klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
grensmaas
grensmaas
Nieuwsbrief december 2018

Extra

De laatste nieuwsbrief van 2018 is extra lang. Met als start een foto van de werkhaven in Trierveld die al een beetje kerstsfeer met zich meebrengt. Veel leesplezier en mooie feestdagen alvast.

Grensmaas levert miljoenen op aan economische meerwaarde

De economische meerwaarde van de uitvoering van de Grensmaas op de Limburgse en Vlaamse Maasoevers bedraagt nu al zo'n 20 tot 25 miljoen euro per jaar.

Dat is een van de uitkomsten van een onderzoek van de Vlaamse Universiteit Hasselt naar de maatschappelijke opbrengsten van onder meer de hoogwaterbescherming, de milieuwinst, de natuurontwikkeling en de recreatie in de Maasvallei.

Het vliegwieleffect van het werk aan de Maas kan in de toekomst nog verder stijgen en daarmee ook de financiële opbrengsten, zo verwachten de onderzoekers. De uitvoering van de Grensmaas aan beide Maasoevers is immers nog niet afgerond.

Alle resultaten van het onderzoek worden woensdag 12 december gepresenteerd tijdens een mini-symposium van RivierPark Maasvallei in de Brigidahoeve in Itteren. Een dag later zijn die uitkomsten ook terug te vinden op de website van
RivierPark Maasvallei: www.rivierparkmaasvallei.eu.

Consortium Grensmaas Europees voorbeeldproject (I)

De wijze waarop Consortium Grensmaas de uitvoering van het project Grensmaas gestalte heeft gegeven, verdient het om in alle 28 lidstaten van de Europese Unie onder de aandacht te brengen van politici en beleidsmakers.

Dat was donderdag 15 november in Brussel een van de uitkomsten van de internationale conferentie Raw Materials van de Europese Commissie. Politici, wetenschappers, beleidsmakers en ondernemers gingen het debat aan over kansen, bedreigingen en innovaties van delfstoffenwinning in Europa.

grensmaas

Grindwinning haalt maatschappelijke doelstellingen binnen handbereik

Consortium Grensmaas Europees voorbeeldproject (II)

Het project Grensmaas was uit 60 Europese projecten geselecteerd als één van vier voorbeeldprojecten hoe je met delfstoffenwinning tegelijkertijd belangrijke maatschappelijke doelstellingen, zoals hoogwaterbescherming en natuurontwikkeling, kunt realiseren.

Onder het motto: the project Grensmaas: once disgraced and now embrased toonde Consortium Grensmaas de congresgangers een korte film over de uitvoering en presenteerde de meerwaarde van de grindwinning in de vorm van bijzondere natuurontwikkeling en hoogwaterbescherming.  Ook vertelde het Consortium het publiek over de knelpunten bij de uitvoering, zoals het fenomeen dat een uitvoeringscontract uit 2005 vaak niet meer aansluit bij de ontwikkelingen in de wereld van vandaag.

grensmaas

Generale repetitie voor de bejubelde kranendans van de Grensmaasopera

Consortium Grensmaas Europees voorbeeldproject (III)

De wetenschappers bij het congres waren ook onder de indruk van de wijze waarop het Consortium zich manifesteert als maatschappelijk verantwoorde onderneming door bijvoorbeeld ruimte te bieden voor een groot cultureel evenement als de uitvoering van de Grensmaasopera in 2015 in Itteren.

Dat initiatief wordt nu nader geanalyseerd door professor Anna Ostrega van de universiteit Krakow in Polen. Zij gaat bekijken of die wisselwerking tussen cultuur, recreatie en natuurontwikkeling ook toegepast kan worden bij de opwaardering van delfstoffenwinningsgebieden in Polen.

Grensmaasexpo in Nationaal Baggermuseum

De zand- en grindsector is vaak te bescheiden en zou de wereld nadrukkelijker moeten tonen hoe innovatief ze is bij het vormgeven van Nederland.

Dat benadrukte directeur Kees van der Veeken van Consortium Grensmaas in zijn toespraak bij de opening van de expositie Zand in beweging in het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht. Dat museum toont het publiek het komende half jaar vier grote werken, waaronder het project Grensmaas, aan de hand van foto's, een infopaneel en een maquette die in een oogopslag de aanpak van de rivierverruiming in Zuid-Limburg illustreert.
Behalve het project Grensmaas, maken ook de Betuweroute, Het IJsseloog, de innovatieve opslag van verontreinigd slib in een diepe waterput in het Ketelmeer en de Kraaijenbergse Plassen, deel uit van de expositie.
Zand in beweging? Gewoon een bezoekje aan het baggermuseum waard.

grensmaas

Drukte bij opening van expo over ondermeer project Grensmaas in het Nationaal Baggermuseum

25 Jaar na de overstroming (I)

Nederland maakt zich weer op voor de kerst. Feest met wat extra aandacht voor elkaar. De lichtjes van de kerstboom flikkeren in de huiskamers weer tegen het behang. Even tijd voor bezinning en rust. Dat was 25 jaar geleden niet anders.

