klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
grensmaas

grensmaas

De recreatievijver in Itteren

Nieuwsbrief mei 2021

Bloemen voor Lies (I)

Lies Janssen-Didden (89) uit Maasband is woensdag 19 mei in de bloemetjes gezet door een delegatie van Consortium Grensmaas. Lies, de oudste inwoner van Maasband, is de winnares van de naamwedstrijd voor de nieuwe hoogwaterbrug in het dorp. Zij was een van de inzenders die aan kwam zetten met de Hoxweerd als nieuwe naam voor de hoogwaterbrug.

Net als 99 procent van de overige inwoners heeft Lies de hoogwaterbrug al omarmd nog voor de officiële ingebruikname. Als het weer het even toestaat, loopt ze met de rollator naar de brug om van het ranke ontwerp te genieten. “Maar ik geef mijn eindoordeel over de brug pas als het werk helemaal klaar is”, zegt Lies heel diplomatiek.

grensmaas

Directeur Kees van der Veeken van Consortium Grensmaas zette Lies in de bloemetjes en overhandigde een van haar favoriete tussendoortjes: een doos handgemaakte bonbons.

Bloemen voor Lies (II)

Lies is in haar nopjes dat ze als prijswinnaar uit de bus is gekomen. In totaal kwamen er zo’n 90 inzendingen binnen met suggesties voor een naam voor de nieuwe hoogwaterbrug. Lies, moeder van zeven kinderen, woont al haar hele leven in Maasband. Ze wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in het dorp, dat ze voor geen geld van de wereld wil inruilen voor een andere woonplek. “Hier kennen de mensen elkaar, maken we steevast een praatje en is de omgeving groen.”

Lies heeft zich inmiddels stellig voorgenomen ook bij de opening van de hoogwaterbrug present te zijn. Om met eigen ogen te aanschouwen als het bord met de naam Hoxweerdbrug onthuld wordt. En ze popelt om zelf een handje te helpen bij die onthulling. Die toezegging heeft Consortium Grensmaas maar meteen gedaan.

Ommetje op de brug

Na de huldiging van Lies organiseerde Consortium Grensmaas een ommetje op de brug voor de bewoners van Maasband en omgeving. Zo’n vijftig belangstellen stonden al ruim voor het starttijdstip klaar voor de rondleiding en dat aantal bleef groeien tijdens de excursie.

De bewoners werden in groepjes opgedeeld om aan alle coronarichtlijnen te voldoen. De conclusie van de omgeving was unaniem: ofschoon de detailafwerking nog moet gebeuren, ziet de Hoxweerdbrug er mooi uit. De betrokkenheid van de inwoners bleek ook uit de vele vragen die tijdens het ommetje zijn gesteld. Van de hoeveelheid beton die in de brug is gaan zitten, tot de hoogte van de pijlers en het aantal dagen per jaar dat er water onder de brug doorstroomt.

De detailafwerking van de brug neemt overigens nog een aantal maanden in beslag.

grensmaas

Veel belangstelling voor het allereerste ommetje op de Hoxweerdbrug in Maasband

Tevredenheid over Grensmaasnatuur (I)

Negentig procent van de inwoners van de Limburgse en Vlaamse Maasgemeenten is in z’n nopjes met de nieuwe natuur langs de Grensmaas in het RivierPark Maasvallei tussen Maastricht en Maasgouw.

Dat is een van de eerste uitkomsten van een uitgebreide enquête die de afgelopen maanden is gehouden in de Limburgse en Vlaamse grensstreek. Bewoners kregen een reeks vragen voorgehouden hoe ze de natuurontwikkeling langs de rivier beleven.

