klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
grensmaas

grensmaas

De oeverbestorting in Grevenbicht

Nieuwsbrief juni 2019

Vissers in hun nopjes

Blijdschap bij de vissers van Visstand Verbetering Maas (VVM) in Bosscherveld. Met vereende krachten gingen Consortium Grensmaas en de VVM maandag 17 juni aan de slag om de vis in de grindplas op die Maastrichtse Grensmaaslocatie boven water te halen en weer uit te zetten in de Maas.

Het resultaat van de actie? Zo'n 2000 kilo vis, waaronder meervallen van meer dan een meter lang, snoek en snoekbaars, brasem en allerlei andere soorten vis.

Consortium Grensmaas is bezig met de afwerking van de locatie Bosscherveld en dat betekent dat de plas gedempt wordt. Waar de afgelopen jaren de baggermolen Friesland aan het werk was, krijgt de komende maanden het waterpark Bosscherveld gestalte: een van de natuur- en recreatiegebieden van het project Grensmaas.

grensmaas

Vissen in alle soorten en maten in Bosscherveld

Consortium de boer op

Consortium Grensmaas heeft de afgelopen weken infoavonden georganiseerd in Nattenhoven en Maasband.

In Nattenhoven zijn de inwoners woensdag 12 juni in café Lombok geïnformeerd over de laatste werkzaamheden in de komende maanden die alles te maken hebben met een extra injectie voor bijzondere natuurontwikkeling. Ook hebben de inwoners het eindplaatje van de inrichting van het natuurgebied voorgeschoteld gekregen. Dat is in samenspraak met een bewonersdelegatie tot stand gekomen.

Woensdag 19 juni heeft het Consortium de bewoners van Maasband in café Jäger & More de definitieve plannen gepresenteerd over de uitvoering van het project Grensmaas in hun dorp. Daarbij gaat het onder meer over de bouw van een hoogwaterbrug en de aanleg van een nevengeul. Ook heeft de projectgroep Maasband de opzet van het natuurhistorisch onderzoek gepresenteerd dat voor en tijdens de aanleg van de nevengeul op touw wordt gezet.

Voorafgaand aan de infoavond is in Maasband de trap bij de nieuwe kade onthuld die leidt naar de veertrap.

grensmaas

Wethouder Gina van Mulken van Stein en directeur Kees van der Veeken van Consortium Grensmaas op de nieuwe trap in Maasband

Het belang van veiligheid

Veiligheid staat bij de uitvoering van het project Grensmaas altijd voorop. Hoe belangrijk dat uitgangspunt is, bleek woensdag 5 juni toen de bestuurder van een sproeiwagen op de locatie Trierveld werd getroffen door hartfalen. De medewerker, afkomstig uit Maastricht, had kort voor 13 uur aangegeven dat hij zich niet echt lekker voelde. Zijn collega's hielden hem uit voorzorg nauwlettend in de gaten. Toen hij even later voorovergebogen in de sproeiwagen werd gesignaleerd, kwam de uitvoerder, tevens bedrijfshulpverlener, meteen in actie. Door onder meer de toepassing van de automatische externe defibrillator (AED) kon het hart van de Maastrichtenaar weer op gang worden gebracht.

De gealarmeerde ambulance en politie waren tien minuten later ook ter plekke. De ambulancemedewerkers hadden veel complimenten in petto voor de accurate wijze waarop collega's de eerste hulp hadden verleend. Consortium Grensmaas heeft het incident volgens de regels gemeld bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Na een opname in het ziekenhuis is de medewerker weer thuis en aan de beterende hand.

Veiligheidskundige Paul van Giessen van Consortium Grensmaas:  "De hulpverlening is volgens het boekje uitgevoerd en onderstreept nog eens dat alle aandacht die we besteden aan veiligheid terecht is."

Historische veertrap Urmond

Urmond heeft z'n historische veertrap terug. Tijdens het historisch festival van de stichting Vrijheid Urmond op zondag 16 juni is de trap officieel geopend. Met medewerking van Consortium Grensmaas is de veertrap enkele jaren geleden blootgelegd en door het Consortium in depot gelegd. Koning Dave en koningin Bianca van schutterij Sint Leendert konden als eersten van de trap gebruik maken.

grensmaas

Koninklijke primeur bij de opening van de veertrap in Urmond

Afscheid van Visserweert en Illikhoven

Consortium Grensmaas heeft vrijdag 14 juni met een feestelijke barbecue afscheid genomen van de inwoners van Illikhoven en Visserweert.

Vanaf 2015 heeft het Consortium in goede samenspraak met de inwoners de uitvoering gestalte gegeven. Over het eindresultaat is iedereen enthousiast. De hoogwaterbrug, de nevengeul en de rivierverruiming worden inmiddels breed omarmd. Het panorama op de hoogwaterbrug levert een van de mooiste uitzichten van het hele traject van de Grensmaas op, zo luidt vaak de conclusie van recreanten.

