klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
grensmaas

grensmaas

Beeld van het hoogwater bij Visserweert/Illikhoven

Nieuwsbrief februari 2020

Opening archeologisch bezoekerscentrum Hartelstein (I)

Gouverneur Th. Bovens opent vrijdag 6 maart het nieuwe archeologisch bezoekerscentrum in Kasteelhoeve Hartelstein in Itteren. Hij doet dat samen met Maastrichts wethouder G. Krabbendam en directeur K. van der Veeken van Consortium Grensmaas.

De afgelopen decennia zijn in de aanloop naar en tijdens de uitvoering van het project Grensmaas ruim 10.000 bodemvondsten geregistreerd van de prehistorie tot de moderne tijd. Daaronder belangwekkende vondsten zoals Romeinse villa's, een Karolingisch koningsgraf, wapentuig van de Vikingen, zwaarden en mortieren uit alle oorlogsperioden, het grootste paardengraf van Europa, landbouwgereedschap, scheepswerktuig en scheepsladingen vanaf het begin van de jaartelling.

De provincie, de gemeente Maastricht en Consortium Grensmaas hebben gezamenlijk het initiatief genomen om het archeologisch bezoekerscentrum gestalte te geven.

grensmaas

Een van de bijzondere vondsten in Geulle aan de Maas: molenstenen uit de middeleeuwen

Opening archeologisch bezoekerscentrum Hartelstein (II)

Het idee kwam ongeveer twee jaar geleden op tafel tijdens een bijeenkomst van archeologen bij de afsluiting van de verplichte archeologische onderzoeken in het kader van het project Grensmaas.

Het Consortium kwam met het voorstel om de vondsten terug te geven aan de inwoners van Zuid-Limburg in de vorm van een permanente expositie. Dat plan is door alle partijen omarmd. Ook de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed vond de archeologische vondsten van zo'n belang dat ze medewerking toezegde aan de realisatie van het bezoekerscentrum.
 
Voor de inrichting van het archeologisch bezoekerscentrum is een deel van de eerste verdieping van Kasteelhoeve Hartelstein de afgelopen maanden verbouwd. Die ruimte sluit aan op de bestaande tentoonstellingsruimte waar onder meer een van de skeletten van het paardengraf van Borgharen in een vitrine te bezichtigen is. Ook die ruimte is uitgebreid en gaat onder meer dienstdoen als infocentrum van natuurorganisaties en RivierPark Maasvallei.

grensmaas

Voorbeelden van scheepsgereedschap en voorwerpen die ooit overboord zijn gevallen uit de middeleeuwen

Opening archeologisch bezoekerscentrum Hartelstein (III)

Na de officiële opening in de ochtenduren zijn de inwoners van Itteren en Borgharen in de middaguren welkom om kennis maken met het archeologisch bezoekerscentrum.

Zaterdag 7 maart organiseert Rivierpark Maasvallei een publieksdag. Bezoekers kunnen dan niet alleen de archeologische collectie bekijken, maar krijgen ook wandeltochten in de Grensmaasnatuur aangeboden. Bovendien zijn medewerkers van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en Consortium Grensmaas present om info te verstrekken over recreatie, natuurontwikkeling en hoogwaterbescherming.

grensmaas

Er wordt hard gewerkt aan de realisatie van het archeologisch bezoekerscentrum. Inzet: de Kasteelhoeve Hartelstein

Atelier over inrichting Elba

Consortium Grensmaas organiseert woensdag 19 februari van 16.30 tot 18.30 uur een ontwerpatelier over de inrichting van de locatie Elba in Grevenbicht. Het atelier vindt plaats in het kerkje van Schipperskerk. Iedereen is welkom om ideeën aan te reiken voor de inrichting.

