klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
grensmaas
grensmaas
Nieuwsbrief november 2018

Sittard-Geleen akkoord met verlenging uitvoering

De gemeente Sittard-Geleen is akkoord met de verlenging van de uitvoeringsduur van het project Grensmaas op haar grondgebied in Trierveld en Koeweide voor een periode van maximaal drie jaar.

Dat hebben Burgemeester en Wethouders Consortium Grensmaas officieel in een brief laten weten. Het college van B en W heeft begrip voor de argumentatie van het Consortium dat door de naweeën van de economische crisis een grote achterstand in de grindwinning is ontstaan, die binnen de oorspronkelijke uitvoeringstermijn tot 31 december 2024 niet meer in te halen is. Bij het positieve besluit speelt ook mee dat het gemeentebestuur onder de indruk is van de wijze hoe het Consortium samen met de omgeving de uitvoering gestalte geeft.

Overigens zijn het Rijkswaterstaat Maaswerken en de provincie die uiteindelijk groen licht moeten geven voor de uitvoeringsverlenging. Dat besluit wordt in de eerste helft van 2019 verwacht.

De Brök weer compleet

Het naambord met de aanduiding De Brök voor de hoogwaterbrug tussen Illikhoven en Visserweert is weer terug.

Het oorspronkelijke naambord werd speelbal van een storm en raakte onherstelbaar beschadigd. In overleg met de bewoners is besloten de hoogwaterbrug opnieuw, maar nu van een steviger en optimaal verankerd, naambord te voorzien. De bewoners zijn trouwens blij dat De Brök daarmee weer compleet is.

grensmaas

Het nieuwe naambord

Schilderij

Soms zijn foto's mooier dan een schilderij. Reen van Beek uit Itteren bewijst dat met een fraai panorama van de recreatievijver in Itteren, die in een jaar tijd is uitgegroeid tot een juweeltje. De natuur etaleert zich in de kleuren van een bont herfstboeket en wandelaars genieten volop van die pracht. Een foto om in te lijsten.

grensmaas

De recreatievijver in Itteren

Consortium Grensmaas Europa in

Consortium Grensmaas is door de Europese Commissie uitgenodigd om donderdag 15 november in Brussel een presentatie te geven over de uitvoering van het project Grensmaas. Het Consortium is dan een van de inleiders bij een internationale conferentie over de balans tussen delfstoffenwinning en natuurontwikkeling.

Slechts vier Europese projecten zijn geselecteerd voor de conferentie How to reconcile sourcing and extraction of raw materials with the protection of ecosystems and biodiversity. Die conferentie maakt deel uit van de zogenaamde week of raw materials in Brussel.

Politici, bedrijfsleven en wetenschappers uit heel Europa zijn in de derde week van november uitgenodigd door de Europese Commissie om te overleggen over innovatie, internationale samenwerking, techniek en politieke standpunten.

De uitvoering door Consortium Grensmaas wordt door de Europese Commissie beschouwd als een voorbeeldproject door de combinatie van natuurontwikkeling en hoogwaterbescherming.  Die maatschappelijke doelstellingen worden betaald met de opbrengst van de grindwinning tussen Maastricht en Roosteren.

Galloways in het verkeer

Gallowayrunderen en Konikpaarden kennen geen verkeersregels en houden zich ook niet aan landsgrenzen. Zo kon het onlangs gebeuren dat een Galloway vanaf de Vlaamse rivieroever de Maas overstak en op de werkweg ter hoogte van Grevenbicht doodgemoedereerd aan de wandel ging, terwijl vrachtauto's met grind af- en aan reden. Dankzij een oplettende bewoner kon tijdig worden ingegrepen.

grensmaas

Calamiteitennummer voor Galloways

Omdat de kans altijd aanwezig is dat runderen of paarden in het werkgebied tussen Nattenhoven en Visserweert aan de wandel gaan met een ongewenste bestemming, is er in overleg met Natuurmonumenten een calamiteitennummer geïntroduceerd. Dat nummer is 06-20817385

Historische contouren

De historische contouren van de eeuwenoude weg van Illikhoven naar Roosteren zijn weer terug. Op uitdrukkelijk verzoek van bewoners en wethouder Peter Pustjens van de gemeente Echt-Susteren is het voormalige tracé van de weg, die nu door de nevengeul/rivierverruiming loopt, aangeduid met grote grindblokken. Op termijn komt er ook nog een infobord te staan met nadere details over de historische context van de weg.

grensmaas

De contouren van de weg van Illikhoven naar Roosteren

Ruimte voor de rivier

Tijdens een werkbezoek van studenten van de TU in Delft afgelopen maand is onderstaande luchtfoto genomen, die een duidelijk beeld geeft van de omvangrijke ruimte die de Maas erbij heeft gekregen door de ingrepen van Consortium Grensmaas op de meest noordelijke locaties. De rivierverruiming en nevengeul bij Visserweert en de rivierverruiming bij Illikhoven en Koeweide bieden een veilig gevoel nu na de lange hete zomer het hoogwaterseizoen weer van start is gegaan.

grensmaas

Panorama van de ruimte voor de rivier

Herdenkingsstenen op hun plek

De stenen die herinneren aan het bereiken van de hoogwaterdoelstelling in november vorig jaar hebben hun definitieve plek gekregen bij de monding van de Geul in Itteren. De stenen liggen op een terpje dat nog afgewerkt moet worden.

De locatie was een idee van Itterenaar Sander Bastings. Pal tegenover de Itterense stenen liggen twee identieke herdenkingsstenen in het zicht op de Vlaamse Maasoever in Herbricht. Daarmee wordt gesymboliseerd dat het werk aan de rivier toch vooral een gemeenschappelijke onderneming is van Nederland en Vlaanderen.

Het is de bedoeling dat de locatie langs de Maas en bij de Geul uitgroeit tot een rust- en mijmerplekje voor de wandelaars in het toekomstige natuurgebied ten noorden van Itteren.

grensmaas

De herdenkingsstenen in Itteren

Voortgang

Langzaam maar zeker merkt ook Consortium Grensmaas de effecten van de hoogconjunctuur. De afzet van grind vertoont een stijgende lijn. En dat betekent niet alleen een toenemende drukte van schepen in de werkhaven in Trierveld, maar ook schepen van alsmaar grotere omvang.

De grindwinning in combinatie met rivierverruiming speelt zich momenteel af in Nattenhoven. Ook in Trierveld is het Consortium volop in de weer met de grindwinning. Het grinddepot dat vorig jaar gestalte kreeg om de hoogwaterbescherming tijdig te realiseren, wordt inmiddels ook aangesproken om aan de vraag van betoncentrales te kunnen voldoen.

grensmaas

De schepen in de werkhaven worden alsmaar groter en langer

De foto's in deze nieuwsbrief zijn van Consortium Grensmaas, Pierre Wielders en Ark.

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter

U ontvangt deze e-mail omdat u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief van Consortium Grensmaas.

Uitschrijven | Privacy Policy