klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
grensmaas
grensmaas
Nieuwsbrief april 2018

Minister: Grensmaas toonbeeld van meerwaarde

Het project Grensmaas is een toonbeeld van maatschappelijke meerwaarde door goede samenwerking tussen marktpartijen, overheden en bewoners.

Dat concludeert minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer met de evaluatie van een groot aantal projecten in het kader van Ruimte voor de Rivier en de Zand- en Grensmaas. Volgens de minister is er alle reden om trots te zijn op de uitvoering van die projecten.
Het succes van de uitvoering van het project Grensmaas is in de ogen van Van Nieuwenhuizen mede terug te voeren op goed omgevingsmanagement en snelle klachtenafhandeling. De minister nodigt alle Kamerleden vooral uit de projecten zelf eens met eigen ogen te komen bekijken. Consortium Grensmaas nodigt op zijn beurt hierbij graag de minister uit.

Lente (I)

Terwijl vrachtwagens en draglines onverstoorbaar het landschap bij de Grensmaas veranderen doen moeder Natuur en mooder Maas ook hun duit in het zakje: De lentenatuur is er weer.

De zonkracht wordt steeds krachtiger en de temperaturen lopen op. Bloemen en kruiden keren terug. In de komende maand doemen langs de Maasoevers fraaie taferelen op door de eerste explosie van kleur- en geurrijke paletten van bloemen en kruiden. Met prachtige voorjaarsbloeiers als Klein en Groot Hoefblad, Fluitenkruid en Dotterbloem. Ondertussen strooien de wilgen rijkelijk met hun confetti van kattenpluisjes. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten kunnen niet zonder de inzet van de grote grazers die de oeverstroken jaarrond begrazen. Vrijwilligers houden wekelijks toezicht op het welzijn van de dieren. Deze winter bleek dat de begrazingsdruk in sommige gebieden iets te hoog was: veel vorst en teveel dieren op een te kleine oppervlakte. Daarom is in februari op enkele locaties bijgevoerd.

grensmaas
Konikveulen in galop

Lente (II)

In navolging van Borgharen, Itteren, Geulle en Meers, gaan ook in Visserweert grote grazers aan de slag. De kudde Galloways en Koniks bestaat volgens Huub Joosten van Natuurmonumenten inmiddels uit zo'n 170 paarden en Schotse runderen. Als alle natuurgebieden zijn opgeleverd bestaat die kudde uit zo'n 400 dieren.

De lente is trouwens de tijd van het jonge leven. Vele grazers-kalfjes worden geboren. Hoe schattig ook: respecteer de dieren, gun ze de rust. Even de paardjes voeren is zeer ongewenst. Loslopende honden zijn helemaal uit den boze: zij zorgen bij de volwassen grazers al op verre afstand voor onrust en kunnen een agressieve verdediging door de grazers opleveren.

Lente in de Maasvallei? Een prachtige aanleiding om er op uit te gaan en te genieten van het nieuwe leven vol groen. Zie ook www.rivierparkmaasvallei.eu.

Genomineerd

Consortium Grensmaas werkt met zo'n 250 mensen aan een veiligere en mooiere Maas, betaald met de opbrengst van zand en grind.

Het succes van het Consortium staat of valt met die mensen. Op alle fronten. Ook bijvoorbeeld in de avonduren als de reguliere werkdag voor nagenoeg iedereen voorbij is. Tien jaar lang al verschijnt Math Luijten dan in de burelen van het Consortium in Holtum om de sporen van de werkdag uit te wissen. Math zeemt, veegt en zuigt voor het schoonmaakbedrijf GOM. Maar Math is meer. Hij maakt gewoon deel uit van het team. Gaat mee met uitstapjes, is altijd belangstellend en altijd bereid om de helpende hand te reiken. Dat is niet onopgemerkt gebleven. Math is in een medewerkersbestand van 8000 schoonmakers met vijf collega's genomineerd als werknemer van het jaar. Hij is inmiddels in de bloemetjes gezet voor die verkiezing.

Kunstig voorproefje

Kunstenaar Willy de Bruijn (89) heeft zich altijd voorgenomen minstens honderd jaar te worden. De laatste tijd worstelt hij echter met de vraag, of hij die doelstelling wel kan realiseren. Willy tobt wat met z'n gezondheid. "Als ik die eeuw niet volmaak, betekent dat ook dat ik de prachtige resultaten van het project Grensmaas niet meer kan beleven. Dat verdriet me zeer".

Daarom heeft Willy alvast een kunstzinnig voorproefje genomen op de toekomst van het project Grensmaas in Grevenbicht. Enkele weken lang is hij in de weer geweest met de productie van een schilderij waarop de rivierverruiming in Grevenbicht al volop aan de gang is.

Willy is een van de meest enthousiaste ambassadeurs van het project Grensmaas. "Het wordt veiliger, veel mooier en we hebben vrijwel geen overlast. Het is gewoon een geweldig project."

Het schilderij krijgt in juni een prominente plek tijdens een kunstmanifestatie in Grevenbicht.

grensmaas

De toekomst van het project Grensmaas in Grevenbicht ligt al vast op canvas

Maasband blij met brug

De inwoners van Maasband zijn in hun nopjes met het ontwerp van de hoogwaterbrug, waarvan de aanleg volgend jaar van start gaat.

Dat bleek tijdens de infoavond die Consortium Grensmaas vorige maand in het Maasdorpje organiseerde over de uitvoering van het werk, die steeds dichterbij komt. Architect Thijs Verburg verduidelijkte tijdens de presentatie dat hij bij het ontwerp van de brug vooral rekening heeft gehouden met de landschappelijke inpassing van de nieuwe verbinding tussen Maasband en Meers. Het slanke silhouet, geknikte brugpijlers en de fijnbesnaarde detailafwerking zijn daar maar enkele voorbeelden van.

grensmaas

Een impressie van de nieuwe hoogwaterbrug bij Maasband

Te bescheiden

De zand- en grindproducenten in Nederland mogen best nadrukkelijker uitstralen dat ze een groot aandeel hebben in de nationale hoogwaterbescherming en natuurontwikkeling in Nederland.

Dat is een van de uitkomsten van het onderzoek Delfstofwinning en Natuur van de Universiteit Wageningen. De onderzoekers hebben 28 projecten langs/nabij de Maas geanalyseerd waarbij zand- en grindwinning, waterveiligheid en natuurontwikkeling op slimme wijze gecombineerd worden.

De uitkomsten zijn indrukwekkend. Met de uitvoering heeft de grindsector langs de Maas, de Rijn, de IJssel en de Waal gezorgd voor 3400 ha nieuwe natuur en 3,7 meter waterstandsverlaging bij hoge afvoeren. De flora en fauna in die nieuwe natuur is er ook nog eens veel gevarieerder op geworden. Het project Grensmaas heeft een groot aandeel in die uitkomsten.

Voorzitter Michiel Dankers van Cascade, branchevereniging van zand- en grindproducenten, is blij met de uitkomsten van het onderzoek. Dankers: "Ecologie, economie en waterveiligheid blijken prima hand in hand te gaan. Daar zijn we trots op." Als de sector erin slaagt aansprekende plannen met draagvlak te ontwikkelen, is er volgens de onderzoekers de komende decennia ook een duidelijke rol weggelegd voor de zand- en grindproducenten bij de uitvoering van het nationaal Deltaprogramma om de Nederlandse rivieren klimaatproof te maken.

Einde ommetjes

Consortium Grensmaas heeft besloten een einde te maken aan de ommetjes in het werkgebied die in samenspraak met de bewoners zijn uitgezet.

grensmaas

De werkweg tussen Nattenhoven en Koeweide

De toegangspoortjes in Nattenhoven, Obbicht en Grevenbicht worden afgesloten. Een wandeling naar het gebied Elba, via de brug bij het veer in Grevenbicht, is het enige ommetje dat gehandhaafd blijft. Wandelaars die voortaan op de werkweg worden aangetroffen door de bewakingsdienst zijn in overtreding en worden zonder pardon weggestuurd.

De provincie heeft het Consortium laten weten dat openstelling van het werkgebied in strijd is met de contractuele afspraken. Bovendien zijn er inmiddels volop transportbewegingen op de werkweg tussen de haven in Trierveld en Nattenhoven. Dat levert gevaarlijke situaties op voor wandelaars.

Overigens wordt Consortium Grensmaas sinds enige tijd regelmatig geconfronteerd met jonge kinderen die vanaf de brug bij het veer in Grevenbicht met stenen gooien naar de vrachtauto's die via de werkweg zand- en grind vervoeren. Een levensgevaarlijke bezigheid. Diverse keren zijn al stenen op de voorruit van vrachtauto's beland. Consortium Grensmaas verzoekt ouders dringend hun kinderen op dat gedrag aan te spreken.

Voortgang

De werkzaamheden in Visserweert/Illikhoven naderen het einde. De rivierverruiming en de grindwinning zijn klaar. De eindafwerking komt in zicht. In de aanloop daar naartoe worden ook Galloways en Konikpaarden uitgezet in het gebied langs de nevengeul.

De grindwinning in Bosscherveld duurt wat langer dan voorzien. Dat is terug te voeren op het feit dat de productie is achtergebleven bij de oorspronkelijke verwachting. Het gaat om een periode van hooguit enkele maanden. Het dekgrondverzet in Nattenhoven is klaar en de grindwinning is daar nu volop in uitvoering.

grensmaas

Grindwinning in Nattenhoven


grensmaas

De laatste loodjes in Visserweert

Foto's in nieuwsbrief zijn van Jos Ruijters, Consortium Grensmaas en Natuurmonumenten

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter