klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
grensmaas

grensmaas

Nieuwsbrief februari 2021

Weer (I)

En toen was even de ouderwetse winter terug. Met strenge vorst, schaatskoorts, code rood en taferelen die herinnerden aan romantische ansichtkaarten van Anton Pieck.

Ook het gebied van de Grensmaas, het RivierPark Maasvallei, veranderde een week lang in een ijzig, wit landschap. Daarna klopte de lente meteen aan de deur. Van min 15 naar plus 20 graden.

grensmaas

Kerstsfeer in februari

Weer (II)

De winter diende zich trouwens kort na een hoogwatergolfje aan dat uiteindelijk leidde tot een afvoer van zo’n 1780 kuub. Voldoende om een deel van de natuurgebieden van Itteren tot in Visserweert blank te zetten.

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer besloten geen enkel risico te nemen en gingen over tot het afsluiten van de Grensmaasnatuur voor recreanten. Niet alleen voor de veiligheid van wandelaars, maar ook om confrontaties met grote grazers te voorkomen. “Dat was nodig om rust en ruimte te geven aan dieren in hun leefgebied, vertelt Huub Joosten, coördinator natuurbeheer bij Natuurmonumenten. “Er waren nog maar een paar droge plekken.”

grensmaas

Kraanvogels als teken van de lente in het luchtruim boven de Grensmaas

Regels

Nu het water is gezakt, wordt goed zichtbaar wat er allemaal is vervoerd. Jammer genoeg weer het nodige plastic. Maar ook zand, grind, takken, zelfs bomen zijn afgezet op de oevers. Die afzettingen zijn interessant voor allerlei planten en dieren. Trouwens: ook zaden en zelfs insecten verspreiden zich via het water. Het bewijst de dynamiek van de rivier.

Inmiddels is de natuur weer toegankelijk. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten roepen recreanten nadrukkelijk op de regels in de natuurgebieden na te leven. Het broedseizoen komt er weer aan en dan is het extra belangrijk om bijvoorbeeld honden aan de lijn te houden. Te vaak komt het nog voor dat recreanten hun honden gewoon los laten lopen, zo constateren de natuurbeheerders.

Zie ook https://www.natuurmonumenten.nl/

grensmaas

Hoogwater februari 2021


grensmaas

Boswachters in de weer met het verplaatsen van de grote grazers met het oog op het hoogwater

Laatste loodjes hoogwaterbrug

Een klein jaar geleden is gestart met de voorbereidingen voor de bouw van de hoogwaterbrug in Maasband. Inmiddels is het werk zodanig gevorderd, dat de laatste loodjes in zicht zijn.

Deze week is het storten va het betonnen brugdek afgerond. Vervolgens staan de afwerking van de landhoofden en klein, resterend, betonwerk op het programma. Consortium Grensmaas gaat dan verder met de afwerking van de brug. Daarbij gaat het onder meer over de montage van de brugleuningen, de plaatsing van lantaarnpalen en het aanbrengen van asfalt. Die werkzaamheden staan voor maart en april in de planning. Zoals het er nu naar uitziet, is de brug in mei/ juni 2021 helemaal gereed. Zodra de coronarichtlijnen het toelaten, organiseert Consortium Grensmaas rondleidingen voor de omgeving. Inwoners van Maasband en Meers hebben daar al diverse keren om gevraagd.

grensmaas

Het allereerste begin van het werk aan de brug Maasband

Naam brug

De nieuwe brug heeft nu al een plekje veroverd in de gemeenschappen Meers en Maasband. Op allerlei fronten zijn inwoners al in de weer met de brug. Zo heeft Han Houben het hele bouwproces vastgelegd op fraaie foto’s en krijgt het consortium spontaan suggesties over de naamgeving van de brug. Ook trekt de bouw dagelijks veel mensen die de voortgang bekijken.

Nu de bouw over enkele maanden klaar is, wordt het stilaan tijd om een naam voor de brug te kiezen. Consortium Grensmaas roept inwoners op met originele en/of bijzondere namen te komen voor de hoogwaterbrug.  In afstemming met de vertegenwoordigers van de klankbordgroep Meers, waarin ook de gemeente Stein is vertegenwoordigd, wordt uit de inzendingen de definitieve naam gekozen.

Suggesties voor de naam van de hoogwaterbrug Maasband kunnen gestuurd worden naar: info@consortiumgrensmaas.nl onder vermelding van hoogwaterbrug Maasband.
Voor de indiener van de naam die uiteindelijk gekozen wordt, ligt een mooie prijs klaar.

grensmaas

Een actueel beeld van de brug. Wie bedenkt de mooiste naam?

Veer Grevenbicht

Consortium Grensmaas bekijkt momenteel of het toch nog mogelijk is het fiets/voetveer in Grevenbicht, eventueel met een tijdelijke voorziening op 1 april in de vaart te krijgen.

Daarover vindt overleg plaats met allerlei partners. De aanleg van de definitieve veerstoep en afmeerplek voor het veer is vertraagd door langdurige afstemming over het ontwerp. In het ongunstigste geval gaat het veer pas in mei, of juni in de vaart.

grensmaas

Het veertje in Grevenbicht

Voortgang

De werkzaamheden van Consortium Grensmaas concentreren zich momenteel in Koeweide en Trierveld. Grondverzet en grindwinning zijn daar de belangrijkste activiteiten. Het consortium is ook bezig met de voorbereiding voor de afronding van het werk op de locatie Elba.

grensmaas

Grondverzet in Trierveld

De foto’s in deze nieuwsbrief zijn van Han Houben, Jos Ruijters en Natuurmonumenten

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter

U ontvangt deze e-mail omdat u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief van Consortium Grensmaas.

Uitschrijven | Privacy Policy