage van 7500 exemplaren en wordt verspreid tijdens infoavonden, rondleidingen en excursies. De brochure is ook te bestellen via www.grensmaas.nl.

De beoogde voorpagina van de nieuwe brochure

Voortgang

In Maasband is na het grondverzet nu ook de grindwinning volop aan de gang. Het ruwe materiaal wordt in speciale vrachtauto’s naar het verlaadpunt in het Julianakanaal getransporteerd en vanaf daar per schip naar Trierveld vervoerd.

In Trierveld en Koeweide staat de grindwinning ook centraal. De uitvoering op de locaties vordert snel.

Grindwinning in Trierveld


Grondtransporten in Maasband

Fijne Kerst en op naar een mooi 2023

Het boek over het jaar 2022 kan alweer bijna dicht. De eerste bladzijde van het nieuwe jaar lonkt. Vol hoop, nieuwe kracht, bruisend elan en verse dynamiek.

Het team van Consortium Grensmaas wenst alle inwoners, relaties van de overheid en het bedrijfsleven een fijne kerst en een fantastisch 2023 toe.

De eerste sneeuw in Itteren op de plek waar ooit de werkhaven lag

De foto’s in deze nieuwsbrief zijn van Jos Ruijters en Consortium Grensmaas

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter

U ontvangt deze e-mail omdat u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief van Consortium Grensmaas.

Uitschrijven | Privacy Policy