klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
grensmaas

grensmaas

Ochtendgloren langs de Grensmaas

Nieuwsbrief oktober 2021

Oproep (I)

Consortium Grensmaas heeft het rijk, provincie, Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg en de Zuid-Limburgse Maasgemeenten gevraagd aan tafel te gaan zitten om snel nieuwe plannen uit te werken om de waterveiligheid van de Maas en de beken verder te verbeteren.

Het Consortium heeft die oproep gedaan na het extreme hoogwater van juli. Ofschoon het kantje boord was, leverden de ingrepen van het project Grensmaas het gewenste effect op: de Maasgemeenten hielden het droog. Door het recordwaterpeil in de Geul ontstond er in het stroomgebied van die beek toch een ramp met veel ontreddering en honderden miljoenen euro’s schade.

grensmaas

Itteren hield het nu nog droog

Oproep (II)

Verdieping van de Maas bij Eijsden en Maastricht, aanleg van de groene rivier tussen Itteren en Borgharen, een nevengeul in Bosscherveld en een hoogwatergeul bij de Rug van Roosteren zijn de belangrijkste onderdelen van het totaalplan dat het Consortium bij de overheid heeft neergelegd.

Het effect van die ingrepen is een verlaging van het waterpeil met ruim een meter bij een overstroming zoals in juli. Op de kosten van die ingrepen kan fors bespaard worden door de ingrepen te combineren met grindwinning.

Schadeherstel (I)

In opdracht van Rijkswaterstaat is Consortium Grensmaas gestart met het herstel van de schade aan de oevers van de Maas, veroorzaakt door het extreme hoogwater van juli. De eerste locatie die onderhanden wordt genomen is het talud bij de hoogwaterbrug in Visserweert.

Onderzoek heeft uitgewezen dat het hoogwater op het Maastraject tussen Meerssen en Echt-Susteren op diverse locaties voor forse erosie heeft gezorgd. Stortstenen zijn met de hoogwatergolf meegevoerd, oeverbeschermingen zijn weggespoeld en keerwanddelen zijn verdwenen. Bovendien is er veel zand afgezet langs de oevers door het ontstaan van stroomkuilen in de rivierbodem.

In Grevenbicht hebben die zandafzettingen geleid tot het voortijdig uit de vaart halen van het voetveer. Op diverse locaties zijn ook bomen en struiken ontworteld door de kracht van het sterk stromende water.

grensmaas

Schade aan het talud bij de hoogwaterbrug Visserweert

Schadeherstel (II)

Het Consortium gaat de komende weken aan de gang met het aanbrengen van nieuwe bestorting, het opruimen van ontwortelde bomen en struiken en het opvullen van de stroomkuilen in de bodem van de Maas.

De locaties van de beschadigde oevers zijn: Geulle aan de Maas, Meers, Maasband, Urmond, Berg aan de Maas, Nattenhoven, Grevenbicht en Visserweert. Tussen de buurtschap Kokkelert en de brug naar Maaseik is de rivieroever ook geërodeerd door het hoogwater. Ook hier wordt de oever hersteld en daar waar nodig voorzien van een nieuwe oeverbescherming.

De werkzaamheden duren tot in december. Voor het opvullen van de gaten in Urmond, Berg aan de Maas en Maasband is zeker 250.000 ton steen nodig. De gaten in de Maasbodem zijn tot tien meter diep.

grensmaas

Zandafzettingen in Grevenbicht

Opruimen

Inmiddels zijn honderden vrijwilligers in de weer geweest met opruimen van het afval dat de Maas heeft achtergelaten na het hoogwater. Hout, plastic, autobanden: de erfenis van het hoogwater was gigantisch. Consortium Grensmaas heeft ook de helpende hand gereikt door materieel ter beschikking te stellen.

grensmaas

Beeld van het afval dat de Maas drapeerde in Itteren en Borgharen

Atelier

Consortium Grensmaas organiseert donderdag 7 oktober vanaf 19.30 uur een atelier over de toekomstige inrichting van het Trierveld, ten noorden van Schipperskerk.

Trierveld krijgt deels een natuurbestemming als compensatie voor de bundeling van agrarische activiteiten in Koeweide. Tijdens het atelier kunnen inwoners en belangenorganisaties ideeën en plannen aanreiken voor de inrichting van Trierveld. Met die inbreng gaat Consortium Grensmaas aan de slag om een definitief voorstel te doen over Trierveld. Die participatie van de omgeving is eerder ook met succes toegepast bij de inrichting van het gebied Elba in Grevenbicht.

grensmaas

Een voorbeeld hoe Trierveld er in de toekomst uit zou kunnen zien

Willem Overmars overleden

Een grootmeester in natuurontwikkeling. Zo wordt Willem Overmars getypeerd in een van de necrologieën na zijn onverwachte overlijden op 77-jarige leeftijd.

Overmars stond aan de wieg van het Plan Ooievaar om de Nederlandse rivieren een natuurlijker aanblik te geven. Dat plan vormde ook de basis voor het project Grensmaas, dat in Overmars een hartstochtelijke pleitbezorger vond. Overmars was ook de oprichter van de Stichting Ark. Onlangs is Overmars herdacht tijdens een bijeenkomst aan de oevers van de Waal.

Voortgang

Over enkele weken is Consortium Grensmaas klaar met de afwerking van de locatie Grevenbicht. De nieuwe opstapplaats voor het voetveer in Grevenbicht is naar verwachting in maart 2022 klaar. Dan zal ook de vaargeul, die nu geblokkeerd wordt door zandbanken, weer vrij zijn. Het werk in Koeweide en Trierveld ligt op schema.

grensmaas

De locatie Trierveld

De foto’s in deze nieuwsbrief zijn van Flying Eye en Consortium Grensmaas

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter

U ontvangt deze e-mail omdat u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief van Consortium Grensmaas.

Uitschrijven | Privacy Policy