klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
grensmaas

grensmaas

Nieuwsbrief december 2019

Visitekaartjes (I)

De visitekaartjes van Consortium Grensmaas nemen afscheid. Marjo Dohmen en Wilma van Heugten gaan met pensioen. Woensdag 18 december zwaait Consortium Grensmaas vanaf 15.30 uur beiden met een high tea uit in Kasteelhoeve Hartelstein in Itteren.

Marjo was als officemanager het wandelend archief van het Consortium. Voorheen werkte ze in het grindhuis bij de Panheel Groep. Vele relaties kennen haar omdat ze op de achtergrond honderden rondleidingen organiseerde, de open dagen van Consortium Grensmaas mee gestalte gaf en voor de finishing touch zorgde van rapporten, verslagen, persberichten en bewonersbrieven.

Wat weinigen weten: Marjo heeft al diverse gedichtenbundels op haar naam staan en is creatief met de productie van glaskunstwerkjes in Tiffany techniek. Haar dichtbundel Gewoon liefde is onlangs verschenen en bevat juweeltjes van mijmeringen over verlies, hoop, geluk, tegenslag en liefde.

grensmaas

Wilma van Heugten

Marjo Dohmen

Visitekaartjes (II)

Wilma van Heugten groeide in dertien jaar tijd uit tot het gezicht van de organisatie. Bezoekers van het kantoor van Consortium Grensmaas in Holtum werden altijd gastvrij als eerste door haar ontvangen. Wilma is receptioniste/telefoniste en afsprakenplanner van het Consortium. Ze is in de loop van de jaren ook uitgegroeid tot de collega bij Consortium Grensmaas waar veel medewerkers hun lief en leed als eerste aan toevertrouwden.

Ook Wilma gaat trouwens absoluut niet stilzitten. Ze is voorzitter van een gemengd koor uit Maastricht en is sinds kort secretaris van een ouderensoos met 450 leden in de Limburgse hoofdstad.

Politietop op bezoek bij Consortium

Consortium Grensmaas heeft de top van de politie Limburg bijgepraat over de wijze waarop het Consortium met de vele partners de verbinding legt en de communicatie gestalte geeft.

Het politiemanagement is zo gecharmeerd over die aanpak, dat het Consortium werd gevraagd tekst en uitleg te geven tijdens een discussiebijeenkomst. Die bijeenkomst werd gecombineerd met een bezoek aan de locaties Trierveld, Koeweide en Nattenhoven.

Stenen voor wereldstrijd

Sittard als stad waar de Europese, of zelfs wereldtitelstrijd mountainbike georganiseerd wordt? Het is nog een droom, maar die komt wel steeds dichterbij.

Architect en duizendpoot Joop Petit uit Sittard is al enkele jaren bezig met de ontwikkeling van een sportcampus bij Watersley: het Watersley Sports & Talent Park om precies te zijn. Sporters kunnen daar gebruik maken van de meest uiteenlopende trainingsfaciliteiten en bijvoorbeeld ook onderwijs volgen.

Onderdeel van de campus is ook een mountainbikeparcours, waar al nationale- en internationale wedstrijden worden georganiseerd.

Om in aanmerking te komen voor het predicaat topparcours moet de moeilijkheidsgraad van het huidige terrein een stuk omhoog.

Het parcours moet woester, wilder en uitdagender worden en gaat daarom op korte termijn op de schop. Consortium Grensmaas heeft ingestemd met het verzoek om ook een bijdrage te leveren aan de internationale aantrekkingskracht van Limburg op de mountainbikekalender. Het Consortium levert de komende tijd tientallen grote grindstenen die als extra obstakel voor de mountainbikers in het parcours worden opgenomen.

grensmaas

Dit soort grindstenen vormen de komende jaren hindernissen die renners mogelijk tijdens het wereldkampioenschap mountainbiken in Sittard moeten nemen.

Europese onderscheiding

Het project Grensmaas heeft opnieuw een Europese onderscheiding in de wacht gesleept. Een onafhankelijke, internationale jury heeft het project Grensmaas vorige maand in Brussel de Sustainable Development Award van de UEPG (Union Européenne des Producteurs de Granulats) toegekend.

Het project Grensmaas won de prijs in de categorie Economic contribution / Value added to society. In totaal waren er meer dan 50 projecten genomineerd.
De jury roemde de grote maatschappelijke meerwaarde van het project. Ook de samenwerking met overheden en andere partners leverde complimenten op. Net als het verworven draagvlak in de omgeving. Vorig jaar werd het project Grensmaas door de Europese Commissie ook als voorbeeldproject van burgerparticipatie naar voren geschoven.