Ongeveer 87 procent van de inwoners blijkt zelf met regelmaat gebruik van de natuur te maken om te wandelen en te fietsen. Negentig procent van de ondervraagden is dan ook van mening dat die nieuwe natuur beschermd moet worden.

grensmaas

Veel bewoners zoeken zelf ook de ontspanning in de Grensmaasnatuur

Tevredenheid over Grensmaasnatuur (II)

De uitkomsten van de enquete, die de in juni volledig gepresenteerd worden, zijn in lijn met de debatten tijdens het webinar Maas in Beeld op vrijdag 21 mei. Tijdens dat online debat, gevolgd door veel belangstellenden uit heel Nederland en België, stonden de uitkomsten van het grootschalig onderzoek Maas in Beeld van Gijs Kurstjens en Kris van Looy centraal. Uit dat onderzoek bleek vorig jaar dat de Grensmaasnatuur floreert en flora en fauna zich explosief ontwikkeld hebben.

Het RivierPark Maasvallei kende het afgelopen jaar, mede onder invloed van de coronacrisis, een massale toeloop van recreanten. Voor de natuuronderzoekers Kurstjens en Van Looy is de grote belangstelling en waardering voor natuur om de hoek hét bewijs dat hun pleidooi voor uitbreiding van het huidige RivierPark Maasvallei van 2500 ha, tot een nieuw aaneengesloten natuurgebied van zo’n 5000 ha, echt hout snijdt.

grensmaas

Beeld van het debat dat online te volgen was

Toen en nu (I)

De eerste tien jaar van de uitvoering van het project Grensmaas stond het werk in met name Itteren en Borgharen centraal. De directe omgeving van de twee dorpskernen ging volledig op de schop.

De vrees van de inwoners dat ze in een inferno van stof en lawaai zouden belanden, bleek snel ongegrond. Door goed samenspel van het Consortium met de omgeving, kijken de inwoners tevreden terug op de uitvoering en is er veel waardering voor de nieuwe, groene aanblik van de Maasdorpen.

grensmaas

Itteren tijdens de uitvoering


grensmaas

Itteren na de afronding

Toen en nu (II)

Inmiddels zit het werk in Borgharen er alweer vijf jaar op en is het grote materieel van Consortium Grensmaas in Itteren ook al drie jaar weg. Flying Eye maakte de afgelopen dagen luchtfoto’s van de situatie nu. Archiefbeelden van de uitvoering maken de metamorforse van het landschap in één blik helder. Itteren en Borgharen toen en nu. Van grondverzet en grindwinning, naar waterveiligheid en dromerige natuur.

grensmaas

Borgharen op de schop


grensmaas

Borgharen nu een natuurgebied in ontwikkeling

Licht op groen voor Grensmaasopera

De Grensmaasopera Rusalka de Kleine Zeemeermin gaat definitief door. Het Limburgse gezelschap Opera Compact heeft met het oog op de versoepeling van de richtlijnen en de gunstige ontwikkeling van de coronacijfers besloten het licht op groen te zetten voor de zes uitvoeringen.

De première is vrijdag 25 juni. In totaal zijn er in het laatste weekeinde van juni en het eerste weekeinde van juli zes uitvoeringen van de opera die volgens regisseur Sybrand van der Werf een onvergetelijk muziektheaterspektakel worden. Voor een deel van de voorstellingen zijn nog kaartjes verkrijgbaar en te boeken via de Limburgse theaters.

Voortgang

Consortium Grensmaas gaat begin juni van start met de aanleg van het wandelpad aan de rand van het natuurgebied tussen Obbicht en Elba in Grevenbicht.

Op termijn staat ook de komst van de uitkijktoren in Elba, als onderdeel van de Tiny Objects, en een wandelpad in dat gebied op het programma. De grindwinning concentreert zich in Koeweide en Trierveld en ligt op schema.

grensmaas

De grindwinning in Trierveld

De foto’s in deze nieuwsbrief zijn van Jos Ruijters, Jac Beekers, Consortium Grensmaas, Natuurmonumenten en Flying Eye

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter

U ontvangt deze e-mail omdat u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief van Consortium Grensmaas.

Uitschrijven | Privacy Policy