klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
grensmaas

grensmaas

Nieuwsbrief maart 2021

Hoxweerdbrug

De inwoners hebben gesproken en de winnaar is: de Hoxweerd. Dat is de naam van de nieuwe hoogwaterbrug in Maasband. De inwoners van Maasband en omgeving hebben met grote meerderheid gekozen voor die naam. Hoxweerd is de aanduiding van het voormalige bosgebied waarin de brug het afgelopen jaar gestalte heeft gekregen.

In totaal zijn er ruim 90 naamsuggesties gedaan door inwoners en leden van de klankbordgroep Meers, waarin vertegenwoordigers van Meers, Maasband, Urmond, de gemeente Stein, Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten zitting hebben.

Veel reacties

De Hoxweerd is twintig keer ingediend als nieuwe naam. De Vijf Landsheerenbrug is elf keer genoemd. De aanduiding De Euversjtaek (oversteek) is zeven keer aangereikt.

In totaal zijn er 29 namen voor de brug aangereikt na oproepen van Consortium Grensmaas. Een greep uit de inzendingen: Mooder Maas brug, de Bendj (verbinding), De Vijf Heerlijkheden, Ponte Insula, de Maasbanderbrug, de Bampterbrug, de Druëge Vöte (droge voeten)brug, Maasbendj, de Vesjevenger, Bandgeulbrug, Pons Mosae Maes-Maasband, Beemderbrug, Gebrende Stein Brök, en De Maasveldjbrök.

grensmaas


Actuele beelden van de brug

Onthulling

Uiteraard wordt de brug voorzien van een bord met de nieuwe naam. Het Consortium kijkt samen met bewoners en andere afgevaardigden in de klankbordgroep naar een geschikt moment om het bord op feestelijke wijze te onthullen.

Overigens gaat het nog wel even duren voordat de brug in gebruik kan worden genomen. De afgraving van het terrein onder de brug moet nog van start gaan en de infrastructuur rond de brug moet nog aangelegd worden.
Voor Lies Janssen-Didden uit Maasband ligt er een presentje klaar. Zij was een van de twintig inzenders van de Hoxweerd en kwam bij loting als winnaar uit de bus van de prijsvraag voor de naam van de brug.

Veerpontjes pas in mei open

De fiets- en voetgangerspontjes op het traject van de Grensmaas gaan pas op zaterdag 1 mei in de vaart. Oorspronkelijk zou het legioen wandelaars en fietsers vanaf zaterdag 3 april weer gebruik kunnen maken van de veertjes.

Zowel de Nederlandse als de Vlaamse overheid adviseert nog steeds om terughoudend te zijn met het oversteken van de landsgrenzen met het oog op de verspreiding van het coronavirus. Dat dringende advies geldt vooralsnog tot 15 april. In overleg met rederij Fransbergen, gemeenten, provincie en RivierPark Maasvallei is daarom besloten het vaarseizoen van de pontjes pas 1 mei te starten.

grensmaas

Het veertje in Grevenbicht, dat nog een nieuwe entree en afmeerplek moet krijgen

Grensmaasopera (I)

Een kleine drie maanden voor de première op vrijdag 25 juni zijn de hoofdlijnen voor de zes uitvoeringen in Trierveld nabij Schipperskerk in Sittard-Geleen uitgewerkt.

“We gaan nu aan de slag om dat raamwerk nader in te vullen, zodat we een onweerstaanbaar mooie opera kunnen brengen, waar jong en oud van genieten,” aldus artistiek leider Sybrand van der Werf van Opera Compact.

Grootste zorgpunt tijdens de voorbereidingen zijn de Coronarichtlijnen. De omvang en de bouw van de tribune met een capaciteit van 500 zitplaatsen moet daarop afgestemd worden. Er is inmiddels gekozen voor een tribune die voldoende afstand tussen elke bezoeker garandeert. Bovendien is er een systeem bedacht van veilige bubbels voor groepjes bezoekers. Van der Werf: “We bieden Covidproof zitplaatsen en zorgen ook met de verdere omlijsting voor een superveilig evenement. Het blijft altijd in een glazen bol kijken maar in combinatie met de vaccinaties en de mogelijke versoepelingen die op stapel staan, zijn we ervan overtuigd dat de opera gewoon door kan gaan.”

grensmaas

Artistiek leider Sybrand van der Werf (rechts)

Grensmaasopera (II)

De voorbereidingen vorderen inmiddels gestaag. Het muziekarrangement is klaar, het orkest is geformeerd, de dirigent is gekozen en de hoofdrolspelers zijn volop bezig met de repetities. “Van die muziek alleen al word je heel blij,” zegt Sybrand van der Werf.

