klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
grensmaas
grensmaas
Nieuwsbrief augustus 2018

Consortium verzoekt om verlenging uitvoering

Consortium Grensmaas heeft de overheid verzocht om verlenging van de uitvoering van het project Grensmaas met maximaal drie jaar. De werkzaamheden in die extra periode, tot 31 december 2027, spelen zich alleen af op de locatie Trierveld en de zogenaamde banaan in Koeweide, ten noorden van Schipperskerk.

De verlenging van de uitvoering is nodig omdat er als na-ijleffect van de economische crisis tussen 2010 en 2016 een achterstand in de grindafzet is ontstaan van zo'n zeven miljoen ton. Die achterstand kan binnen de huidige uitvoeringstermijn, die loopt tot 31 december 2024, niet meer worden ingehaald. Het Consortium doet er alles aan om de duur van de verlenging zo kort mogelijk te houden omdat de inzet van personeel en materieel ook extra kosten met zich meebrengen.

De provincie, de gemeente Sittard-Geleen en Rijkswaterstaat Maaswerken nemen een positieve grondhouding in over het verzoek. De omgeving is via huiskamergesprekken, infobrieven en een vergadering van de klankbordgroep geïnformeerd.

Bij de bewoners is breed draagvlak voor de extra uitvoeringstermijn. Zo heeft de klankbordgroep unaniem ingestemd met de verlenging van het project. In september wordt er nog een infoavond voor de bewoners van Schipperskerk, Illikhoven/Visserweert en Grevenbicht georganiseerd.

grensmaas
De werklocatie Trierveld

Nieuwe brochure Consortium

Consortium Grensmaas heeft een nieuwe, geactualiseerde brochure geproduceerd over het project Grensmaas. In de brochure wordt onder meer stilgestaan bij het behalen van de hoogwaterdoelstelling eind vorig jaar.

De overige twee doelstellingen van het project die nog in uitvoering zijn, de natuurontwikkeling en de grindwinning, komen ook uitgebreid aan bod, in combinatie met een reeks interviews met bewoners, medewerkers van Rijkswaterstaat, natuurorganisaties en Consortium Grensmaas.

De brochure telt 40 pagina's en heeft een oplage van 5000 exemplaren. De nieuwe versie wordt nu gedrukt.

Het nieuwe magazine

Website geactualiseerd

Ook de site van Consortium Grensmaas, www.grensmaas.nl, is geactualiseerd. Met enkele honderden nieuwe foto's, indrukwekkende filmpjes over het grondverzet en de rivierverruiming, interviews met hoofdrolspelers en de laatste ontwikkelingen rond de uitvoering.

Uitbraak Maas in Meers tenietgedaan

De uitbraak van de Maas in Meers is weer ongedaan gemaakt. In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Consortium Grensmaas de gaten in de grindrug weer gedicht en is de internationale gasleiding in de rivier weer afdoende beschermd tegen de erosie van de Maas.

Zoals bekend, bleek in het voorjaar dat de erosie van de rivier in Meers zo sterk was dat de Maas zelf een nieuw stroombed had gevormd. De rivier gewoon haar gang laten gaan, zou op termijn het risico opleveren van daling van het grondwaterpeil op de Vlaamse Maasoever en aantasting van de natuurgebieden daar.

Volop toekomst voor schutterij Nattenhoven

De toekomst van schutterij Sint Hubertus te Nattenhoven is geborgd. Dat is het resultaat van intensief overleg tussen de schutterij, Consortium Grensmaas, Natuurmonumenten, de gemeente Stein en de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg.

grensmaas

De werklocatie in Nattenhoven met rechtsonder het terrein van de schutters

Er zijn afspraken gemaakt over onder meer het schootsveld, de inrichting van het omringende gebied, de kogelraapverplichting, het toekomstige onderhoud van het terrein en de evacuatie van vee bij evenementen.

