klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
grensmaas

grensmaas

Nieuwsbrief augustus 2019

Nieuwe film Consortium Grensmaas

Consortium Grensmaas is volop bezig met de productie van een nieuwe film over de uitvoering en de geschiedenis van het project Grensmaas vanaf 2007. Het is de bedoeling dat de film getoond wordt bij de ruim honderd presentaties die het Consortium jaarlijks op verzoek van overheden, het (internationale) bedrijfsleven en inwoners organiseert.

Nu de hoogwaterbescherming en de natuurdoelstelling is behaald, ligt de focus van de uitvoering tot 2027 voornamelijk op de afwerking van de resterende noordelijke locaties en de grindwinning, waarmee het hele project wordt gefinancierd. De film is in oktober gereed.

grensmaas

Een beeld uit de nieuwe film: uitvoerder Evert Hof van Consortium Grensmaas vertelt over het grootschalige grondverzet

Uitkijkplatform bij Maasband

In de Grensmaasnatuur bij Maasband komt een uitkijkplatform met een vogel-infopaneel. De gemeente Stein heeft goedkeuring verleend voor de bouw op het uiteinde van de voormalige Geerlingskuilweg bij Maasband.

Het platform is een initiatief van Natuurmonumenten, in samenwerking met bewoners van Meers en Maasband. De bouw, die waarschijnlijk in oktober gestalte krijgt, wordt voor een deel uitgevoerd door vrijwilligers.
Voor een stukje extra beleving van het natuurgebied tussen Meers en Maasband wordt er ook een struinpad als gemarkeerde wandelroute uitgezet, waarbij de natuurkwaliteit en de cultuurhistorie centraal staan.

grensmaas

Dit type uitkijkplatform komt ook bij Maasband

Willem Schreurs (I)

Een van de mensen van het eerste uur van het project Grensmaas gaat donderdag 5 september met pensioen. Willem Schreurs, oud-projectmanager Grensmaas bij Rijkswaterstaat Maaswerken, regisseur bij het landelijke programma Ruimte voor de Rivier en oud-directeur-generaal van de Internationale Maascommissie, neemt die dag feestelijk afscheid tijdens een bijeenkomst in Maastricht.

Willem Schreurs was als projectmanager van 2003 tot 2007 nauw betrokken bij de voorbereiding en de start van de uitvoering van het project Grensmaas. Hoe kijkt hij terug en wat is zijn oordeel over de resultaten van het werk van het Consortium?

Willem Schreurs (II)

"Het is het mooiste en ook meest gecompliceerde project waar ik aan heb mogen bijdragen. Nu je de resultaten ziet na twaalf jaar uitvoering, overtreft het alle verwachtingen. Vooral ook omdat de scepsis bij de bewoners in Zuid-Limburg is veranderd in acceptatie, waardering en enthousiasme. Dat maakt het project uiterst bijzonder", zo oordeelt Schreurs.

De voormalig projectmanager Grensmaas is geboren in Heel, zo ongeveer in de uiterwaarden van de Maas. "Daar is voor een deel mijn verbondenheid met de rivier op terug te voeren. En die verbondenheid blijft, want alles wat met die rivier en met het project Grensmaas te maken heeft, is deel gaan uitmaken van mijn leven."

grensmaas

Willem Schreurs

Inloopuurtje fietspad Meers

Zo'n 25 bewoners van Meers, Stein, Urmond en Maasband hebben woensdag 14 augustus het inloopuurtje over de aanleg van het nieuwe fietspad in het RivierPark Maasvallei in Meers bezocht.

Vertegenwoordigers van Consortium Grensmaas kregen de meest uiteenlopende vragen voorgelegd. Inmiddels is de aanleg van start gegaan.
Algemene conclusie tijdens het inloopuurtje? De inwoners zijn in hun nopjes met het traject van 22 kilometer fietspad dat in het kader van het project Grensmaas is en wordt aangelegd van Roosteren tot Maastricht.

Flora en fauna

Natuurdeskundigen hebben het na onderzoek al vaker geconcludeerd: de Grensmaasnatuur in het RivierPark Maasvallei biedt een ideale basis voor bijzondere flora en fauna.

Die conclusie is deze maand weer eens bewaarheid in het ontluikende natuurgebied dat ressorteert onder Staatsbosbeheer in Itteren. In het gebied, dat tot twee jaar geleden het epicentrum was de rivierverruimingen en de grindwinning in de zuidelijke Grensmaaslocaties, is een nieuwe sprinkhanensoort ontdekt: de rosevleugel ofwel de Calliptamus italicus, die tot nu toe alleen voorkwam in Midden- en Zuid-Europa. De sprinkhaan werd door onderzoekers naar de visstand in de Geul gevonden tussen ruig struikgewas op een grindbankje. Daar voelt de rosevleugel zich ook in zuidelijker contreien het meest thuis. Nadere bestudering van de sprinkhaan bracht overigens aan het licht dat het om een vrouwtje ging.

grensmaas

De rosevleugel, nu ook in Itteren

Grensmaasverjaardag

Boy Vleugels uit Obbicht werd onlangs 60 jaar. Een heuglijk moment dat veelal wordt aangegrepen voor een etentje of een feestje in het café. Bij Boy ligt dat anders. Hij is helemaal verknocht aan de Maas en diep onder de indruk van de gedaantewisseling die de rivier heeft ondergaan door de werkzaamheden van Consortium Grensmaas.

Dus bedacht Boy van zijn verjaardag een Grensmaasfeest te maken. Met een groep van 40 familieleden, vrienden en bekenden stond er op zijn verjaardag een uitgebreide wandeling langs de Grensmaas tussen Illikhoven/Visserweert en Obbicht op het programma.  Alsof dat niet genoeg was, had de jarige in het begin van de avond ook nog een presentatie over de uitvoering van het project Grensmaas in petto voor zijn gasten. Pure passie voor Mooder Maas dus…

Voortgang

Ook voor Consortium Grensmaas zit de vakantie er weer op. Dat betekent dat de grootschalige weerdverlaging langs de Maas in Koeweide weer volop ter hand is genomen. Ook de grindveredeling in de werkhaven is opnieuw opgestart en draait vanaf deze week weer op volle toeren. De vakantieperiode is gebruikt voor groot onderhoud aan de verwerkingsinstallaties.

Het aanbrengen van oeverbestorting bij Grevenbicht en de grindwinning in Trierveld zijn enkele andere onderdelen van de uitvoering op dit moment.

grensmaas

Beeld van de weerdverlaging in Koeweide

De foto's in deze nieuwsbrief zijn van Jos Ruijters, Natuurmonumenten, Consortium Grensmaas, HDTV-media en Pim Lemmers.

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter

U ontvangt deze e-mail omdat u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief van Consortium Grensmaas.

Uitschrijven | Privacy Policy