Beleving Grensmaas

Wat is de beleving van de inwoners van het gebied tussen Maastricht en Roosteren van de Grensmaas? Hoe denken ze over de hoogwaterbescherming en de nieuwe natuur. En hebben bewoners nog voorzorgsmaatregelen in petto als de Maas het toch nog een keer op haar heupen krijgt.

Om daarover een wetenschappelijk verantwoord beeld te krijgen, is Vince van 't Hoff van de Universiteit Wageningen al weken in de weer met flyers en mails om zoveel mogelijk inwoners te bewegen mee te doen aan een enquête. De vragenlijst kan digitaal ingevuld worden en dat duurt hooguit een kwartiertje. De link naar de vragenlijst? www.tinyurl.com/grensmaasproject

De enquête maakt deel uit van het brede wetenschappelijke onderzoek Living Lab Grensmaas naar de effecten van de uitvoering van het project Grensmaas.

grensmaas

Ook dit is beleving van de Grensmaas. Mooi beeld vanaf de brug bij het voetveer in Grevenbicht die ook voor inwoner Nick Naus is uitgegroeid tot ontmoetingsplek en uitkijkpunt.

Archeologisch bezoekerscentrum

De komst van het archeologisch bezoekerscentrum in Kasteelhoeve Hartelstein in Itteren is definitief. De opening is gepland in maart 2020 en wordt vrijwel zeker gecombineerd met een open dag van het RivierPark Maasvallei voor alle inwoners van Limburg.

Zoals eerder gemeld, heeft Consortium Grensmaas het initiatief gelanceerd om de belangwekkendste archeologische vondsten in de aanloop naar en tijdens de uitvoering permanent tentoon te stellen in Hartelstein. De gemeente Maastricht en de provincie Limburg zijn samen met het Consortium partners bij de realisatie van het bezoekerscentrum.

In Hartelstein is nu in een aparte ruimte al één van de skeletten uit het paardengraf van Borgharen te bekijken. Die ruimte wordt verder aangekleed als expositieruimte en uitgebreid met een informatiecentrum. Bovendien wordt een deel van de eerste etage van Hartelstein ook verbouwd en ingericht als tentoonstellingsruimte. De expositie wordt gebaseerd op telkens wisselende thema's.

Consortium Grensmaas grijpt de opening van het archeologisch bezoekerscentrum aan om afscheid te nemen van de inwoners van Itteren en Borgharen. Het werk in beide dorpen is al enige tijd afgerond. De komende weken en maanden volgt meer gedetailleerde info over de opening van het bezoekerscentrum en de flankerende activiteiten.

grensmaas

Zomaar een paar voorbeelden van de 10.000 geregistreerde archeologische vondsten in de aanloop naar- en tijdens de uitvoering van het project Grensmaas: zwaarden die waarschijnlijk zijn terug te voeren op Vikingen in het Grensmaasgebied.

Excursie Natuurmonumenten in Nattenhoven

Natuurmonumenten organiseert zondag 19 januari van 10 tot 12 uur een rondleiding voor de inwoners van Nattenhoven in het nieuwe natuurgebied bij het dorp. Ook valt er vandaag een bewonersbrief van Consortium Grensmaas in de bus in Nattenhoven.

Uit contacten met de inwoners blijkt dat er nogal wat misvattingen zijn over het beheer en de maatregelen die nodig zijn om de zogenaamde hoge grindmilieus te realiseren aan de noordrand van het gebied. Met name de bomenkap, nodig om op de toekomstige grindmilieus bijzondere natuur te realiseren, heeft voor onbegrip en irritatie geleid. Natuurmonumenten wil die ruis graag wegnemen tijdens een rondleiding door het gebied. Aanmelden voor de excursie kan tot 12 januari via maasvallei@natuurmonumenten.nl.

Voortgang

Consortium Grensmaas gebruikt de periode tussen kerst en nieuwjaar voor onderhoud. De productie ligt dan stil. In het nieuwe jaar gaat het werk aan de rivierverruiming in Koeweide en de grindwinning in Trierveld weer verder.
Op de locatie Meers vordert de grindwinning gestaag. In april 2020 wordt de uitvoering van Nattenhoven nog enkele maanden voortgezet met de aanleg van hoge grindmilieus.
De afgelopen weken is ook het werk in Bosscherveld afgerond.

grensmaas

Grindwinning op de locatie Meers


grensmaas

De locatie Bosscherveld met het nieuwe fietspad

De foto's in deze nieuwsbrief zijn van Consortium Grensmaas, Flying Eye, Nick Naus, Jan Roymans, Jac Beekers en Jos Ruijters.

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter

U ontvangt deze e-mail omdat u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief van Consortium Grensmaas.

Uitschrijven | Privacy Policy