klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
grensmaas

grensmaas

Nieuwsbrief maart 2020

Geslaagde opening archeologisch bezoekerscentrum Hartelstein (I)

De officiële opening van het archeologisch bezoekerscentrum in Kasteelhoeve Hartelstein in Itteren, vrijdag 6 maart, heeft louter enthousiaste reacties opgeleverd.

Het korte, gevarieerde programma van drie kwartier, viel in de smaak bij de ongeveer honderd genodigden. De (papieren) deur van het nieuwe bezoekerscentrum werd geheel in historische stijl open gebeukt met een stormram gedragen door gouverneur Theo Bovens, wethouder Gert-Jan Krabbendam van Maastricht en directeur Kees van der Veeken van Consortium Grensmaas.

Geslaagde opening archeologisch bezoekerscentrum Hartelstein (II)

Gouverneur Theo Bovens wees in zijn toespraak op het grote belang van de hoogwaterbescherming die het project Grensmaas heeft opgeleverd met als mooie bijvangst duizenden archeologische vondsten die in wisselexposities aan bod komen in Hartelstein.

Wethouder Gert-Jan Krabbendam van Maastricht benadrukte dat de archeologische toonkamer in Hartelstein nieuwe kansen oplevert voor de leefbaarheid van Itteren en Borgharen. De combinatie van recreatie en laagdrempelige historie biedt volop kansen voor de aantrekkingskracht van beide dorpen op fietsers en wandelaars. Op termijn worden er in het RivierPark Maasvallei, met Itteren en Borgharen als bijzondere pareltjes, een miljoen recreanten per jaar verwacht.

grensmaas

Theo Bovens tijdens zijn toespraak

Geslaagde opening archeologisch bezoekerscentrum Hartelstein (III)

Directeur Kees van der Veeken van Consortium Grensmaas onderstreepte nog eens het belang van samenwerking tijdens de uitvoering van zo'n megawerk als het project Grensmaas.

Hij herinnerde aan de oproepen van gouverneur Bovens in de afgelopen jaren dat Limburg meer zelfvertrouwen en trots moet uitstralen. "De gouverneur heeft gelijk. Ook de archeologische vondsten van het project Grensmaas bewijzen hoe belangrijk de rol van Limburg door de eeuwen heen is geweest. Belangrijker dan Amsterdam waar boeren pas na 1200 zijn begonnen met het afgraven van veen," zo citeerde Van der Veeken een vooraanstaand archeoloog.
Het archeologisch bezoekerscentrum is het resultaat van samenwerking tussen de gemeente Maastricht, de provincie Limburg en Consortium Grensmaas. De eerste expositie staat in het teken van de Maas met vondsten in- en nabij de rivier van archeoloog Jan Roymans.

grensmaas

Het gebruik van de stormram

Datering paardengraf Borgharen: toch 1632? (I)

De geschiedenis van het vermaarde paardengraf van Borgharen, de beroemdste archeologische vondst van het project Grensmaas, moet herschreven worden.

Het graf met de 67, deels met kogels doorboorde skeletten, dateert niet uit 1794. Het massagraf is terug te voeren op een ruiterveldslag tijdens de belegering van Maastricht door Frederik Hendrik in de zomer van 1632, die de stad wilde heroveren op de Spanjaarden.
Met die onthulling kwam archeoloog en conservator van Centre Céramique, Wim Dijkman, in zijn toespraak tijdens de opening van het archeologisch bezoekerscentrum.
Dijkman haalde in zijn argumentatie diverse bronnen aan, die gewag maken van een kampement in Borgharen en ruitergevechten rond een brug bij Borgharen in 1632. Op een kaart van het beleg van Maastricht in 1632 staat op de vindplaats van het graf zelfs een paardenschans getekend.

grensmaas

1632, 1794, of toch nog een andere datering?

Datering paardengraf Borgharen: toch 1632? (II)

Na de opgraving van het graf, inmiddels tien jaar geleden, voerde archeoloog Willem-Simon van de Graaf de vondst van een pijpenkop en een gesp uit de 18e eeuw in het paardengraf op als bewijzen dat het massagraf uit 1794 dateert. Dijkman wijst erop dat die voorwerpen waarschijnlijk door het verteren van de paardenlichamen en gangenstelsels van mollen in het graf zijn beland.

