klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
grensmaas
grensmaas

Nieuwsbrief januari 2018

Meer ruimte voor grote grazers in Itteren

De Gallowayrunderen en Konikpaarden in Itteren krijgen aanzienlijk meer ruimte voor de begrazing van de ontluikende Grensmaasnatuur.

Het zuidwestelijk deel van het voormalige werkterrein van Consortium Grensmaas is nu helemaal afgewerkt en inmiddels voorzien van een afrastering. De dieren maken nog deze-, of begin volgende week hun entree in dat verruimde leefgebied. De Galloways en de Konikpaarden hadden tot nu toe maar een beperkt areaal grond ter beschikking in het gebied waar Consortium Grensmaas de rivier verruimd heeft.

Itteren is de vierde Grensmaaslocatie waar de grote grazers nu op brede schaal worden ingezet. In Meers, Borgharen en Geulle zijn de Galloways en Koniks al enkele jaren een vertrouwd beeld langs de Maasoevers.

grensmaas
De Galloways

Mijmeringen

Ook de tweede druk van het boek Maasmijmeringen, over tien jaar uitvoering van het project Grensmaas, is gretig afgenomen. Op enkele tientallen exemplaren na zijn alle boeken weg. Maasmijmeringen heeft een berg positieve reacties opgeleverd. Tot aan oud-minister Melanie Schultz van Haegen toe. "Leuk om de mooie verhalen over die tijd weer terug te lezen. Mooie foto's ook," zo liet de oud-bewindsvrouw in een reactie weten.

Voor Roermondenaar Harrie Knoors leverde Maasmijmeringen zelfs de inspiratie op om een gedicht te schrijven over de rivier. Een paar regels uit de bespiegelingen van Harrie Knoors:

'Ruimte kreeg je nu terug. Van Borgharen tot Roosteren-brug.
Bewoners gaan weer rustig slapen en zich aan jouw natuur vergapen.
Je blijft weer als voorheen, Mooder Maas voor iedereen.'

Donkere dagen

De donkere dagen voor kerst, zo luidt de uitdrukking. Maar ook januari kan er wat van. Dagen rijgen zich aaneen met weinig zon en duisternis die al rond 16 uur invalt. Somberheid troef, maar het levert ook fraaie beelden op. Van de sprookjesachtig verlichte verwerkingsinstallaties in de haven van Trierveld bijvoorbeeld. Er is trouwens ook een lichtpuntje: de kortste dag ligt alweer achter ons.

grensmaas
Feeëriek beeld van de haven in Trierveld

Monument

De grote Maaskeien die tijdens de grindwinning boven water komen, spreken tot de verbeelding. Ze worden beschouwd als relieken van onvergankelijkheid.  Particulieren, verenigingen, instanties en overheden kloppen met regelmaat bij Consortium Grensmaas aan om zo'n rivierrots te mogen gebruiken. Voor kunstwerken, monumenten en tijdsmarkeringen.

De Universiteit Maastricht heeft het Consortium nu benaderd voor een grote riviersteen als herdenkingsteken voor alle mensen  die hun lichaam hebben afgestaan aan de wetenschap. De Maasrots krijgt een permanente plek op het universiteitsterrein.

De eenzame fietser

De werkweg langs de Maas in Obbicht. Op korte termijn rijden er vrachtauto's met zand en grind af- en aan. Maar rond de jaarwisseling nog even niet. Dus biedt die werkweg het ideale oefenparcours om de kunst van het fietsen echt meester te worden. Volop ruimte, glad asfalt en geen kans op tegenliggers. Genieten dus voor kind, ouders én de hond.

grensmaas

Eenzame fietser in Obbicht

Project Grensmaas en onderwijs

Het project Grensmaas spreekt nadrukkelijk tot de verbeelding in het onderwijs. Consortium Grensmaas heeft al een samenwerkingsverband met de Universiteit van Maastricht. Elk jaar kloppen individuele studenten van uiteenlopende opleidingen uit het hele land aan, die het project Grensmaas hebben gekozen om af te studeren.

Eind november van het vorig jaar kwamen bijna honderd leerlingen van het Sint Janscollege uit Hoensbroek naar Schipperskerk om nog wat extra kennis op te doen over de hoogwaterbescherming in Nederland in het algemeen en het project Grensmaas in het bijzonder. De leerlingen van het VWO en de Havo hadden voor het vak aardrijkskunde allemaal gekozen voor het onderwerp rivierbeveiliging, inclusief het project Grensmaas.

In prima samenwerking met een delegatie van Waterschap Limburg gaf Consortium Grensmaas de grote groep leerlingen tekst en uitleg over het werk in Trierveld en werden ook de locaties Visserweert en Borgharen bezocht.

Hoogwater

De regenperiode rond kerst en nieuwjaar heeft er in de eerste week van januari toe geleid dat de Maas voor het eerst sinds enkele jaren weer buiten haar oevers trad.

De waterafvoer bedroeg uiteindelijk zo'n 1400 kuub bij Borgharen en dat is nog geen 40 procent van de hoeveelheid die de rivier kan hebben na de ingrepen van Consortium Grensmaas. Geen enkele reden voor ongerustheid dus.

grensmaas

Het wassende water zorgde ervoor dat Visserweert nu ook in de praktijk als eiland in de Maas kan worden betiteld.

Wandelen en fietsen op de dijken

De afgelopen maanden hebben nogal wat inwoners uit onder meer Nattenhoven en Obbicht zich verbaasd en soms ook geïrriteerd afgevraagd waarom de geasfalteerde dijken meteen na de aanleg weer zijn afgesloten en niet meer toegankelijk zijn voor wandelaars en fietsers.

De gemeenten Stein en Sittard-Geleen moeten nog afspraken maken met Waterschap Limburg over het gebruik, het beheer en het onderhoud van de fietspaden. Zoals het er aanvankelijk naar uitzag, kunnen de dijken pas in september 2018 deel gaan uitmaken van fiets- en wandelroutes. De wethouders Danny Hendrix van Stein en Pieter Meekels van Sittard-Geleen gaan nu het overleg aan om te bekijken of het toch mogelijk is de dijkpaden dit voorjaar al open te stellen voor fietsers en wandelaars.

De kwestie kwam woensdag 10 januari ook aan de orde tijdens een drukbezochte infoavond in Nattenhoven over de start van de werkzaamheden in dat dorp. De bewoners beloonden de uitgebreide informatie die ze voorgeschoteld kregen met een applaus. De presentatie over de uitvoering is te bekijken op www.grensmaas.nl.

Voortgang

De uitvoering in Nattenhoven gaat in de loop van januari van start met het dekgrondverzet en de aanleg van een geluidswal. Ook In Nattenhoven krijgt de Maas meer ruimte door de verbreding van de stroomgeul. Consortium Grensmaas is in Nattenhoven ongeveer een jaar in de weer met zand- en grindwinning. Na afronding van het werk, gaat de locatie Nattenhoven deel uitmaken van het RivierPark Maasvallei.

De uitvoering in Visserweert/Illikhoven nadert het einde. Als de grindwinning klaar is, wordt de drempel onder de hoogwaterbrug aangelegd en kan de inrichting van het gebied z'n beslag krijgen.
Ook in Trierveld is de grindwinning inmiddels van start gegaan.
De aanleg van het Passeervak Zuid in Itteren en de uitvoering van het werk in Bosscherveld verlopen volgens schema.

grensmaas

De hoogwaterbrug tussen Visserweert en Illikhoven

De foto's in deze nieuwsbrief zijn van Consortium Grensmaas, Jac Beekers, Flying Eye en Jos Ruijters

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter