klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
grensmaas

grensmaas

Grondverzet in Nattenhoven voor realisatie hoge grindmilieus
Nieuwsbrief mei 2020

Nationaal Deltacongres naar Limburg (I)

Donderdag 12 november strijkt het nationaal Deltacongres neer in het MECC in Maastricht.

Een kwart eeuw na de laatste Maasoverstroming komen zo’n 1500 vertegenwoordigers van overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in Limburg bij elkaar om de meest actuele stand van zaken rond de waterveiligheid, de droogteproblematiek en de klimaatadaptatie met elkaar te bespreken. Uiteraard met inachtneming van de maatregelen die dan van kracht zijn met het oog op het Coronavirus.

Deltacommissaris Peter Glas, vorig jaar nog op bezoek bij het project Grensmaas, is gastheer van dit jaarlijks evenement dat in 2019 in Goes plaatsvond.

Nationaal Deltacongres naar Limburg (II)

Glas benadrukt dat de overstromingen van 1993 en 1995 nog steeds door veel inwoners van Limburg niet vergeten zijn en wijst erop dat ook op de lagere termijn maatregelen nodig zijn om de rivieren in toom te houden, maar ook van voldoende water te blijven voorzien. Daartoe is het plan Integraal Riviermanagement in ontwikkeling.

Dijkgraaf Patrick van der Broeck van Waterschap Limburg is verheugd dat het elfde nationaal Deltacongres in Limburg wordt gehouden: “Met de Maas als ruggengraat van het gebied en met het project Grensmaas, als grootste rivierverruimingsprogramma van West-Europa, in uitvoering.”

Het programma van het congres wordt in september bekend gemaakt.

grensmaas

De Maas bij Koeweide krijgt veel meer ruimte

Veertjes blijven dicht

De fiets- en voetgangersveertjes in het RivierPark Maasvallei blijven voorlopig uit de vaart.

Op de kleine veerpontjes is het vrijwel onmogelijk om anderhalve meter afstand te houden en dat is een van de basismaatregelen in de aanpak van het Coronavirus. Oorspronkelijk was besloten de veertjes tot 1 mei buiten gebruik te houden. Vooralsnog is er geen zicht op versoepeling van die maatregelen. En dat betekent dat bijvoorbeeld ook het veerpontje in Grevenbicht buiten bedrijf blijft.

Start herstel erosie Meers (I)

In opdracht van Rijkswaterstaat gaat Consortium Grensmaas begin mei van start met het herstel van de erosieschade in de Grensmaas ter hoogte van Meers. Daar heeft de rivier opnieuw gaten in de grindbanken veroorzaakt.

Donderdag 7 en vrijdag 8 mei begint het werk met de aanvoer van materieel, zoals kranen en werkkeet. Maandag 11 en dinsdag 12 mei wordt de stortsteen per schip aangevoerd en met vrachtauto’s in depot gezet op het werkterrein van grindbedrijf L’Ortye. Die route loopt vanaf de haven in Stein, de brug over het Julianakanaal en de Maasbanderkerkweg.

De stortsteen wordt vervolgens met dumpers naar de herstellocatie gebracht. Twee kranen zorgen dat de stenen op de juiste plek terecht komen. Het Consortium verwacht dat 2500 tot 3500 ton stortsteen nodig is, afhankelijk van de precieze omvang van de erosie.

grensmaas

Luchtfoto uit 2019 van locatie Meers

Start herstel erosie (II)

Zoals het er nu naar uitziet, zijn er zo’n honderd vrachtautotransporten nodig om de stortsteen naar de plek te brengen waar de erosie voor schade heeft gezorgd.

Dat gaat ongeveer twee weken duren. Eind mei moet de zaak weer op orde zijn. De transportroute loopt deels door het natuurgebied in Meers. De route is in overleg met Natuurmonumenten uitgestippeld en staat tijdens de werkzaamheden onder ecologisch toezicht. De route is al geklepeld en wordt tijdens de uitvoering ook nauwlettend geïnspecteerd, om te voorkomen dat er zich broedende vogels gaan nestelen.