Kerstmis en nieuwjaar mondden in 1993 echter uit in wanhoop, tranen, onmacht, woede en verdriet. In de week voor kerst doet de Maas een doldrieste uitbraak die Limburg uiteindelijk een schadepost van 120 miljoen euro oplevert. De rivier dringt binnen in 6900 woningen en ruim 12.300 Limburgers moeten op de vlucht. De wraak van de Maas die in een veel te strak keurslijf was geperst door oprukkende woningbouw en bedrijvigheid. Limburg wordt uitgeroepen tot nationaal rampgebied.

grensmaas

Limburg was in 1993 een deels verdronken provincie

25 Jaar na de overstroming (II)

Een kwart eeuw later hoeft Zuid-Limburg zich geen zorgen meer te maken als zich dezelfde watermassa aandient als in 1993. Door de rivierverruiming en de dijkversterking van Consortium Grensmaas en Waterschap Limburg is de regio inmiddels opgewassen tegen waterafvoeren zoals in 1993. De kerstlichtjes worden nu niet meer gedoofd door een meter of nog meer Maaswater in woningen.

Itteren en Borgharen halen op zaterdag 22 december herinneringen op aan die barre dagen van 25 jaar geleden. Met onder meer foto's, illustraties en getuigenissen van inwoners. Omroep L1 besteedt rond kerst ook ruim aandacht aan de ramp van 1993.

Bomen in de Maas (I)

Ter hoogte van Borgharen zijn als pilotproject drie dode bomen in de Maas gelegd. Dit zogenoemde rivierhout is bedoeld om een impuls te geven aan het waterecosysteem; dood hout werkt als een soort koraal waar het al snel krioelt van het leven. Rijkswaterstaat werkte voor het plaatsen van dit rivierhout samen met Consortium Grensmaas en ecoloog Alphons van Winden van Bureau Stroming.

"Voor een gezond waterecosysteem is het belangrijk dat er veel variatie in leefgebieden voor planten en dieren is. Het rivierhout moet samen met enkele grote keien voor afwisseling in stroomsnelheid zorgen, wat meer soorten vis aantrekt. Ook kan zich achter deze 'obstakels' een laagje zand en fijn grind ophopen, precies zoals in een natuurlijke rivier normaal gesproken gebeurt. Aan het dode hout hechten zich allerlei kleine waterdiertjes als insectenlarven, kokerjuffers en mosselen, maar ook wieren en algen, die weer een belangrijke voedselbron voor vissen en vogels vormen. De wortels en takken dienen tevens als schuil- en paaiplaats voor jonge vis. Zo komt de voedselkringloop weer op gang," aldus Van Winden.

grensmaas

De bomen in de Maas bij Borgharen

Bomen in de Maas (II)

Borgharen is als startlocatie gekozen omdat het Grensmaasproject hier al afgerond is en er geschikte bomen voorhanden waren. Ze zijn buiten de hoofdgeul neergelegd, in een wat dieper gedeelte tussen twee grindeilanden in. Zodoende ligt een deel van de stammen permanent onder water en zullen waterrecreanten als kajakkers - zolang ze de hoofdstroom volgen - er naar verwachting geen hinder van ondervinden. Om wegdrijven te voorkomen, zijn de bomen met kettingen vastgemaakt aan zware betonplaten. Op basis van de technische, financiële en ecologische uitkomsten wordt bekeken welke andere plekken in de Grensmaas ook geschikt zijn om de komende jaren bomen en keien neer te leggen.

Kerstwandeltocht Obbicht met vleugje Grensmaas

Wandelcomité Obbicht organiseert op zaterdag 22 en zondag 23 december 2018 zijn traditionele Kerstwandeltocht.

Startplaats is de kantine van V.V.Obbicht aan de Kasteelweg. De wandelingen, met uiteenlopende afstanden, gaan onder alle weersomstandigheden door en voeren langs de natuur en de werkzaamheden van project Grensmaas. Ook wordt Elba aangedaan, de Kingbeek en voert een route tot aan Illikhoven.

Nadere info? mjhramaekers@hotmail.com

grensmaas

Niets herinnert meer aan de werkhaven in Itteren. Linksonder het nieuwe fietspad.

Uitvoering

De inrichting van de voormalige werklocatie in Itteren verloopt voorspoedig. Bewoners zijn enthousiast over de nieuwe fietsverbindingen.

In Nattenhoven is de rivierverruiming inmiddels ook ver gevorderd. De eerste voorbereidende werkzaamheden in Grevenbicht zijn ook opgestart. In Bosscherveld is Consortium Grensmaas in de weer met de afwerking van het gebied. Baggermolen Friesland vertrekt op korte termijn uit Bosscherveld.

De grindwinning in Trierveld concentreert zich in de zuidrand van de locatie. Het extra grinddepot in Trierveld wordt inmiddels ook aangesproken voor de afzet.

grensmaas

De nevengeul bij Visserweert doet voor de allereerste keer dienst.

De foto's in deze nieuwsbrief zijn van Jaco van der Eijk, John Baggen (Koreman), Consortium Grensmaas en het Nationaal Baggermuseum

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter

U ontvangt deze e-mail omdat u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief van Consortium Grensmaas.

Uitschrijven | Privacy Policy