klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
grensmaas

grensmaas

Ochtendgloren bij Nattenhoven
Nieuwsbrief december 2020

Felicitaties

De prijs Het zonnetje die Consortium Grensmaas donderdag 12 november in ontvangst mocht nemen van Deltacommissaris Peter Glas, als lichtend voorbeeld voor alle hoogwaterprojecten in Nederland, heeft geleid tot een stroom felicitaties uit het hele land. Niet alleen van vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven, maar ook van veel bewoners uit Zuid-Limburg.

De gemeente Sittard-Geleen had een bijzondere felicitatie in petto voor het consortium. Burgemeester Hans Verheijen en wethouder Pieter Meekels kwamen persoonlijk naar het kantoor in Holtum voor de overhandiging van een speciale taart die de samenwerking tussen gemeente en het consortium symboliseert. Burgemeester Verheijen sneed de taart aan.  In een persoonlijke, schriftelijke boodschap liet het college van B en W weten dat ook de wijze waarop de inwoners van Sittard-Geleen bij de uitvoering van het project Grensmaas zijn betrokken, onderscheidend is.

Consortium Grensmaas is nog tot eind 2027 aan het werk op de locaties Trierveld en Koeweide in Sittard-Geleen.

grensmaas

Burgemeester Hans Verheijen snijdt samen met Reinier de Poorter van Consortium Grensmaas de taart aan. Wethouder Pieter Meekels en Francois Verhoeven van Consortium Grensmaas kijken toe. Inzet: de speciaal vervaardigde taart.

Project in anderhalve minuut

Achter de schermen moest er overigens het nodige werk worden verricht in de race naar de onderscheiding van de deltacommissaris. Zo moest er de nodige info met het deltateam worden gedeeld voordat de nominatie echt een feit was. Om het project Grensmaas goed in de schijnwerpers te zetten, kwam er een filmteam met cameraman, regisseur en communicatiedeskundige naar Trierveld om de uitvoering van de hoogwaterbescherming, de natuurontwikkeling en de grindwinning in beeld te brengen. In anderhalve minuut moest verduidelijkt worden, wat Consortium Grensmaas in twaalf jaar heeft gerealiseerd. Met zo’n filmpje konden de drie genomineerden zichzelf in de schijnwerpers plaatsen.

Klik hier om het project Grensmaas in anderhalve minuut voorbij te zien komen.

grensmaas

Op herhaling

Het symposium Maas in beeld gaat op herhaling. Vrijdag 21 mei 2021 is als nieuwe datum geprikt om samen met bewoners, bestuurders en natuurdeskundigen bij te praten over de natuurontwikkeling aan beide oevers van de Grensmaas en die natuur ook zelf te beleven tijdens excursies.

Het symposium zou oorspronkelijk in oktober worden georganiseerd, maar moest afgelast worden in verband met de coronarichtlijnen. Voor deelname aan het symposium in mei 2021 is wel een nieuwe aanmelding nodig. Via www.rivierparkmaasvallei.eu volgt de komende maanden alle info over het symposium.
Het symposium is de omlijsting van het onderzoek Maas in beeld, waarvan de uitkomsten in oktober wel werden gepresenteerd. Belangrijkste conclusies? De natuur langs de Grensmaas floreert boven verwachting, maar er zijn wel extra maatregelen nodig om de negatieve effecten van bijvoorbeeld de rivierdrempels en het stuwbeheer te minimaliseren.

grensmaas

Natuur langs de Grensmaas. Als een schilderij…

Ontmoetingsplek

Bewoners van Meers en Maasband en de duizenden recreanten die in de zomermaanden voorbijfietsen en wandelen hoeven niets meer te missen van de werkzaamheden.