Twee jaar geleden vergde de erosie in Meers ook al extra ingrepen. Dat leidde tot landelijke publiciteit, omdat de Maas zich toen een nieuwe weg baande en daarmee de grens tussen Nederland en België opschoof.

De werkzaamheden in de bedding van de Maas zijn wel zichtbaar, maar leveren geen overlast op.

Pierre Wielders met pensioen

“Jullie hebben een prachtig stuk werk weggezet in het Maasgebied rond Illikhoven en Visserweert. En het risico op nieuwe overstromingen aanzienlijk verminderd.”

Dat compliment is afkomstig van Pierre Wielders, als ambtenaar van de gemeente Echt-Susteren, de schakel tussen de lokale overheid en Consortium Grensmaas bij de uitvoering in Illikhoven en Visserweert. Wielders is op 30 april met pensioen gegaan. Een stil afscheid door de sociale beperkingen van het Coronavirus.

Wielders is enthousiast over de samenwerking tussen gemeente en consortium en vooral de resultaten van het project Grensmaas. “Het was voor mij een van de mooiste werken waar ik een steentje aan heb mogen bijdragen. Door het project werden water, toerisme en natuur bij elkaar gebracht. Juist voor die drie elementen heb ik altijd warm gelopen.”

De open Grensmaasdag in Trierveld in 2017 was voor Pierre een van de hoogtepunten in de samenwerking met het Consortium. In die categorie valt ook de inrichting van het dorpspleintje in Illikhoven, waarvoor Wielders zelf nog een beeldhouwwerk leverde. Want beeldhouwen is een van zijn grote passies. Net als zijn activiteiten als opa.

grensmaas

Pierre Wielders

Jobien Boonman overleden

Jobien Boonman, de moeder van het struinen in de Grensmaasnatuur, is op 71-jarige leeftijd overleden.

Twee decennia lang begeleidde ze namens Ark Natuurontwikkeling zo’n 40.000 kinderen van basisscholen in Midden- en Zuid-Limburg tijdens struintochten langs de Maas in Meers, Borgharen, Meers, Elba, de Stevolplas en op de Vlaamse Maasoever in Hochter Bampd en Kerkeweerd. Tijden die buitenlessen liet ze de Limburgse jeugd kennismaken met de nieuwe natuur die is ontstaan door rivierverruimingen en grindwinningen.

Jobien genoot zelf wellicht nog het meest als ze haar enthousiasme voor de natuur en de rivier met spannende ontdekkingstochten wist over te brengen op de kinderen. En eigenlijk slaagde ze daar elke les weer in. Jobien woonde in Maastricht.  Zee, wind, zon, oceaan, ik kom eraan, zo luidde de tekst van haar overlijdensadvertentie.

grensmaas

Een van de vele struintochten in Elba. Inzetje: Jobien Boonman

Voortgang

Het grondverzet in Nattenhoven voor de realisatie van de hoge grindmilieus vordert gestaag. Het werk duurt nog tot juli.

In Maasband duurt het trillen van de damwand voor de bouwkuipen van de pijlers van de hoogwaterbrug een weekje langer. De ondergrond is harder dan verwacht en daarom moet er deze week ook nog getrild worden. Daarna wordt gestart met het boren van de palen, ter plaatse van de toekomstige landhoofden van de brug.

Het Consortium werkt ook nog volop aan de rivierverruiming in Koeweide. De grindwinning speelt zich voornamelijk af in Trierveld.

grensmaas

Trillen van de damwand in Maasband


grensmaas

Luchtfoto van het grondverzet in Nattenhoven

 

De foto’s in deze nieuwsbrief zijn van Consortium Grensmaas, Flying Eye, ARK en Jos Ruijters

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter

U ontvangt deze e-mail omdat u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief van Consortium Grensmaas.

Uitschrijven | Privacy Policy