Ook is er brede samenwerking gezocht met het lokale en regionale onderwijs. Opera Compact is een erkende leerinstelling voor studenten van het MBO. Tien stagiaires van het Vista College, de Zuid-Limburgse MBO-onderwijsinstelling, helpen mee bij de voorbereidingen. Heel bijzonder: de 16-jarige Luuk Bellemakers uit Berg aan de Maas, tweedejaars student van de acteursopleiding van het Vista, mag als regieassistent van Sybrand van der Werf opereren. “Het is een supertalent met een volwassen kijk op alles wat met acteren te maken heeft”, benadrukt de artistiek leider van Opera Compact.

Grensmaasopera (III)

De basisscholen in de regio krijgen eveneens de mogelijkheid aan te haken bij de uitvoeringen van Rusalka de Kleine Zeemeermin.

Er is een educatief programma gemaakt, waarin de Grensmaasopera voor kinderen is samengevat in een programma dat stof biedt voor twee of vijf schoollessen. Basisschool de Kingbeek uit Grevenbicht is een van de scholen die zich gemeld heeft voor dat onderwijsprogramma.

Een van de opdrachten voor de leerlingen is het maken van banieren. De vaandels, met schilderingen van taferelen uit de Grensmaasopera, die passen bij het Maaslandschap, worden tijdens de uitvoeringen tentoongesteld.

De zes uitvoeringen van de Grensmaasopera zijn vrijdag 25, zaterdag 26, zondag 27 juni en vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 juli. Kaartjes kosten 20 euro en zijn te bestellen via de Domijnen in Sittard-Geleen.

grensmaas

De eerste banier is al klaar

Tiny Objects van start

Wat enkele jaren geleden begon als een spontaan burgerinitiatief krijgt nu in Grevenbicht concreet gestalte. In het gebied Elba gaat Consortium Grensmaas samen met de Stichting Beegse Maasvallei aan de slag met de aanleg van een amfitheater en enkele wandelpaden. Bovendien wordt in samenwerking met onder meer de gemeente Sittard-Geleen en Rijkswaterstaat het vergunningentraject voor de bouw van een uitkijksteiger in Elba opgestart.

Tiny Objects is de benaming voor het initiatief om met enkele bijzondere landschapselementen de band tussen Grevenbicht en de Maas te verstevigen. Nick Naus is een van de mannen van het eerste uur van Tiny Objects, dat inmiddels ook Europese subsidie heeft binnengehaald. Naus is in zijn nopjes dat de realisatie van de Tiny Objects nu van start kan gaan: “Terug te voeren op prima samenwerking met veel partners, waaronder uiteraard ook het consortium.”

grensmaas

Het gebied Elba

Prinsengrachtconcert op de Maas in Grevenbicht

Harmonie St. Cecilia uit Grevenbicht heeft het plan gelanceerd om in juli 2023 een internationaal concert te organiseren op een groot ponton op de Maas bij Grevenbicht. Crossing Borders is de naam van het concert. Het wordt een grensoverschrijdend evenement met medewerking van Harmonie St. Cecilia uit Kotem en Nederlandse en Vlaamse muzikanten en solisten.

Voor het concert worden op beide Maasoevers tribunes opgesteld. Het evenement moet de uitstraling krijgen van het jaarlijkse Prinsengrachtconcert in Amsterdam. Cecilia is inmiddels in de weer met de samenstelling van een organiserend comité en het opstellen van een begroting. De harmonie heeft Consortium Grensmaas benaderd als een van de partners bij de organisatie. Het consortium is in 2023 nog aan het werk in Koeweide en Trierveld, nabij Grevenbicht.

Op kraamvisite

De lente is begonnen, het is de tijd van ontluikend blad en jonge dieren. Zo ook voor de Galloway-runderen en Konikpaarden in RivierPark Maasvallei.

De eerste kalfjes en veulens zijn geboren. Ze zijn lieflijk en zien er knuffelbaar uit. Maar de kersverse moeders zitten in hun kraamperiode en zijn, samen met de rest van de kudde, extra alert en beschermend. Oproep van de natuurbeheerders: blijf altijd tenminste 25 meter bij de dieren vandaan en doorkruis de kudde niet. Oudere dieren kunnen dat als een bedreiging zien. Raak ook de jonge dieren niet aan, anders worden ze misschien verstoten.

Met al die jaarlijkse, nieuwe aanwas groeien de kuddes natuurlijk steeds. Elk voorjaar opnieuw wordt het aantal dieren in evenwicht gebracht met het te begrazen gebied. De boswachters zijn dan druk in de weer met het vangen en verplaatsen van vee naar andere terreinen.

Meer weten? www.natuurmonumenten.nl

grensmaas

Nieuw leven in het RivierPark Maasvallei

Voortgang werkzaamheden

De grindwinning concentreert zich in Koeweide en Trierveld. De bouw van de hoogwaterbrug in Maasband is in de afrondende fase beland.

grensmaas

Het werk in Koeweide

De foto’s in deze nieuwsbrief zijn van Natuurmonumenten, Jos Ruijters, Flying Eye, Consortium Grensmaas en Opera Compact.

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter

U ontvangt deze e-mail omdat u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief van Consortium Grensmaas.

Uitschrijven | Privacy Policy