Nabij de hoogwaterbrug in aanbouw in Maasband is een uitkijkpunt geplaatst, dat tot 2023 ongetwijfeld uitgroeit tot een ontmoetingsplek van en voor bewoners. Het uitkijkpunt biedt niet alleen een fraai panorama, maar ook allerlei info over het project Grensmaas, de bouw van de brug, de aanleg van de nevengeul en de toekomstige natuurontwikkeling.
De gemeente Stein en Consortium Grensmaas hebben in goed overleg besloten tot de plaatsing van het uitkijkpunt, omdat zoveel wandelaars en fietsers langs de weg stopten dat er verkeershinder ontstond.

grensmaas

Wethouder Gina van Mulken van Stein op het uitkijkpunt met infopaneel

Spierkracht

Voor de uitvoering van het project Grensmaas is vooral ook veel gemotoriseerde spierkracht nodig. Niet alleen megakranen, maar ook reusachtige vrachtauto’s en dumpers die tonnen zand en grind in één lading kunnen vervoeren van de winplaats naar het depot.

Een deel van die vrachtauto’s zijn speciaal ontworpen voor het project Grensmaas. Die mastodonten hebben de afgelopen jaren wereldwijd in de delfstoffenwinning navolging gekregen. Fotograaf Jos Ruijters is de afgelopen jaren gefascineerd geraakt door dat materieel en laat geen gelegenheid onbenut om de transporten in beeld te brengen.

grensmaas

Gemotoriseerde spierballen

Grensmaas internationaal

December is traditioneel de maand van de overzichten en statistieken. Aardig om eens terug te blikken op de belangstelling voor het project Grensmaas vanaf de start in 2008. Daaruit blijkt dat er wereldwijd belangstelling is voor de uitvoering en er delegaties uit meer dan 30 landen zijn rondgeleid.

Zo hebben journalisten uit Brazilië, India, Irak, Denemarken, Zweden, Australië, Verenigde Staten, Spanje, Italië, België, Polen en Engeland het project bezocht

Bestuurlijke delegaties waren er onder meer uit China, Koerdistan, Oekraïne, Duitsland, Kazakhstan, Frankrijk, België en Servië. Daaronder deelstaatministers, ambassadeurs, burgemeesters, dijkgraven en provinciebestuurders. En natuurlijk raadsleden van gemeenten uit heel Nederland.
Ook het onderwijs was veelvuldig te gast. Van basisscholen tot universiteiten uit Polen, België, Duitsland en natuurlijk Nederland. Tientallen studenten van MBO, HBO en universiteit hebben het project Grensmaas als afstudeerproject gekozen.

Tot aan de coronacrisis heeft het Consortium jaarlijks zo’n honderd excursies met gemiddeld 2000 bezoekers per jaar georganiseerd voor overheden, bewoners en bedrijfsleven uit binnen- en buitenland. Inclusief de vier open dagen die het Consortium tot nu toe op touw heeft gezet, hebben zo’n 40.000 bezoekers het project bekeken.

grensmaas

Beeld van de laatste open dag in 2017 in Trierveld

Eerste passanten

De grote grazers hebben de faunapassage tussen Nattenhoven en Grevenbicht ontdekt. Een eerste groep Konikpaarden drentelde de afgelopen dagen over de voormalige werkweg ter hoogte van Obbicht en liet zich het groen op het talud goed smaken.

grensmaas

Op ontdekkingstocht

Kaartjes Grensmaasopera te koop

Het heeft door technische problemen wat langer geduurd dan verwacht, maar de kaartjes voor de uitvoeringen van de Grensmaasopera De kleine Zeemeermin zijn nu te koop via de ticketservice van theater De Domijnen in Sittard-Geleen. De kosten bedragen 20 euro per kaartje.

Voortgang

De grindwinning concentreert zich in Trierveld en Koeweide, waar inmiddels ook een deel van de Slapersdijk is afgegraven, die in de toekomstige rivierverruiming ligt. Het dek van de hoogwaterbrug in Maasband vordert goed.

grensmaas

Actueel beeld van de grindwinning in Trierveld

De foto’s in deze nieuwsbrief zijn van de gemeente Stein, Jos Ruijters, Marcel Bex en Consortium Grensmaas

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter

U ontvangt deze e-mail omdat u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief van Consortium Grensmaas.

Uitschrijven | Privacy Policy