CDA: werk maken van Grensmaasnatuur

De nieuwe Grensmaasnatuur biedt alle perspectief om van Sittardse kerkdorpen als Grevenbicht, Papenhoven en Obbicht aantrekkelijke recreatieve centra te maken met veel mogelijkheden voor de horeca.

De gemeente Sittard-Geleen moet die kans aangrijpen om de Maasdorpen van die stad bij recreanten op de agenda te zetten.

Die oproep heeft de CDA-fractie in de gemeenteraad van Sittard-Geleen aan het gemeentebestuur gericht.

Het CDA wijst op plaatsen als Borgharen en Geulle, waar Consortium Grensmaas de werkzaamheden heeft afgerond, de natuur al volop in ontwikkeling is en inwoners en recreanten enthousiast zijn over de nieuwe aanblik van de Maas.

Het CDA wil van burgemeester en wethouders weten wat hun visie is over het recreatieve perspectief van het project Grensmaas en hoe zij de economisch/toeristische toekomst van de Maasdorpen in Sittard-Geleen zien.

grensmaas

De Grensmaasnatuur levert al mooie beelden op

LLTB geïnformeerd over Trierveld

De Limburgse Land en Tuinbouw Bond (LLTB) heeft geen opmerkingen over de natuurontwikkeling op een deel van de werklocatie Trierveld van Consortium Grensmaas in Sittard-Geleen, die oorspronkelijk teruggegeven zou worden aan de landbouw. Die invulling van Trierveld betekent dat een landbouwbedrijf in het belendende Koeweide de komende decennia gewoon kan blijven boeren op landerijen die optimaal geconcentreerd zijn rond het bedrijf. Dat deel van Koeweide was oorspronkelijk bestemd voor natuur

Het bestuur van de LLTB is vrijdag 14 juni, tijdens een werkbezoek aan het project Grensmaas, geïnformeerd over de voorgenomen, alternatieve bestemming van het Trierveld die in de oorspronkelijke opzet een landbouwbestemming zou krijgen.

Voorzitter Léon Faassen van de LLTB was onder de indruk van de omvang van het project Grensmaas en het speciale materieel dat Consortium Grensmaas voor de werkzaamheden heeft laten ontwerpen.

De oorspronkelijk vrees van de LLTB bij de start van het project Grensmaas, dat 25 landbouwbedrijven het veld zouden moeten ruimen, is niet bewaarheid. Alle boeren die grond hebben moeten afstaan voor de uitvoering van het project Grensmaas, zijn gecompenseerd met vervangende grond.

Grensmaasarchitectuur in Grevenbicht

Hoe kun je de inwoners van Grevenbicht en recreanten van elders nadrukkelijker betrekken bij de toekomstige ontwikkeling van het Grensmaasgebied? In Grevenbicht zijn drie jonge architecten, Nicole Cloudt, Rob Pohlen en Koen Savelkoul, samen met inwoners en organisaties aan de slag gegaan om een gebiedsvisie op te stellen met een of meer architectonische ontwerpen die in de omgeving geplaatst en gebruikt kunnen worden, zoals een uitkijkpunt of een vogelobservatiepost. Tijdens workshops zijn allerlei ideeën de revue gepasseerd, zoals het behoud van de huidige werkhaven met een recreatieve functie, wandelroutes van Grevenbicht naar Trierveld en sportieve fietsroutes door de natuur.

grensmaas

Een beeld van de huidige werkhaven in Trierveld

Inmiddels is recent het eindplan van de architecten gepresenteerd en aan wethouder P. Meekels van de gemeente Sittard-Geleen aangeboden. Het eindplan gaat uit van het behoud van de huidige werkhaven in Trierveld die bestemd zou moeten worden voor extensieve waterrecreatie. Darbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan een passantenhaven voor plezierjachten. Ook de bouw van een klimtoren van Maaskeien, een natuurmuseum en een vogelobservatiepunt zijn voorstellen in het eindplan. Consortium Grensmaas en Natuurmonumenten krijgen het eindplan nog aangeboden met het verzoek bij de inrichting van de locaties Grevenbicht en Trierveld/Koeweide rekening te houden met de suggesties.

Voortgang

Het grondverzet in Grevenbicht en het aanbrengen van stortsteen op de Maasoever bij Elba vordert gestaag. In Bosscherveld is de afwerking van de locatie in volle gang. De grindwinning concentreert zich in Trierveld.

grensmaas

De uitvoering in Grevenbicht

De foto's in deze nieuwsbrief zijn van Consortium Grensmaas en Flying Eye

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter

U ontvangt deze e-mail omdat u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief van Consortium Grensmaas.

Uitschrijven | Privacy Policy