klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
grensmaas
grensmaas
De locatie Meers tijdens het hoogwater in januari
Nieuwsbrief maart 2018

Bouw tweede hoogwaterbrug

Consortium Grensmaas gaat de inwoners van Maasband morgenavond, 14 maart, informeren over de bouw van de tweede hoogwaterbrug als onderdeel van het project Grensmaas.

Tussen Visserweert en Illikhoven is in 2016 de eerste hoogwaterbrug in Limburg aangelegd. In Maasband gaat de bouw van de brug in 2019 van start. Maasband wordt, net als Visserweert, een eiland in de Maas. De hoogwaterbescherming bij Maasband krijgt gestalte door de aanleg van een nevengeul. De toekomstige brug verbindt Maasband met Meers.

grensmaas
De hoogwaterbrug bij Visserweert is inmiddels een vertrouwd beeld in het landschap

Advies: tripje langs Grensmaas

De Volkskrant had onlangs een reeks triptips voor haar lezers. Aanbevelenswaardige uitstapjes om zomaar een paar dagen te onthaasten in Nederland. Het RivierPark Maasvallei werd aangeprezen als een van de toppers.

Natuurlijk vanwege de mooie natuur aan weerszijden van de Maas. Maar aan Nederlandse zijde toch vooral ook om een glimp te kunnen opvangen van de metamorfose van het landschap dat bijvoorbeeld in de gemeente Sittard-Geleen nog volop aan de gang is.

Leefbaarheid (I)

De gemeente Sittard-Geleen heeft vorige week tijdens een bijeenkomst in het kerkje in Schipperkerk uit de doeken gedaan welke projecten gerealiseerd worden met het leefbaarheidsgeld dat voortvloeit uit de uitvoering van het project Grensmaas in die stad. Dat leidde vooral bij de initiatiefnemers van de renovatie van gemeenschapshuis De Keet tot blijdschap en emotionele taferelen.

Bij de afspraken tussen de gemeente en het Consortium over de uitvoering van het werk in Trierveld/Koeweide en Grevenbicht is met onder meer wethouder Pieter Meekels afgesproken dat er een potje van 200.000 euro gereserveerd zou worden. Dat geld is bestemd voor de financiering van projecten om de leefbaarheid van de dorpen in de onmiddellijke nabijheid van de uitvoering een stimulans te geven.

grensmaas
Het sterk verouderde gemeenschapshuis van Schipperskerk

Leefbaarheid (II)

Het leeuwendeel van het budget gaat naar Schipperskerk voor de renovatie van het gemeenschapshuis, de aanleg van een zogenaamd natuurleerpad aan de noordrand van het dorpje en de herinrichting van het plein voor het kerkje in Schipperskerk, waar een nieuwe mast wordt geplaatst.

Grevenbicht krijgt een bijdrage voor het opknappen van het Joodse monument aan de Weidestraat en de aanpassing van de bestrating in de nabijheid. Ook krijgen de bewoners een budget voor de productie van een eindplan over de inrichting van het plaatselijke RivierPark Maasvallei: de ontsluiting van het toekomstige natuurgebied van het project Grensmaas.

Obbicht krijgt ondersteuning voor de aanleg van een extra tennisbaan en de organisatie van een barbecue voor de bewoners van de Maasstraat.

Enkele projecten moeten nog nader tegen het licht worden gehouden zoals een plan voor de verfraaiing van de omgeving van het veer in Grevenbicht.

Natuur

Nu Consortium Grensmaas de hoogwaterdoelstelling heeft gerealiseerd, gaat de komende jaren alle aandacht uit naar de zand- en grindwinning en de natuurontwikkeling.

Die natuur moet zich weliswaar zelf bedruipen, maar elk jaar is omstreeks deze tijd een grote poetsbeurt nodig. De Maas drapeert dan tonnen afval op haar oevers als erfenis van de hogere waterstanden in het najaar en de winter. In het project Schone Maas bundelen provincie, gemeenten, natuurorganisaties, verenigingen en bewonersgroepen steeds nadrukkelijker de krachten om die jaarlijkse schoonmaakbeurt gestalte te geven. Zaterdag 10 maart gingen in Borgharen zo'n 120 leerlingen van het United World College uit Maastricht, samen met de Stichting Ark, aan de slag om de oevers weer schoon te maken en te verlossen van met name bergen plastic afval. Ook Staatsbosbeheer en particuliere bewoners waren dit weekeinde, onder meer ten noorden van Itteren, in de weer om de Maasoevers op te ruimen.

grensmaas

Een beeld van de schoonmaakactie in Borgharen

Bewustzijn

Ofschoon het risico op een nieuwe overstroming door het werk van Consortium Grensmaas aanzienlijk verminderd is, blijft het zaak de inwoners bewust te houden dat het ooit toch nog eens mis kan gaan. Daarom is het nodig dat overheid en inwoners samen overstromingsrisicobeheer ontwikkelen. Inwoners moeten de komende jaren structureel informatie krijgen en voortdurend worden bijpraat om voorbereid te zijn op nieuwe overstromingen.

Dat is een van de uitkomsten van het internationale, wetenschappelijk onderzoek CAPFLO in Nederland, Duitsland, Spanje, Italië en Frankrijk, dat onlangs is afgerond. In Nederland focusten de onderzoekers zich op Itteren en Borgharen. De formatie van klankbordgroepen, brochures, evacuatieplannen, peilingen onder inwoners, de organisatie van rivierevenementen, rondleidingen en raadpleging van de burgers zijn voorbeelden die de onderzoekers aanhalen om het bewustzijn op peil te houden.

Grindmeubilair

Consortium Grensmaas heeft het meubilair geleverd voor een bijzonder klaslokaal in de openlucht op de Cannerberg tussen Maastricht en Kanne. Enkele tientallen platte grindblokken dienen als stoel op de plek waar 5000 jaar geleden een nederzetting was van de Bandkeramiekers. Scholieren uit heel Zuid-Limburg krijgen op die historische plek, Hoogcanne gedoopt, voortaan lessen geschiedenis te midden van de fraaie natuur. Het openlucht monument is ook bedoeld voor excursies, of momenten van verpozing voor wandelaars.

Het klaslokaal, een initiatief van het IVN, maakt deel uit van het zogenaamde Ommetje Wolder. Maastrichts wethouder Gert-Jan Krabbendam heeft het bijzonder plekje zondag officieel geopend in tegenwoordigheid van zo'n 50 genodigden.

grensmaas

Wethouder Krabbendam (rechts) bij het infobord voor het monument over de Bandkeramiekers

Voortgang

De uitvoering van het project Grensmaas heeft door de vorstperiode in februari twee weken stilgelegen. Inmiddels is de grindwinning en –veredeling in de werkhaven in Trierveld weer opgestart.

Ook op de overige locaties is de voortgang duidelijk zichtbaar. Zo is de fietsbrug over de werkweg bij het veer in Grevenbicht aangelegd. In Nattenhoven is het grondverzet volop aan de gang.

grensmaas

Grondverzet in Nattenhoven


grensmaas

Een beeld vanaf de nieuwe fietsbrug in Grevenbicht

De foto's in deze nieuwsbrief zijn van Jos Ruijters, Consortium Grensmaas, Flying Eye en Ark

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter