klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
grensmaas

grensmaas

Nieuwsbrief januari 2021

Klankbordgroepen (I)

Consortium Grensmaas neemt dit jaar officieel afscheid van de werklocaties Itteren, Borgharen en Bosscherveld.

In Borgharen is in 2015 het werk aan de rivier al beëindigd. In Itteren en Bosscherveld is de uitvoering vorig jaar afgerond. Op verzoek van de bewoners van die locaties is het overleg in de klankbordgroepen door het consortium voortgezet. Dat biedt de bewoners immers de gelegenheid om ook periodiek overleg te plegen met de gemeente, Staatsbosbeheer en Waterschap Limburg, die eveneens in de klankbordgroepen vertegenwoordigd zijn. De klankbordgroepen worden echter niet opgeheven. De gemeente Maastricht neemt het voorzitterschap van het consortium over als podium voor structurele contacten met de inwoners. De klankbordgroepen Itteren/Borgharen en Bosscherveld worden wel samengevoegd tot één overlegorgaan.

grensmaas

Kasteelhoeve Hartelstein was jarenlang de vergaderlocatie van de Klankbordgroep Itteren en Borgharen

Klankbordgroepen (II)

De brede bewonersvertegenwoordiging in de Omgevingsvisie Borgharen en Itteren (OBI) heeft in een terugblik inmiddels ook uitgebreid stilgestaan bij het naderende afscheid van het consortium. De OBI spreekt daarbij met name veel waardering uit voor de transparantie en bereikbaarheid van het consortium.

De twee klankbordgroepen in Meers en Sittard-Geleen/Stein/Echt-Susteren (voor de locaties Trierveld/Koeweide en Visserweert) blijven nog tot 2027 actief. Eerder werd de klankbordgroep Geulle aan de Maas al ontbonden in verband met de afronding van het werk.

Rol voor verenigingen in Grensmaasopera

Het koor Vocal Sollýs uit Geleen is een van de eerste verenigingen die een rol krijgen toebedeeld in de Grensmaasopera Rusalka de Kleine Zeemeerin. Daarmee wordt voldaan aan de voorwaarde die het consortium stelde om de opera te faciliteren: het regionale verenigingsleven moet bij de uitvoeringen worden betrokken

Zowel voorzitter Astrid Schoonbrood als dirigent Steven van Kempen zijn in hun nopjes over de deelname van het dameskoor aan de opera. Het koor neemt enkele muzieknummers uit de opera voor z’n rekening. “Heel sjiek”, zo verwoordt Van Kempen de rol van het koor.

De coronarichtlijnen moeten het de komende maanden overigens wel mogelijk maken dat de Vocal Sollýs voldoende kunnen repeteren. Waarom is uitgerekend het Geleense koor aangezocht voor de opera? “De werken in de Kleine Zeemeermin vereisen de toonhoogte hoge C. Lang niet alle koren kunnen daaraan voldoen”, aldus Van Kempen. Voorzitter Astrid Schoonbrood: “Een mooi project. Het wordt onze eerste opera.”

Inmiddels worden er ook contacten met zwem-, muziek- en toneelverenigingen uit de regio gelegd voor deelname aan de opera.

grensmaas

Het Geleense koor dat achttien leden telt

Kaartjes Grensmaasopera

Enkele weken na de start van de verkoop zijn er zo’n 900 toegangskaartjes gereserveerd voor de Grensmaasopera Rusalka de Kleine Zeemeermin, die over een half jaar haar première beleeft.

De zes voorstellingen bieden ruimte aan 3000 bezoekers. Kaartjes zijn te bestellen via de ticketlijn van schouwburg De Domijnen in Sittard-Geleen. Bij een deel van de overige schouwburgen in Limburg kunnen de toegangsbewijzen ook gereserveerd worden. De prijs bedraagt 20 euro per persoon.

De Grensmaasopera verbindt cultuur, natuur en de regio. Dat zijn ook de uitgangspunten van het Limburgse programma Ode aan de Maas dat in maart officieel van start gaat. Met een reeks evenementen worden in 2021 alle gedaanten van de Maas in de schijnwerpers gezet voor recreanten. De Grensmaasopera maakt ook deel uit van Ode aan de Maas.

grensmaas

2021 is het jaar van Ode aan de Maas

Grensmaas groots in Natuurlijk Maastricht

De Grensmaasnatuur in Itteren en Borgharen vormt het grootste natuurgebied van de stad Maastricht. Niet alleen groot trouwens, maar ook groots en dynamisch.

Dat is een van de conclusies in het boek Natuurlijk Maastricht, dat vorige maand werd gepresenteerd onder auspiciën van het Natuurhistorisch Genootschap Limburg. In het boek, met medewerking van zo’n 30 auteurs, wordt alle natuur in en rond de stad Maastricht op een rijtje gezet en geanalyseerd.

Hettie Meertens nam de nieuwe natuur in Itteren en Borgharen onder de loep, die het resultaat is van de uitvoering van het project Grensmaas.  De groene ontwikkeling in beide Maasdorpen typeert ze als van prut en put tot landschapspark. Meertens is erg positief over de nieuwe gedaante van de verbrede rivier en de natuurontwikkeling met een rijk vogelaanbod en bijzondere vegetatie.
Het boek Natuurlijk Maastricht is te koop in de boekhandel, of te bestellen via publicaties@nhg.nl

grensmaas

Zo mooi kan de Grensmaasnatuur zijn

Fietspaden nagenoeg klaar

De uitvoering van het project Grensmaas betekent ook dat er langs de rivier inmiddels zo’n achttien kilometer aan nieuwe fietspaden zijn aangelegd. Alleen tussen Meers en Maasband moet nog een fietsverbinding komen.

Het consortium heeft de afgelopen jaren fietspaden gerealiseerd in Bosscherveld, Itteren, Borgharen, Elsloo, Meers, Voulwames, Nattenhoven, Grevenbicht, Visserweert en Illikhoven. De fietspaden sluiten aan op bestaande fietsknooppunten. Het Rivierpark Maasvallei beheert de fietspaden en zorgt ook voor de marketing richting recreanten aan zowel de Limburgse als de Vlaamse Maasoever. De verwachting is dat de wandel- en fietspaden van het project Grensmaas op termijn zo’n miljoen recreanten per jaar trekken.
De groeiende belangstelling voor de Grensmaasnatuur is al goed merkbaar in de Maasdorpen. Zo is in Itteren sprake van veel extra parkeerdruk. Recreanten komen met de auto naar het dorp om natuurwandelingen te maken.

grensmaas

Het fietspad langs de nevengeul in Visserweert

Voortgang

De grindwinning speelt zich af in Trierveld en Koeweide en ligt op schema. Ook de bouw van de hoogwaterbrug in Maasband is conform planning. Het korte hoogwaterpiekje rond de feestdagen heeft de uitvoering geen parten gespeeld.

grensmaas

Het dek van de hoogwaterbrug in Maasband is nagenoeg klaar


grensmaas

De wintertijd met de vroege duisternis levert een lichtjesfeest op in Trierveld

 

De foto’s in deze nieuwsbrief zijn van Consortium Grensmaas, Flying Eye, Vocal Sollýs en Jos Ruijters

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter

U ontvangt deze e-mail omdat u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief van Consortium Grensmaas.

Uitschrijven | Privacy Policy