klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
grensmaas
grensmaas
Nieuwsbrief februari 2019

Eiland in de Maas

Visserweert was de afgelopen dagen weer een echt eiland in de Maas. De nevengeul bewees haar waarde nadat de waterafvoer van de Maas door overvloedige regenval snel steeg. Inmiddels zakt het waterpeil alweer.

grensmaas

Visserweert omringd door water

Archeologie (I)

Het blijft een van de meest fascinerende elementen van de uitvoering van het project Grensmaas: de archeologie. Wat heeft het grootschalig grondverzet voor de hoogwaterbeveiliging en de grindwinning aan bodemvondsten opgeleverd in het Maasdal tussen Maastricht en Roosteren?

Consortium Grensmaas, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en archeologen hebben onlangs teruggeblikt op dat hoofdstuk archeologie. Het was eigenlijk een soort afsluiting van dat hoofdstuk. Alle geplande opgravingen zijn inmiddels afgerond en beschreven. Slotsom? Er is prima samengewerkt op archeologisch gebied. De resterende looptijd van het project Grensmaas blijft er wel nog archeologische begeleiding bij de grindwinning en doet de RCE ook nog onderzoek naar het bijzondere cultuurlandschap tijdens de uitvoering op de locatie Maasband.

grensmaas

Het massapaardengraf van Borgharen

Archeologie (II)

Tijdens de archeologische opgravingen, maar ook bij de grindveredeling, zijn in totaal meer dan tienduizend vondsten geregistreerd. Van vuurstenen en ander gereedschap uit de steentijd, bouwwerken, porselein, keramiek en graven uit de Romeinse tijd, grafvelden uit de Karolingische tijd, wapentuig van duizend jaar en ouder, tot scheepsmaterieel en agrarische gereedschappen door de eeuwen heen. Voor een deel van de archeologen blijft de vondst en de opgraving van het massapaardengraf uit Borgharen het absolute hoogtepunt van de archeologie tijdens de uitvoering van het project Grensmaas.

Archeologie (III)

Het belang van het archeologisch onderzoek tijdens de uitvoering van het project Grensmaas is volgens Eelco Rensink en Ellen Vreenegoor van de RCE vooral dat de geschiedenis van het landschap en de bewoners van het Maasdal nu helder in beeld kan worden gebracht. Dat is al gebeurd in het lijvige, wetenschappelijke boekwerk: Het Maasdal tussen Eijsden en Mook.

Overigens krijgt Consortium Grensmaas met de archeologische aanpak ook een prominente plek in het Jaarboek van de Nederlandse Archeologie 2018 dat in de komende maanden op de markt verschijnt. Daarin wordt verhaald over de 20 meest aansprekende archeologische projecten in Nederland.

grensmaas

Bijvangsten van de grindveredeling

Volop perspectief voor RivierPark Maasvallei

De nieuwe Grensmaasnatuur levert de komende jaren een mooi perspectief om het recreatief wandelen en fietsen in Limburg op een nog hoger plan te tillen. Limburgers zijn de meest fanatieke wandelaars van heel Nederland en ook 43 procent van de inwoners van deze provincie fietst voor het plezier, zo blijkt uit onderzoek.

Volgens VVV-directeur Anya Nieuwerra biedt dat volop kansen voor RivierPark Maasvallei. Door de ingrepen van Consortium Grensmaas en het werk aan de Vlaamse oevers is volgens Nieuwerra een nieuw en prachtig rivierenlandschap ontstaan. Marketing en nieuwe verbindingen met het achterland zijn wel nog nodig om het RivierPark bij het grote publiek bekend te maken.

De VVV-directeur benadrukt dat de Maas tot het DNA van Limburg behoort en zich daarmee ook kan onderscheiden. Niet alleen provinciaal, maar ook internationaal. De Maasfietsroutes in Limburg tellen al een totale lengte van 200 kilometer. Met het lenteachtige weer van de afgelopen dagen was het overigens al filefietsen op bijvoorbeeld de nieuwe route langs de Grensmaas tussen Roosteren en Grevenbicht. Wim Wackers uit Schipperskerk: "Het was vooral in het weekeinde razend druk, maar het gaat dan ook om een van de mooiste fietsroutes."

Netwerk

De gemeente Echt-Susteren is in haar nopjes over het resultaat van de uitvoering in Illikhoven/Visserweert. De gemeente laat er dan ook geen gras over groeien en heeft zelf infoborden geplaatst om wandelaars te informeren over de transitie van de omgeving van beide Maasdorpen.

Het nieuwe struinpad, dat de herinnering aan de historische weg van Illikhoven naar Roosteren levend houdt, maakt inmiddels ook al deel uit van het recreatieve wandelroutenetwerk van de gemeente. Het zogenaamde knopen lopen in Echt-Susteren strekt zich inmiddels al uit over een traject van 280 kilometer, waaronder dus nu ook de Grensmaas.

grensmaas

De infoborden van de gemeente bij het struinpad in Illikhoven

Uitkijkplatform terug naar Grensmaas

Het mobiele uitkijkplatform van Natuurmonumenten keert weer terug naar RivierPark Maasvallei. Het platform Buitenbeeld komt de komende maanden te staan nabij Grevenbicht, bij de Kingbeek in Koeweide en waarschijnlijk ook in Nattenhoven. In oktober 2018 was Meers de allereerste locatie waar het platform een plekje kreeg. Daarna is het platform verhuisd naar gebieden van Natuurmonumenten in onder meer Midden-Limburg.

Paul Wijenberg van Natuurmonumenten kijkt tevreden terug op de ervaringen met het uitkijkplatform in Meers. Het platform is vooral bedoeld om meer fietsers en wandelaars van de gebaande paden af te krijgen en te laten struinen in de Grensmaasnatuur. In Meers zorgde het platform voor een opkomst van vele tientallen wandelaars, een rondleiding met 25 deelnemers en een reeks positieve reacties op social media.

Wijenberg: "Opzet van het platform is dat er meer interactie met de omgeving ontstaat. De ervaringen in Meers bewijzen dat het werkt."

Voortgang

Consortium Grensmaas is begin februari gestart met de uitvoering in Grevenbicht met het verwijderen van de oeverbestorting. Op de locatie Bosscherveld staat de afwerking centraal. In Trierveld ligt de uitvoering op schema.

grensmaas

De uitvoering in Grevenbicht is gestart


grensmaas

Afwerking van de Grensmaaslocatie Bosscherveld

De foto's in deze nieuwsbrief zijn van Jac Beekers, Jos Ruijters, gemeente Echt-Susteren, Flying Eye en Consortium Grensmaas

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter

U ontvangt deze e-mail omdat u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief van Consortium Grensmaas.

Uitschrijven | Privacy Policy