klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
grensmaas
grensmaas

Nieuwsbrief september 2017

Open Grensmaasdag een succes

Ondanks het slechte weer, met enkele fikse hoosbuien, is de Open Grensmaasdag op de locatie Trierveld in Sittard-Geleen zaterdag 9 september uitgemond in een succes.

Tussen de vijf- en zesduizend mensen trotseerden alle nattigheid om zelf een kijkje te kunnen nemen op de grootste werklocatie van het project Grensmaas. Er waren veel complimenten voor de organisatie van Consortium Grensmaas en Rijkswaterstaat Maaswerken. Ook was er volop waardering voor de wijze waarop het terrein van bijna 200 hectare tussen Schipperskerk en Visserweert was aangekleed voor de open dag. Megakranen, zware trucks en tientallen andere machines stonden opgesteld langs de looproute.

grensmaas

Drukte op de aanlooproute naar de activiteiten van de Open Grensmaasdag

Eerste attracties

Een half uur voordat de slagbomen van het terrein opengingen, stonden de eerste tientallen auto's van bezoekers al geparkeerd op de werkweg van Trierveld.

In de loop van de dag groeide dat uit tot zo'n tweeduizend auto's. Niet alleen op de werkweg trouwens. Tot in de kern van Illikhoven en langs de Parallelweg in Schipperskerk stond het vol met auto's. De eerste attracties van de open dag, een ritje in grote trucks voor de kinderen, een tochtje naar de top van een 30 meter hoge grindberg en ritjes in huifkarren naar het gebied van de rivierverruiming, leverden al snel enige wachttijd op. Grote publiekstrekker was de rondvaartboot die tochtjes op het Julianakanaal maakte.

grensmaas
Ontroerend beeld: meisje met lievelingspop wachtend op een spannend ritje in een grote truck


grensmaas
De rondvaartboot was telkens uitverkocht


grensmaas
Traditionele huifkar in een beeld met hypermoderne grondverzetmachines

Van heinde en verre

Bezoekers van de open Grensmaasdag kwamen van heinde en verre.

Venlo, Ittervoort, Roermond, Venray, Maastricht, om maar enkele Limburgse steden en dorpen te noemen Zomaar wat reacties? ,"Gigantisch." Of: "Fijn dat we het werk nu eens van dichtbij kunnen zien." En: "Mooi dat het Consortium zo open opereert en we die open dag mogen meemaken"
Er was één bezoeker die er een rit van meer dan 200 kilometer en een overnachting over had om de open dag te kunnen bijwonen. Amsterdammer Van Ballegooy. Hij was jaren niet meer in zijn geboorteplaats in de regio Born geweest. Dit evenement wilde hij hoe dan ook bijwonen. Samen met zijn neef uit Horst aan de Maas had hij een fantastische dag. "Geweldig wat een mooi project met die gecombineerde doelstellingen van hoogwaterbescherming, natuurontwikkeling en grindwinning. De omvang van het werk moet je met eigen ogen zien. Beelden en woorden kunnen dat niet tot uitdrukking brengen. Werkelijk imposant."
De Grensmaasdag leverde nog een bijzonder initiatief op. Een familiereünie stond voor een deel in het teken van de open dag. Zo'n 35 leden van een familie uit Echt-Susteren stemden het programma voor de reünie af op de open dag. Ze kregen een persoonlijke introductie van de organisatie.

grensmaas
De infomarkt, met stands van natuurverenigingen, modelvliegclub Swentibold, de gemeenten Echt-Susteren en Sittard-Geleen en streekproducten, trok ook veel belangstelling.

Muziek

De open Grensmaasdag werd opgeluisterd door muzikale intermezzo's van het kozakkenkoor Maasland uit Grevenbicht, harmonie Concordia uit Obbicht, schutterij St. Gregorius en zaate hermeniekes uit Sittard-Geleen en Schipperskerk. Telkens dromden honderden mensen samen in de feesttent om de optredens te beluisteren.

grensmaas
grensmaas
Het optreden van harmonie Concordia en schutterij St. Gregorius in vol ornaat

Bescherming tegen hoogwater

Uiterlijk op 31 december 2017 voldoet Consortium Grensmaas aan de afspraak met de overheid dat de inwoners van Zuid-Limburg het gewoon droog houden als de Maas het opnieuw op haar heupen krijgt, zoals in 1993 en 1995.


Consortium Grensmaas doet dat vooral door de rivier veel meer ruimte te geven om water af te voeren. Het stroombed van de Maas is en wordt met honderden hectare verruimd. Ook worden de dijken op sommige plaatsen verhoogd en versterkt. Een van de blikvangers tijdens de open Grensmaasdag waren twee zandsculpturen, die het werk aan de Maas treffend in beeld brachten. De zandsculptuur was een van de blikvangers van de open dag. Op donderdag 9 november komt de minister van Infrastructuur en Milieu naar Trierveld en Itteren om het bereiken van de hoogwaterdoelstelling luister bij te zetten.

grensmaas
De zandsculptuur die een beeld van de Maas voor- en na de ingrepen van Consortium Grensmaas toonde

Spectaculair

De open Grensmaasdag leverde veel spectaculaire momenten op.

De aanblik van de Maas op de hoogwaterbrug bij Visserweert, waarvoor bezoekers continue gebruik konden maken van een dubbeldeks bus. Bij Illikhoven heeft de Maas al veel extra ruimte gekregen. Bij Visserweert wordt een nevengeul van de Maas afgegraven.
Dan waren er ook nog de ondergrondse wandelingen door de tunnels van het grinddepot en natuurlijk de flyboard shows in de werkhaven: wateracrobatiek van hoog niveau.

grensmaas
Adembenemende taferelen van wateracrobaten in de werkhaven

Voortgang

Ondertussen gaat het werk van Consortium Grensmaas in hoog tempo door. De dijkversterking in Meers, Nattenhoven, Grevenbicht, Maasband en Visserweert is nagenoeg afgerond. De recreatievijver aan de zuidrand van Itteren is vrijwel klaar en wordt vrijdag 13 oktober officieel geopend.

In samenwerking met de gemeente Echt-Susteren heeft de noordelijke entree van Illikhoven, aan de voet van de hoogwaterbrug, een nieuw gezicht gekregen. Die zogenaamde driehoek wordt op donderdag 14 september officieel geopend.
In Itteren vordert de aanleg van het passeervak in het Julianakanaal gestaag. De dam van dat passeervak heeft gestalte gekregen en op dit moment wordt de werkhaven leeggepompt en de komende maanden weer aangevuld met grond. In overleg met de bewoners komt de inrichting van het natuurgebied Itteren steeds dichterbij.
In Trierveld zijn de verwerkingsinstallaties Merwede en Rotterdam inmiddels beiden operationeel.

grensmaas
Fantastische aanblik van de rivierverruiming in de Itterense weerd

Foto's in deze nieuwsbrief zijn van Jac Beekers en Consortium Grensmaas

Consortium Grensmaas B.V. | Verloren van Themaatweg 11 | Postbus 36 | 6120 AA Born | info@consortiumgrensmaas.nl
twitter