klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
grensmaas
grensmaas
Nieuwsbrief mei 2018

De bom (I)

Een forse knal, een zandregen en een zucht van opluchting bij de autoriteiten. Daarmee eindigden vrijdag 11 mei weken van koortsachtig overleg en een reeks veiligheidsmaatregelen na de vondst van een Amerikaanse bom uit de Tweede Wereldoorlog in het Julianakanaal ter hoogte van Itteren.

De uitvoering van de aanleg van het Passeervak-Zuid moest worden stilgelegd na de vondst van de 500 ponder. De ontsteking stond op scherp en het explosief kon en mocht niet verplaatst worden. Bewoners in een straal van 250 meter moesten hun woning verlaten en het waterpeil in het Julianakanaal werd verlaagd om het risico van schade aan de oevers te minimaliseren. Het werk ligt trouwens nog steeds stil in verband met onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van nog meer explosieven.

De bom (II)

Overigens was de vondst van de bom niet voor iedereen een verrassing. Bijna tien jaar geleden meldde Louis Lahaye uit Bunde dat hij als jochie in het voorjaar van 1944 heeft gezien dat er een bom in het Julianakanaal is gevallen, zonder te ontploffen.

Overleg tussen gemeente, Consortium Grensmaas en Rijkswaterstaat leidde toen tot het besluit onmiddellijk een detectieonderzoek te laten uitvoeren naar de aanwezigheid van explosieven in het Julianakanaal. Dat onderzoek concentreerde zich op het werkgebied van het Consortium dat volop in de weer was met de aanleg van de werkhaven in Itteren en strekte zich niet uit over het hele Julianakanaal tussen Itteren en Bunde. Uiteindelijk kwam de bom, die Louis Lahaye 74 jaar geleden signaleerde, toch boven water.

grensmaas
De bom in Itteren kort na de vondst

Kunst en de Maas

Genieten van mooie panorama's van de Grensmaas en tussendoor ook nog kunst bewonderen?

Dat kan tijdens de grensoverschrijdende kunstfietsdagen op zondag 20 en maandag 21 mei, eerste en tweede Pinksterdag, van 11 tot 18 uur. De startplaatsen zijn bij de Kokkelerthof in Roosteren en de Stedelijke Werkplaatsen in Dilsen-Stokkem. De fietsroute leidt langs een reeks exposities bij onder meer Galerie Marie in Schipperskerk (schilderijen, maquettes en sculpturen), in het kerkje in Illikhoven (schilderijen en paspoppen), Hoeve Vliex (schilderijen en keramiek) en het kunstatelier (glas, keramiek en brons) in Grevenbicht.

Vrije zaterdag

Consortium Grensmaas heeft besloten de grindwinning in Bosscherveld op zaterdagen zoveel mogelijk te beperken. De inzet van baggermolen Friesland, die enkele weken dicht bij de woonwijk Boschpoort aan de slag was, leidde tot nogal wat klachten. In de klankbordgroep Bosscherveld is samen met de bewoners tot die maatregel besloten. Het Consortium heeft de kwestie in een bewonersbrief aangekaart en uitgelegd.

Inmiddels is de grindwinning alweer zodanig gevorderd dat de Friesland op grotere afstand van de bebouwing opereert. De afgelopen weken zijn er geen klachten meer ingediend. De grindwinning in Bosscherveld duurt nog zo'n vijf maanden.

grensmaas
De Friesland in Bosscherveld

Visserweert weer op één lijn

Op verzoek van de inwoners van Visserweert heeft Consortium Grensmaas met succes bemiddeld in een meningsverschil over de toegankelijkheid van de dijken rond het dorp.

In Visserweert was verdeeldheid ontstaan over het besluit om zowel de dijken aan de west- als de oostzijde van het dorp grotendeels af te sluiten met een groot aantal hekken en poortjes. Dat besluit was in overleg met de dorpsraad genomen. Diverse inwoners vroegen het Consortium een avond te organiseren om helderheid te krijgen over de verschillende standpunten. Tijdens die avond, op woensdag 2 mei, kwam al snel een compromis uit de bus. De dijken aan de oostkant van het dorp worden gewoon toegankelijk. De dijken aan de westkant, die deels grenzen aan de achtertuinen van bewoners, blijven grotendeels afgesloten. Met dat compromis zitten de inwoners van Visserweert weer op één lijn.

