klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
grensmaas

grensmaas

Meer en meer vogels voelen zich thuis in de natuur van de Grensmaas


Nieuwsbrief november 2021

Consortium Grensmaas weer in de prijzen (I)

Consortium Grensmaas heeft de tweede plaats in de wacht gesleept bij de verkiezing van de prof.dr.ir. J.F. Agemaprijs. Die prestigieuze prijs wordt een keer in de vijf jaar uitgereikt aan een innovatief waterbouwkundig werk, ontworpen of uitgevoerd door een Nederlandse aannemer.

Volgens het juryrapport is het project Grensmaas een onderscheidend project door de bijzondere inzet om de oorspronkelijk kritische houding van de omgeving om te buigen in een positieve en constructieve sfeer. Het Consortium scoort uitmuntend op het integrale ontwerp van het project, de hoge mate van zelfrealisatie en de samenwerking. Het eindoordeel van de jury: “Het is een prachtig project om internationaal te laten zien hoe Nederland met water leeft. Daarnaast heeft het project Grensmaas zijn meerwaarde dubbel en dwars bewezen bij het beheersen van het extreem hoogwater in Limburg in juli dit jaar.”

grensmaas

Lof ook voor de natuurontwikkeling zoals in Nattenhoven

Consortium Grensmaas weer in de prijzen (II)

Voor de Agemaprijs waren in totaal zeventien inzendingen geselecteerd. Consortium Grensmaas was voor een van de drie ereplaatsen genomineerd, samen met het project Marken Wadden en de derde kolk Prinses Beatrixsluis en verbreding Lekkanaal. Uiteindelijk kwam het project Marken Wadden als winnaar uit de bus omdat de jury veel waarde hechtte aan de ecologische ontwikkeling van het hele Markermeer, die het project bewerkstelligt. Er was ook nog een tweede Limburgs Maasproject geselecteerd: Ooijen-Wanssum. De prijen zijn eind oktober uitgereikt tijdens de landelijke Waterbouwdag.

Trierveld op weg naar bijzonder Maasgebied (I)

Het Trierveld wordt een bijzonder gebied langs de Maas, met een combinatie van landbouw, cultuurlandschap en natuur.

Consortium Grensmaas werkt op dit moment aan een voorstel voor de inrichting van het Trierveld dat mede gebaseerd is op ruim 50 suggesties die vorige maand door bewoners zijn ingebracht tijdens een ontwerpatelier, dat door zo’n 40 bewoners en afgevaardigden van belangenorganisaties is bijgewoond.
Belangrijkste voorstellen voor Trierveld? Een bos, een waterpartij, struin- en open natuur, wandelpaden, fietspaden op de dijken, rustplekken en een Kingbeek die deel uitmaakt van de natuur met een nieuwe monding in de Maas ter hoogte van Illikhoven.

grensmaas

Beeld van het ontwerpatelier

Trierveld op weg naar bijzonder Maasgebied (II)

Het zuidelijk deel van het Trierveld krijgt een landbouwstemming met percelen met veel struweel, terugkeer van enkele oude veldweggetjes en behoud van het huidige uitkijkpunt aan de rand van Schipperskerk, zo luiden enkele andere voorstellen. Ook zijn er pleidooien om (delen van) Trierveld vrij te houden van Konikpaarden en Gallowayrunderen.
Over het inrichtingsvoorstel voor Trierveld wordt begin volgend jaar teruggekoppeld naar de omgeving.
De inrichting van het Trierveld krijgt over vijf tot zes jaar z’n beslag.

Deel schade hoogwater hersteld

Consortium Grensmaas heeft de afgelopen weken een deel van de schade van het extreme hoogwater van juli hersteld.

In Geulle aan de Maas, Nattenhoven, Roosteren, Visserweert en Berg aan de Maas is het Consortium van start gegaan om zowel de oevers als de gaten in de rivierbodem te repareren en aan te vullen. In Urmond moeten de werkzaamheden nog uitgevoerd worden. In totaal wordt er ongeveer 250.000 ton zand en grind aangevoerd om de rivierbodem weer in oude staat terug te brengen. De herstelkosten bedragen circa tien miljoen euro.

grensmaas

Herstel van de hoogwaterschade in Maasband

Consortium in beeld bij nationaal Deltacongres

Donderdag 11 november is in het Maastrichtse MECC het jaarlijkse nationale Deltacongres. Tijdens die bijeenkomst bespreken en analyseren alle partijen die zich bezighouden met de waterveiligheid in Nederland de laatste ontwikkelingen op dat terrein. Het hoogwater van juli in Limburg komt daarbij ongetwijfeld ook aan bod.

Consortium Grensmaas won tijdens het congres vorig jaar Het zonnetje als meest onderscheidend hoogwaterproject van Nederland. Ook dit jaar komt het project Grensmaas weer in de picture bij de congresgangers. Zo is er een excursie naar de locatie Trierveld en kunnen congresgangers het project in film en op foto’s bekijken.

grensmaas

Het nationale Deltacongres bezoekt ook de locatie Trierveld

Film Nederlandse Politieacademie over Grensmaas (I)

De Nederlandse Politieacademie heeft deze week filmopnamen gemaakt van het project Grensmaas.

De film wordt gebruikt als introductie bij een landelijk debat over de consequenties van de invoering van de Omgevingswet voor de politie in ons land. Projectleider François Verhoeven van het Consortium, wethouder Pieter Meekels van Sittard-Geleen en bewoner Sjaak den Hollander uit Illikhoven komen in de film aan het woord over de wijze waarop het Consortium feitelijk al een voorproefje heeft genomen op die Omgevingswet door actieve burgerparticipatie nadrukkelijk in te bedden in het dagelijkse beleid.

grensmaas

Filmopnamen door de Nederlandse Politieacademie. Wethouder Pieter Meekels voor de camera

Film Nederlandse Politieacademie over Grensmaas (II)

In het kader van de Omgevingswet moet de overheid de inbreng van de inwoners bij de inrichting van hun leefomgeving ook een belangrijke rol geven, om te voorkomen dat ze door de rechter wordt teruggefloten.

De nieuwe Omgevingswet gaat in juli 2022 van start en is vooral bedoeld om inrichtingsplannen voor de omgeving, sneller, eenvoudiger en begrijpelijker gestalte te geven. Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen bij de opstelling van hun integrale omgevingsvisies kiezen voor maatwerk.
Op dit moment is de regelgeving voor de inrichting van de omgeving een wirwar van tientallen wetten op bijvoorbeeld milieu- en natuurgebied, waar vaak geen touw aan vast te knopen is. Voor de politie, als handhaver, heeft de invoering van de Omgevingswet ook de nodige consequenties. Vandaar dat er in een film en een debat aandacht aan wordt besteed.

Voortgang

De herstelwerkzaamheden na het hoogwater van juli hebben de afgelopen weken veel aandacht gevergd van Consortium Grensmaas. De reguliere uitvoering is daarnaast gewoon doorgegaan. Dat betekent in de praktijk grondverzet en grindwinning in Koeweide en Trierveld.

grensmaas

Grindwinning in Trierveld

De foto’s in deze nieuwsbrief zijn van Jos Ruijters, Han Houben, Rijkswaterstaat en Consortium Grensmaas

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter

U ontvangt deze e-mail omdat u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief van Consortium Grensmaas.

Uitschrijven | Privacy Policy