klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
grensmaas
grensmaas
Nieuwsbrief april 2019

Al 1125 ha natuur

De natuurdoelstelling van het project Grensmaas is in zicht. Op dit moment is 1125 hectare grond beschikbaar voor natuurontwikkeling langs de Maas tussen Maastricht en Roosteren. Er resteert nu nog 83 hectare om de afgesproken ruim 1200 hectare te realiseren.

Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de Tweede Kamer in een brief laten weten.

In het uiterste geval kan voor 21 hectare een onteigeningsprocedure worden ingezet. Bij de resterende 62 ha gaat om veelal agrarische percelen die niet afgegraven worden en alleen op basis van minnelijk overleg beschikbaar kunnen komen voor natuurontwikkeling. Consortium Grensmaas heeft toegezegd zich te blijven inspannen om ook het laatste restant gronden te verwerven.

Eind 2017 heeft het Consortium de afgesproken hoogwaterbescherming gerealiseerd door grootschalige rivierverruiming. Zowel de hoogwaterbescherming als de natuurontwikkeling worden door het Consortium betaald met de opbrengst van de verkoop van zand en grind.

Vorige maand hebben het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Limburg ingestemd met het verzoek van het Consortium om drie jaar langer over de afronding van het project Grensmaas te mogen doen. Die extra termijn is nodig om de achterstand in de grindwinning weg te werken. Die achterstand is veroorzaakt door de fors gedaalde afzet tijdens de financieel/ economische crisis.

grensmaas

Grensmaasnatuur

Onder de indruk

"Een mooi voorbeeldproject".

Dat was vrijdag 29 maart de eindconclusie van Deltacommissaris Peter Glas na zijn werkbezoek aan Consortium Grensmaas. Glas bekeek de hoogwaterbrug en de nevengeul bij Visserweert, bezocht de werklocatie in Trierveld en nam ook een kijkje in Nattenhoven. Daarvoor kreeg hij van directeur Kees van der Veeken van het Consortium tekst en uitleg over de actuele stand van zaken rond de uitvoering van het project Grensmaas.

In de ochtenduren bezocht de Deltacommissaris Meerssen waar hij geïnformeerd werd over de maatregelen die Waterschap Limburg in petto heeft in het kader van de klimaatadaptatie.

Fietspaden geopend

Met een fietstreintje hebben gemeentebestuurders uit het Grensmaasgebied zaterdag 6 april het inmiddels dertien kilometer lange fietspadentraject langs de Grensmaas officieel geopend. De bestuurders reden met het fietstreintje door een papieren muur met daarop het dorp Visserweert voor de ingrepen van Consortium Grensmaas.

De komende jaren wordt het fietspadentraject langs de Grensmaas gecompleteerd. Er komt dan nog eens vijf kilometer aan fietspaden bij. Die fietsroutes gaan ook deel uitmaken van het RivierPark Maasvallei.

grensmaas

Het bestuurdersfietstreintje

Konikpaarden in Nattenhoven

Ook op de Grensmaaslocatie Nattenhoven hebben de Konikpaarden inmiddels hun intrede gedaan. Ofschoon het werk nog niet helemaal af is - er wordt de komende maanden nog grond verzet en een grindrug aangelegd - zijn de grazers toch al in het gebied uitgezet. Dit tot groot enthousiasme van bewoners en recreanten.

grensmaas

De Koniks voelen zich al thuis in Nattenhoven

Onthulling monument

De strijd is gestreden en het is nu zaak om schouder aan schouder iets moois te maken van de Grensmaas in het gebied Nattenhoven, Grevenbicht, Koeweide en Trierveld. Het draagvlak voor de rivierverruiming in combinatie met natuurontwikkeling en grindwinning is gerealiseerd.

Die symboliek komt tot uiting in het monumentje dat vandaag onthuld wordt aan de Heuvelsweg in Grevenbicht. Een boom, een grindemmer en een zithoek van grindblokken vormen de ingrediënten van het monument.

Het monument is een initiatief van de Stichting Ontgrinden Nooit die bijna dertig jaar geleden een van de verzetsgroepen vormde tegen grootschalige ontgrindingen in de regio Grevenbicht en in de jaren daarna ook de plannen rond het project Grensmaas kritisch bleef volgen.

De stichting manifesteerde zich onder meer met de aankoop van perceeltjes grond om grindwinning te kunnen dwarsbomen. De ingrepen in het landschap langs de Maas liggen bij de stichting nog steeds moeilijk. "Maar we krijgen er veel moois voor terug. Meer veiligheid en nieuwe natuur," aldus Nick Naus en Ria Dielissen van Ontgrinden Nooit.

grensmaas

Het monument aan de Heuvelsweg

Rondvaartboot met thema grindwinning

Het DNA van Midden-Limburg heeft alles te maken met de grindwinning in de afgelopen decennia. Het Maasplassengebied, een van de belangrijkste toeristische troeven voor de provincie Limburg, is terug te voeren op die grindwinning en is het domein van duizenden watersporters en honderdduizenden fietsers.

David van de Runstraat van rederij Cascade is drie jaar in de weer geweest om recreanten dat stukje DNA op een bijzondere manier te laten beleven. De huidige rondvaartboot Cascade vertelt passagiers voortaan het verhaal van de zand- en grindwinning in Limburg en dus ook het verhaal van het project Grensmaas. Het schip, dat tochten maakt tussen Maastricht en Noord-Limburg, heeft een complete metamorfose ondergaan. Passagiers krijgen niet alleen foto's en films over de grindwinning voorgeschoteld, maar lopen ook over grindtrappen, worden getrakteerd op afbeeldingen van baggermolens en kunnen tot in detail nagebootste onderdelen van grindwerktuigen bekijken. Ook vanaf de wal kan niemand het thema van de rondvaartboot ontgaan. De spiegel bestaat uit een mega-afbeelding van grind. Van de Runstraat: "Met dit thema denken nadrukkelijk voor het onderscheid te kunnen zorgen in de rondvaartsector. Het geeft elke boottocht een extra dimensie."

De nieuwe naam van het schip wordt vandaag onthuld tijdens een maidentrip in de haven van Maasbracht. Zondag 14 april kan iedereen de boot bezichtigen in Maasbracht.

grensmaas

De grindrondvaartboot

Voortgang

Het grondverzet in Grevenbicht verloopt voorspoedig. De grindwinning concentreert zich in het Trierveld. Aan de zuidrand van die werklocatie is na de eerste fase van de grindwinning de grond alweer aangevuld.

grensmaas

Grondverzet in Grevenbicht

De foto's in deze nieuwsbrief zijn van Consortium Grensmaas, Rijkswaterstaat en Jos Ruijters

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter

U ontvangt deze e-mail omdat u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief van Consortium Grensmaas.

Uitschrijven | Privacy Policy