klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
grensmaas

grensmaas

Foto: Sfeerbeeld van de locatie Meers
Nieuwsbrief november 2019

Bouw brug Maasband nabij

De aanleg van de hoogwaterbrug tussen Maasband en Meers gaat in februari 2020 van start met het uitzetten van het werkterrein. Een maand later begint de feitelijke bouw van de brugpijlers.

Het is de tweede hoogwaterbrug die het Consortium realiseert. In 2017 is de hoogwaterbrug tussen Visserweert en Illikhoven gebouwd.

De aanleg van de brug in Maasband, in combinatie met de komst van nieuwe kades, duurt zo'n vijftien maanden. Bij Maasband wordt een nevengeul van de Maas aangelegd om de afvoer bij hoge waterstanden meer ruimte te geven.

In januari informeert Consortium Grensmaas de inwoners van Meers, Maasband en Urmond over de werkzaamheden. Het Consortium zorgt ervoor dat de inwoners tijdens de aanleg van de brug snel en zonder drempels antwoord op hun vragen en opmerkingen krijgen. Daartoe worden onder meer met regelmaat inloopuurtjes georganiseerd en kunnen inwoners ook terecht in een keet die bij de entree van Maasband wordt geplaatst.

Het ontwerp van de brug is in overleg met de bewoners en de gemeente tot stand gekomen.

Consortium Grensmaas heeft intern het startschot gelost voor de voorbereidende werkzaamheden van de bouw van de brug.

grensmaas

Impressie van de brug bij Maasband

Nieuwe gedeputeerde op werkbezoek

De nieuwe gedeputeerde waterbeleid in Limburg, Carla Brugman, is donderdag 24 oktober op werkbezoek geweest bij Consortium Grensmaas. Ze kreeg een uitgebreide rondleiding op de locaties Trierveld en Koeweide. De gedeputeerde was erg positief, met name over de wijze waarop het Consortium samenwerkt met de omgeving. Ook was ze erg geïmponeerd van de omvang van het werk.

Mevrouw Brugman is erg betrokken bij de hoogwaterbescherming. Ze was zelf ook een van de slachtoffers van de overstroming van 1993.

Vers bloed

Om de begrazing op peil te houden en tevens voor bloedverversing te zorgen, zijn vorige week nieuwe Galloways aangevoerd in Borgharen. Het gaat om twee koeien met een kalf en een stier. Ze zijn afkomstig uit een natuurgebied van Natuurmonumenten rond het Naardermeer.

De Galloways uit Itteren die meer en meer domicilie hadden gekozen in Borgharen, zijn teruggedreven naar Itteren, zodat ook daar de begrazingsdruk weer op orde is.

Afgelopen zomer is er in het nieuwe natuurgebied rond Kasteelhoeve Hartelstein al een extra kudde Galloways gelost. Die waren afkomstig uit de Gelderse Poort.

grensmaas

Nieuwe bewoners van het natuurgebied in Borgharen

Kunst

Het kerkje van Schipperskerk is al enkele jaren de uitvalsbasis van Consortium Grensmaas voor excursies en ontvangsten.

Het kerkje is ook het thuis van kunstenares Marieke Russel, die internationaal meer en meer waardering krijgt. Marieke exposeert momenteel met haar wandpanelen en sieraden in Sankt Vith als onderdeel van een Euregionale tentoonstelling met kunstenaars uit België, Duitsland en Nederland. Die expo komt nog naar Aken en Maastricht. Inmiddels heeft ze ook een uitnodiging gekregen voor een expositie in Monschau. Eerder maakte een wandpaneel van Marieke al deel uit van een expo in de Verenigde Staten.

Knotpopulier verplaatst

Hoe klein ook: er zijn bomen en planten die wortelen in het hart van de mensen. Zoals de knotpopulier aan de Batstraat in Grevenbicht.

Het knotpopuliertje dat in de voet van de dijk aan de Batstraat van Grevenbicht stond als vervanging van en herinnering aan de monumentale knotpopulier die het landschap sierde, is daarom vorige week samen met een flinke vlierstruik en de restanten van de monumentale populier 25 meter verplaatst.