Fietspaden open

De nieuwe fietspaden op de verhoogde dijken langs de Maas zijn donderdag 10 mei opengesteld. Het gaat om een tracé van circa vijf kilometer fietspad in Nattenhoven, Obbicht, Visserweert / Illikhoven en Maasband.

De fietspaden zijn in het najaar van 2017 aangelegd door Consortium Grensmaas en maken deel uit van RivierPark Maasvallei. De afgelopen maanden waren de fietspaden afgesloten omdat het vergunningentraject nog moest worden afgerond. Er moet wel nog een tweede asfaltlaag op de fietspaden worden aangebracht. Dat gebeurt gefaseerd, vanaf 18 juni. Tijdens de werkzaamheden worden de fietspaden op elk traject voor een korte periode afgesloten. Vanaf juli zijn de paden helemaal klaar. In aanloop naar en tijdens de werkzaamheden worden er tijdelijk waarschuwingsborden geplaatst met het opschrift: "Fietspaden in aanleg, let op!"

grensmaas

De fietspaden zijn meteen in trek

'We hoeven niet meer naar België voor mooie natuur' (I)

Mooi al die lovende verhalen van deskundigen over de natuurontwikkeling als onderdeel van het project Grensmaas. Maar hoe ervaren wandelaars en fietsers die nieuwe gedaante van de Maasoevers?

Op het bankje bij het kapelletje in Itteren genieten Annie (75) en Sjef Meers (80) en Lea Breuls (75) van het uitzicht over de verruimde Maas dat reikt tot in Borgharen. Bij de start van het project Grensmaas in 2007 hebben ze zich vaker afgevraagd of ze die nieuwe natuur nog wel zouden kunnen beleven. Het was immers jaren wachten geblazen. Nu genieten ze dubbel en dwars.

Twee keer per week wandelen ze toch al gauw vijftien tot twintig kilometer langs de Maas in hun woonplaats Itteren. "Vroeger gingen we altijd wandelen in Maasmechelen. We hoeven nu echt niet meer naar België. De natuur is hier fantastisch. Je ziet telkens weer nieuwe dingen," aldus Annie en Lea, die niet alleen buren, maar ook vriendinnen zijn. "En ik ga mee om op de dames te passen", lacht Sjef.

'We hoeven niet meer naar België voor mooie natuur' (II)

Annie, Lea en Sjef zijn met name enthousiast over de combinatie van de snel ontluikende bloemen, planten en struiken, in combinatie met de aanwezigheid van Konikpaarden en Gallowayrunderen. En natuurlijk de weldadige rust. "De weilanden en koeien van weleer missen we echt niet. Die zijn er trouwens elders nog genoeg. Mensen die daarover klagen, komen kennelijk nergens. Er is hier zoveel moois."

De Itterenaren signaleren overigens wel dat steeds meer mensen het RivierPark Maasvallei ontdekken. Ze ontmoeten meer en meer wandelaars. "Maar er is hier ruimte genoeg. We hebben ook al een ommetje gemaakt bij de recreatievijver. Daar zitten al zwanen. We kijken wel reikhalzend uit naar de afronding van het natuurgebied rond Kasteelhoeve Hartelstein. Dan is de wandelroute voor ons compleet."

Ook Annie, Lea en Sjef maakten zich bij de start van het project Grensmaas grote zorgen over de aantasting van de leefbaarheid in Itteren. "Volstrekt ten onrechte. Consortium Grensmaas heeft het werk uiterst netjes uitgevoerd. En we zijn zo blij dat we het eindresultaat nog mogen meemaken."

grensmaas

Vlnr: Lea, Sjef en Annie

Voortgang

Het einde van de uitvoering in Visserweert nadert snel.

De nevengeul is helemaal klaar; de aanleg van de drempel start op korte termijn. Het verwijderen van de werkweg en de geluidswal zijn de laatste klussen die in Visserweert / Illikhoven op de nominatie staan. De grindwinning speelt zich af in Bosscherveld, Nattenhoven en Trierveld.

grensmaas

Beeld van het werk in Nattenhoven

Foto's in nieuwsbrief zijn van Jos Ruijters, Flying Eye en Consortium Grensmaas

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter