klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
grensmaas
grensmaas
Nieuwsbrief juni 2018

Consortium onderwerp havo-examen aardrijkskunde

Het landelijke havo-examen aardrijkskunde stond vorige maand voor een deel in het teken van het werk van Consortium Grensmaas. Duizenden leerlingen in het hele land kregen vijf vragen over de uitvoering van het project Grensmaas voorgelegd.

Daarbij ging het onder meer om de drie centrale doelstellingen van de uitvoering, de keuze voor de Grensmaas tussen Maastricht en Roosteren om de rivier op zo'n ingrijpende manier onder handen te nemen, de grindwinning, de beperking van het overstromingsrisico en de partners van Consortium Grensmaas.

Meteen na het examen kreeg het Consortium overigens vragen van docenten van allerlei scholen. Die vragen spitsten zich met name toe op de partners van Consortium Grensmaas. Het landelijke College voor Toetsen en Examens liet de correctoren uiteindelijk weten dat de provincie Limburg en Rijkswaterstaat ook partners van het Consortium zijn. In het oorspronkelijke antwoord werd alleen de Belgische overheid genoemd.

grensmaas
Grindwinning door Consortium Grensmaas onderwerp van landelijk examen

25 Jaar veldlessen over de Maas

De Grensmaas moet je beleven. Het veld in. Zelf op onderzoek gaan. Dat is al 25 jaar het motto waarmee Ark Natuurontwikkeling kinderen van de Limburgse basisscholen kennis laat maken met de gedaantewisseling van de rivier door de uitvoering van het project Grensmaas.

De veldlessen zijn ooit gestart in het Vlaamse Hochter Bampd en vanaf 2001 is Ark daarmee ook van start gegaan in het Proefproject Meers. Tegenwoordig trekken de veldlessen elk jaar meer dan duizend schoolkinderen. Rijkswaterstaat Maaswerken, de provincie en ook Consortium Grensmaas ondersteunen het Maasonderwijs van Ark. Vrijdag 1 juni werd er in het natuurgebied van Borgharen even stilgestaan bij het zilveren jubileum van de veldlessen. Directeur Kees van der Veeken van het Consortium drukte het belang van de veldlessen als volgt uit: "De geschiedenis van je omgeving is belangrijk om het heden en de toekomst te kunnen begrijpen."

Succes heeft altijd vele vaders. In dit geval is het gepast om te spreken van enkele moeders. Hetty Meertens en Jobine Boonman zijn de drijvende en gepassioneerde krachten achter de uitbouw van de veldlessen.

grensmaas
Tijdens de veldlessen valt er steeds meer moois te beleven

Herdenkingssteen

Het is alweer ruim een half jaar geleden dat Consortium Grensmaas de hoogwaterdoelstelling heeft bereikt: door de omvangrijke rivierverruiming in combinatie met dijkversterkingen houdt Zuid-Limburg het nu droog bij identieke waterafvoeren als in 1993 en 1995.

Op korte termijn worden ook recreanten in het toekomstige natuurgebied in Itteren herinnerd aan die belangrijke mijlpaal van het project Grensmaas. Twee grote, fraai gepolijste grindstenen, worden dan op een terp geplaatst bij de monding van de Geul, pal tegenover het Vlaamse dorpje Herbricht. Dat is niet zomaar een plek. In Herbricht liggen twee identieke stenen in het zicht. De stenen symboliseren daarmee de gedachte van een gemeenschappelijke Maas. Het idee voor de locatie van de stenen is afkomstig van Itterenaar Sander Bastings.

grensmaas
De herdenkingssteen verhuist binnenkort naar haar definitieve plek

Borden

Schipperskerk. Dorp te midden van steeds meer groen. Plek om te onthaasten en gewoon effe niets doen. Dorp om verliefd op te worden.

Die elementen inspireerde Guus Kitzen opnieuw tot enkele gedichten die op bordjes worden geplaatst bij het kerkje en de fruitbomenwei bij de haven van Schipperskerk.

Het proza van Guus, oud-wethouder van Born en ombudsman voor Schipperskerk, is al op diverse plekken terug te vinden in de nieuwe natuur rond het dorp. Het zijn korte, spitsvondige overpeinzingen. Meestal in dialect geven ze de natuur extra cachet.

Rechts: Nieuwe proza van Guus Kitzen

grensmaas

Sein nu echt op veilig

De aanleg van het Passeervak Zuid in het Julianakanaal ter hoogte van Itteren heeft forse vertraging opgelopen door de hele operatie na de vondst van een 500-ponder bom uit de Tweede Wereldoorlog.

De EOD bracht de bom vrijdag 11 mei veilig tot ontploffing, maar dat betekende niet dat het Consortium direct verder kon met de werkzaamheden. Rijkswaterstaat wilde het zekere voor het onzekere nemen en liet aanvullend explosievenonderzoek uitvoeren. Dat leverde zes verdachte voorwerpen op, die nader onderzocht werden door een duikploeg. Uiteindelijk bleek het niet om explosieven te gaan. Daarmee staat het sein nu echt op veilig.

grensmaas

Het werk aan het passeervak is weer volop aan de gang

Droom

Kinderdromen. Wie had ze niet? Burgemeester worden, de armoede in Afrika bestrijden, zingen bij de meidengroep K3, of als astronaut wandelen op de maan. Soms zijn die dromen vooral het resultaat van de uitstraling van dingen die volwassen mensen doen. De stoerheid van die helm. De felle kleur van dat hesje. Kom maar op grote wereld. Ik durf alles aan.

En zo werd deze kleine bink gespot in de haven van Rotterdam. Dat grote schip op de achtergrond moest erbij. Dat maakt het extra stoer. Het is duidelijk: de volgende generatie bij Consortium Grensmaas is in aantocht.

grensmaas

Kom maar op grote wereld…

Landjepik in Meers

Onberekenbaar. Dat blijft voor eeuwig een van de karakteristieken van Mooder Maas, zo bleek de afgelopen weken in Meers.

De rivier logenstrafte alle hydraulische modellen en baande zichzelf een nieuwe weg door gaten te beuken in een grindrug. Het resultaat? Te weinig water dat resteert om de natuur op de Vlaamse oevers groen te houden, een gasleiding die niet meer optimaal beschermd wordt en een ongewenste grenscorrectie. Door de nieuwe rivierloop werd Nederland er een stukje kleiner op. Landjepik van de Maas dus. Rijkswaterstaat besloot dat ingrijpen onvermijdelijk was. Consortium Grensmaas is inmiddels bezig met een hersteloperatie.

grensmaas

De hersteloperatie in Meers is in volle gang

Voortgang

Na de bouwvakvakantie wordt het werk in Visserweert afgerond. Momenteel wordt nog volop gewerkt aan de hoogwaterdrempel bij de brug. Nog voor de vakantie wordt gestart met het opruimen van de werkweg en de geluidswal ter hoogte van Illikhoven. Ook krijgt dan de definitieve afwerking van de rivierverruiming gestalte. Eind september is die klus naar verwachting geklaard.

In Nattenhoven liggen de grindwinning en de rivierverruiming op schema. Het einde van de afgravingen in Bosscherveld is in zicht. In oktober zit het werk erop voor baggermolen Friesland. Daarna gaat de inrichting van het waterpark Bosscherveld beginnen. Daarmee is nog een ruim jaar gemoeid. Ook in Trierveld is de winning van zand en grind volop aan de gang.

Zoals het er nu naar uitziet, beginnen komend najaar ook de werkzaamheden op de locatie Grevenbicht.

grensmaas

Grindwinning in Nattenhoven


grensmaas

Oeverversterking ter hoogte van toekomstige drempel in Visserweert

 

De foto's in deze nieuwsbrief zijn van Jac Beekers, Flying Eye en Consortium Grensmaas.

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter

U ontvangt deze e-mail omdat u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief van Consortium Grensmaas.

Uitschrijven | Privacy Policy