Wethouder Danny Hendrix van Stein is blij met het behaalde resultaat: "Bij deze oplossing zijn veel partijen betrokken met vaak uiteenlopende belangen. Het proces was complex en heeft enige tijd in beslag genomen, maar in dit dossier gaat zorgvuldigheid voor snelheid. "

De schutterij ligt aan de rand van de werklocatie Nattenhoven van het project Grensmaas. Na de afronding van de rivierverruiming en grindwinning, gaat het gebied deel uitmaken van RivierPark Maasvallei. Door de afspraken kan de schutterij gewoon blijven op de huidige locatie aan de Veerweg in  Nattenhoven.

Geen problemen met grazers door hitte

De hittegolf en de extreme droogte van de afgelopen maanden hebben geen problemen opgeleverd voor de kudde Gallowayrunderen en Konikpaarden in de natuurgebieden van het project Grensmaas.

RivierPark Maasvallei verkeerde in mediterrane sferen. De Maas oogde als een beek en de bodem werd gortdroog, maar de rivier zorgde nog steeds voor drinkwater en verkoeling. Voedsel was er ook genoeg en de bosjes gaven wat schaduw. Wel is zichtbaar dat de grazers nú al begonnen zijn met het opeten van de grote wintervoorraad. Normaal is rond deze tijd het afvreten en weer aangroeien van gewas aardig in balans. Daarom zullen de kuddebeheerders dit najaar extra alert moeten zijn op de juiste verdeling van de grazers over de natuurgebieden die ze in beheer hebben.

grensmaas

Konikpaarden zoeken verkoeling in de zinderende zomerzon

De Brök

Het is alweer bijna twee jaar geleden dat de eerste hoogwaterbrug van Limburg in Illikhoven/Visserweert officieel werd geopend.

De bewoners hebben de brug, die inmiddels is uitgegroeid tot een drukbezocht uitkijkpunt, in hun hart gesloten. Alleen is de brug sinds enkele maanden niet meer compleet. Tijdens een voorjaarsstorm is het naambord met de aanduiding De Brök vernield. Op verzoek van de bewoners heeft Consortium Grensmaas laten weten een nieuw bord te plaatsen. Zodat De Brök weer De Brök is…

grensmaas

Het naambord van De Brök komt weer terug

Veel aandacht voor archeologische vondsten

De vondst van ongeveer duizend werktuigen, visgerei, wapens en scheepsmateriaal als bijvangst van de grindwinning tijdens de uitvoering van het project Grensmaas heeft landelijk aandacht getrokken.

De NRC bracht een uitgebreid verhaal over het initiatief van archeoloog Jan Roymans van het bureau Raap om metalen voorwerpen tijdens het proces van de grindveredeling veilig te stellen via de installatie van magneten. Ook in Limburg kreeg de presentatie van die vondsten veel publiciteit en zorgde bovendien voor een nieuwe discussie over mogelijke vestigingsplaatsen van de Vikingen in Zuid-Limburg in de vroege middeleeuwen.

Een deel van de uitgebreide archeologische collectie gaat in elk geval deel uitmaken van een expositie over de (Grens)Maas in het Limburgs Museum in Venlo.

Uitvoering weer gestart

Na een korte onderhoudsstop aan de twee verwerkingsinstallaties is de grindveredeling in Trierveld weer opgestart.

De uitvoering in Visserweert en Illikhoven wordt momenteel afgerond met het opruimen van de werkweg en de geluidswal. Dat betekent dat de ongelijkvloerse kruising over de werkweg nabij Illikhoven medio september ook verwijderd wordt. Het werk in Nattenhoven vordert razendsnel.

grensmaas

Locatie Nattenhoven


grensmaas

Panorama van Visserweert en Illikhoven

De foto's in deze nieuwsbrief zijn van Consortium Grensmaas, Flying Eye, Jo Smeets, Jos Ruijters en Jac Beekers

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter

U ontvangt deze e-mail omdat u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief van Consortium Grensmaas.

Uitschrijven | Privacy Policy