De bomen staan nu in het weiland van Natuurmonumenten, veilig ingerasterd tegen de grote grazers, die na afronding van het Grensmaasproject bij Grevenbicht in het Elbagebied gaan rondstruinen.

Voorzitter Arno Duwel van het IVN is in zijn nopjes met de operatie, een coproductie van Waterschap Limburg, Natuurmonumenten en Consortium Grensmaas.

Duwel: "Het IVN en de vele passanten zijn er blij mee".

grensmaas

Beeld van de knotpopulierverhuizing

Infoavond Grevenbicht

Ruim 120 inwoners van Grevenbicht en omgeving waren deze week in Oos Hoes present om door Consortium Grensmaas bijgepraat te worden over de voortgang van het werk, de resterende planning en de inrichting van het gebied Elba.

Enkele conclusies: Grevenbicht is tevreden over de uitvoering van het werk en hecht grote waarde aan voldoende wandel- en fietsmogelijkheden in het toekomstige RivierPark Maasvallei. Begin volgend jaar organiseert Consortium Grensmaas een ontwerpatelier over de inrichting van Elba. De wensen die bewonersdelegaties hebben geuit voor de aankleding van dat traditionele uitloopgebied van Grevenbicht, zijn grotendeels ingewilligd. Tijdens het atelier kunnen alle partijen nog eens de puntjes op de i zetten, waarna gezamenlijk een definitief plan van aanpak wordt gepresenteerd.

De strijd tegen het plastic in de Grensmaas

Plastic soep in binnenwateren en oceanen. Het is een steeds omvangrijker milieuprobleem. Plastic afval in de Grensmaas baart bewoners en ook de overheid grote zorgen. Als rivierbeheerder geeft Rijkswaterstaat dan ook alle ruimte aan innovatieve oplossingen om plastic tijdig uit het water te verwijderen. Het bedrijfsleven en milieuorganisaties presenteren meer en meer vindingen om een einde te maken aan de plastic soep.

Bij de sluis in Borgharen heeft Rijkswaterstaat ruimte geboden voor een proef met een scheprad dat het plastic uit het water lepelt. In de sluis kan een representatieve stroming worden ontwikkeld, die het plastic meevoert. En dan is goed te zien hoe het scheprad zijn werk doet.

grensmaas

Het afvalscheprad

Onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van het project Grensmaas, het Living Lab Grensmaas, is vorige maand van start gegaan. Ook de inwoners worden daarbij betrokken. Vince van 't Hoff van de Universiteit van Wageningen wil graag weten hoe de inwoners in het Grensmaasgebied tussen Maastricht en Roosteren het risico van overstromingen ervaren. Ook wil hij het antwoord op de vraag hoe de inwoners denken over het oude en nieuwe landschap langs de rivier.

Inwoners kunnen een vragenlijst invullen over die onderwerpen. De lijst is vanaf 3 december online te vinden op www.tinyurl.com/grensmaasproject. Vince gaat in de Grensmaasdorpen ook nog zelf flyeren en met inwoners in gesprek om zijn onderzoek onder de aandacht te brengen.

Om verzekerd te zijn van deelname, kunnen inwoners ook mailen naar vince.vanthoff@wur.nl. Hij stuurt dan een herinneringsmail dat de vragenlijst ingevuld kan worden. Inwoners die meedoen, kunnen ook nog enkele prijzen winnen.

Voortgang

De werkzaamheden van Consortium Grensmaas spelen zich momenteel voornamelijk in Koeweide en Trierveld af. In Koeweide vordert de grootschalige rivierverruiming en oeververlaging gestaag. In Trierveld focussen de werkzaamheden zich op de grindwinning en –veredeling. Na de hoogwaterperiode wordt ook het werk in Nattenhoven weer hervat, met de aanleg van zogenaamde hoge grindmilieus die de natuurontwikkeling extra cachet geven.

grensmaas

De rivierverruiming in Koeweide


grensmaas

De locatie Nattenhoven. In het noordelijk deel worden in het voorjaar de hoge grindmilieus gerealiseerd

 

De foto's in deze nieuwsbrief zijn van Flying Eye, Rijkswaterstaat, IVN, Consortium Grensmaas en Free Nature.

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter

U ontvangt deze e-mail omdat u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief van Consortium Grensmaas.

Uitschrijven | Privacy Policy