De organisatie van het atelier is een van de afspraken met de omgeving om initiatieven van bewonersgroepen waar mogelijk in te passen in het ontwerp voor Elba. Daarbij gaat het onder meer om het project tiny objects uit Grevenbicht en de omgevingsvisie Van Mooder Maas naar Grensmaas naar Maasvallei. Goede toegankelijkheid van Elba staat centraal bij die twee initiatieven.
Tijdens het atelier gaan Consortium Grensmaas en Natuurmonumenten als toekomstig beheerder van de natuur in Elba op informele wijze het gesprek aan met bewoners(groepen) op basis van een eerste ontwerp voor het gebied. Daarbij is alle ruimte voor aanvullende suggesties.
Met de uitkomsten van het atelier in de hand gaat Consortium Grensmaas aan de slag om een definitief plan te presenteren voor Elba dat kan rekenen op brede instemming van de omgeving.

grensmaas

De locatie Elba in Grevenbicht

Hoogwater (I)

Een kwart eeuw na de overstroming van eind januari 1995 deelde de Maas weer eens een plaagstootje uit.

De maximale afvoer van 1730 kuub in de eerste week van februari zorgde vooral voor mooie hoogwaterbeelden, maar leverde nergens risico op. Voor de juiste duiding: de ingrepen van Consortium Grensmaas betekenen dat Zuid-Limburg het gewoon droog houdt bij afvoeren tot zo'n 3200 kuub. Dat is de watermassa die er in 1993 en 1995 voor zorgde dat grote delen van Limburg blank kwamen te staan.

De omroep BNN/VARA startte maandag 3 februari met de vierdelige documentaire Hoog Water over de overstroming in Limburg en de dreigende dijkdoorbraken in Gelderland die leidden tot de evacuatie van 250.000 inwoners. Itteren en Borgharen stonden centraal tijdens die eerste aflevering. De boosheid van de inwoners op de in hun ogen falende overheid en de organisatie van de hulpverlening door de buurt- en de dorpsraad waren de belangrijkste onderwerpen van de documentaire.

grensmaas

In Geulle werden Konikpaarden en Gallowayrunderen bijgevoerd. Het begrazingsgebied was deels opgeslokt door de Maas

Hoogwater (II)

De tv-uitzending in combinatie met het hoogwater zorgden in de eerste week van februari voor een extra aanloop van dagjesmensen naar Itteren en Borgharen, maar ook naar andere locaties van het project Grensmaas. Zo trok het snelstromende water in de Maas en de nevengeul bij Visserweert nogal wat belangstellenden die met de fiets en zelfs per auto het hoogwater op de Brök kwamen bekijken. Veelgehoorde opmerking op de Brök: "De effecten van de rivierverruiming zijn duidelijk zichtbaar. Het werk van Consortium Grensmaas was alle moeite waard."

grensmaas

De Maas bij Obbicht tijdens het hoogwater van begin februari

Geschenk voor recreatievijver Itteren

De recreatievijver in Itteren wordt meer en meer omarmd door de inwoners van Itteren en Borgharen. Zozeer zelfs dat een inwoner van Itteren besloten heeft een extra zitbank te schenken om het verpozen bij de vijver nog wat extra cachet te geven.

Die geste vloeit voort uit de erfenis van de fanfare in Itteren die twee jaar geleden bij gebrek aan voldoende leden werd opgeheven. Die erfenis wordt binnenkort verdeeld over de oud-muzikanten die dat geld kunnen besteden aan een goed doel. "Daar past de recreatievijver prima in. Er wordt druk gewandeld. Met het oog op de ontgroening is het voor de oudere inwoners goed dat ze de mogelijkheid krijgen een rustpauze te nemen," aldus de schenker die liever anoniem blijft.
Consortium Grensmaas heeft op verzoek van de inwoners zelf ook al voor een bank gezorgd.

Voortgang

De voorbereidingen voor de aanleg van de hoogwaterbrug in Maasband gaan op korte termijn van start met het uitzetten van het werkterrein.
In het zogenaamde proefproject Meers moet de uitgespoelde grindrug opnieuw hersteld worden.
Voordat in april de uitvoering in Nattenhoven wordt afgerond met de aanleg van hoge grindmilieus is nog een beperkte asbestsanering noodzakelijk.
De grindwinning concentreert zich in het Trierveld.

grensmaas

Grindveredeling en -transport in de werkhaven in Trierveld

De foto's in deze nieuwsbrief zijn van Flying Eye, Consortium Grensmaas, Jan Roymans en Jos Ruijters

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter

U ontvangt deze e-mail omdat u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief van Consortium Grensmaas.

Uitschrijven | Privacy Policy