De discussie over de datering is trouwens niet nieuw. Al vanaf de vondst van het massagraf in 2010 stechelen archeologen over de oorsprong van het graf. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.
Overigens blijft het paardengraf tot de verbeelding spreken. Ook het Maas Binnenvaartmuseum in Maasbracht en het Centre Céramique gaan een van de skeletten exposeren. Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden heeft al een van de skeletten in de collectie over de vaderlandse geschiedenis.

Honderden bezoekers bij RivierPark Maasvallei

De publieksdag van RivierPark Maasvallei heeft zaterdag 7 maart ongeveer 500 bezoekers getrokken. Van 11 tot 16 uur bleven mensen uit de hele provincie binnenlopen bij Kasteelhoeve Hartelstein in Itteren om een kijkje te nemen in het archeologisch bezoekerscentrum en wandelingen te maken in de nieuwe natuur die het project Grensmaas heeft opgeleverd.

Medewerkers van natuurorganisaties, Rijkswaterstaat Maaswerken en Consortium Grensmaas stonden klaar om tekst en uitleg te geven over alle facetten van het project Grensmaas: hoogwaterbeveiliging, natuurontwikkeling en grindwinning. Archeoloog Jan Roymans gaf presentaties en rondleidingen. Een nieuw boekje over de historie van Hartelstein vond gretig aftrek.
Jaap Winter en Fer van de Winkel van de Stichting Hartelstein over de belangstelling: "Dit enthousiasme bij het publiek is geweldig en moeten we zien vast te houden."

grensmaas

Drukte tijdens publieksdag

Inrichting Elba

Consortium Grensmaas en Natuurmonumenten zetten op dit moment alle suggesties op een rijtje die woensdag 19 februari door inwoners van Grevenbicht en belangenorganisaties zijn aangereikt tijdens het ontwerpatelier voor het natuurgebied Elba in het kerkje van Schipperskerk.

Consortium Grensmaas had gezorgd voor een basiskaart voor de inrichting van Elba die op drie discussietafels was terug te vinden. Die basiskaart leverde een scala aan nieuwe voorstellen op, zoals speelgelegenheid voor kinderen bij de voormalige visvijver en aankleding van het gebied rond het voetveer. Ook werd er gevraagd om sanitaire voorzieningen in het natuurgebied en een parkeerplan voor wandelaars van elders die met de auto naar Grevenbicht komen.
Consortium Grensmaas gaat over een deel van die suggesties ook nog het overleg aan met de gemeente Sittard-Geleen, RivierPark Maasvallei, Rijkswaterstaat Maaswerken en Waterschap Limburg. Vervolgens is er een terugkoppeling naar inwoners en belangenorganisaties, zodat er een breed gedragen eindplan kan worden gemaakt.

grensmaas

Beeld van het ontwerpatelier over Elba

Afscheid van project Grensmaas

Burgemeester Sjraar Cox heeft met enkele wandeltochten door Sittard-Geleen en ontmoetingen met een reeks bewoners afscheid genomen van de gemeente.

Een van de halteplaatsen van die wandeltochten was atelier Marie in Schipperskerk waar hij onder meer met een delegatie van Consortium Grensmaas terugblikte op de uitvoering van het project Grensmaas in Sittard-Geleen. Cox is altijd onder de indruk geweest van de omvang van het project Grensmaas, het grootste rivierproject in uitvoering in Nederland en de wijze waarop de omgeving betrokken wordt bij het werk.

Voortgang

De aanhoudende regenval en de daarmee gepaard gaande waterstanden van de Maas en het hoge grondwaterpeil zijn de redenen waarom de werkzaamheden zich voornamelijk concentreren op de grindveredeling en grindtransporten in de werkhaven in Trierveld.

grensmaas

Beeld van de grindwinning in Trierveld


grensmaas

De Maas liet zich in Itteren ook weer even zien

De foto's in deze nieuwsbrief zijn van Consortium Grensmaas, Rijkswaterstaat Maaswerken en Jac Beekers.

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter

U ontvangt deze e-mail omdat u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief van Consortium Grensmaas.

Uitschrijven | Privacy Policy